Tietosuojaseloste

Utajärven Yrityspuisto Oy:n asiakasrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven Yrityspuisto Oy
Vanhatie 29, 91600 Utajärvi
sähköposti: vuokko.paso@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Paso Vuokko, toimitusjohtaja
Puh. 040 632 8805
Sähköposti: vuokko.paso@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Vitikka Joni
Puh. 040 829 2275
Sähköposti: joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito, sekä markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:

 • Nimi
 • Y-tunnus, joissain tapauksissa henkilötunnus
 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muu asiakassuhteen kannalta oleellinen tieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse, asiakastieto.fi, YTJ, KTJ

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännöllisesti tilitoimistoon, laskutuspalvelua hoitavalle taholle.

Tietoja voidaan tarvittaessa antaa myös Patentti- ja rekisterihallitukselle, perintätoimistoon ja organisaation lakiasioita hoitavalle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

 • Utajärven Yrityspuisto Oy:n lähiarkistot
 • Taloushallinnonjärjestelmät
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä
 • Hubspot-palvelu

Manuaalinen aineisto:

 • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden
  käyttöä valvotaan.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sisällön käyttöä rajoitetaan oikeusryhmittelyin. Järjestelmä on suljetussa tietoverkossa.
 • Taloushallinnon järjestelmä on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sisällön käyttöä rajoitetaan oikeusryhmittelyin.
 • Uutiskirjerekisterin tiedot säilytetään Hubspot-palvelussa, ja palveluntarjoaja suojaa järjestelmänsä asianmukaisin keinoin. Voit lukea lisää Hubspotin tietosuojasta täältä: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Utajärven kunnan arkistointisuunnitelmaa.

Uutiskirjerekisterin tiedot poistetaan viivytyksettä, kun rekisteröity peruuttaa suostumuksensa mainontaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme