Kustannustuen 4. kierroksen haku alkaa 17.8 – tarkoitettu myös yksinyrittäjille

Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. ja päättyy 30.9. Tuen tukikausi on 1.3.–31.5.2021. Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.

Tarkemmat tiedot löydät Valtiokonttorin sivuilta.

Missä tilanteessa kustannustukea voi hakea?

Yritys voi hakea kustannustukea, jos yrityksen liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan verrattuna. Yrityksellä on oltava vähintään 2000 euroa kustannuksia tukikaudelta.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi kustannustuen myöntämisessä arvioidaan aikaisempien hakukierrosten tavoin toimialan liikevaihdon laskua. Jos kyseisen toimialan liikevaihto on laskenut vähintään kymmenen prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja.

Mitkä kulut huomioidaan?

Hakukriteereissä mainituilla joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Kulujen tulee olla lopullisia ja kohdistua tukikauteen 1.3.2021 -31.5.2021.

Kyse on kuluista, joita kertyy, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan. Joustamattomia kuluja ei ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistuessa toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja. Kuluihin ei lueta aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja tai sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista ovat muun muassa tilavuokrat, hoitovastikkeet, jätehuolto, isännöinti, kiinteistönhuolto, kirjanpito, tietoliikenne ja viranomaismaksut.

Näin kustannustuki 4 eroaa aikaisemmasta kierroksesta

1. Kustannustukea myönnettäessä tukikauden kuluja otetaan nyt huomioon enintään kolme kertaa yrityksen normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa. Aiemmin huomioon otettiin enintään neljä kertaa normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa. 

2. Kustannustukilakia ei enää sovelleta luotto- tai rahoituslaitoksiin. Aiemmilla kierroksilla lain soveltamisalan ulkopuolella ovat olleet yritykset, joiden päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Ne kuuluvat edelleen soveltamisalan ulkopuolelle. 

3. Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus vähennetään myönnettävästä kustannustuesta. Edellisillä kierroksilla kustannustuesta vähennettiin samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset.

4. Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman, joka mahdollistaa kustannustuen myöntämisen yrityksille, joiden alkuperäisen tukiohjelman mukainen 1,8 miljoonan euron tukikiintiö on täynnä. Näitä yrityksiä ja konserneja varten hakuun tulee samaan aikaan kustannustuen kanssa tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Sen hakuprosessi on manuaalinen ja käsittely edellyttää tilintarkastajan lausuntoa. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei tukien konsernikohtainen enimmäismäärä, 10 miljoonaa euroa, ylity.