Maaseutu ja alkutuotanto

kukko Yrityspuisto haluaa olla myös maaseutuyrittäjän ja alkutuottajan tukena. Olemme mielellämme mukana maaseudun sivuelinkeinojen kehittämisessä ja maaseutuaiheisten tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä. Näiltä sivuilta löydät tietoa ja tilastoja Utajärven maaseudusta ja alkutuotannosta.

Tutustu myös Yrityspuiston Luomu-sivuun.

Utajärven ja Iin kunnat sekä Oulun ja Pudasjärven kaupunki ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Maaseutuyrittäjän palvelut löytyvät Utajärven kunnan sivuilta.

Utajärven maaseutupalvelujen yhteyshenkilönä toimii Nina Puotiniemi (Oulun Kaupunki):
vs. maaseutuasiamies Nina Puotiniemi p. 0405858271 ja sähköposti nina.puotiniemi@ouka.fi.

Tukihakemuksia ja korvauksia on vuosittain käsitelty seuraavat määrät:

Taulukko tukihakemuksien ja korvauksien määristä vuosittain vuodelta 2017 vuoteen 2020
Maksajavirastosopimuksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomaistöitä hoitaa Oulun
maaseutuyksikkö, jonka tiedostoista oheinen taulukko on lainattu.

Helmikuussa 2021 Maaseutuvirastolta päivitetty tieto koskien vuotta 2020:
– Päätukihakemuksen jättäneitä tiloja: 87
– Eläintiloja: 24, joista maitotiloja 20, lihanautatiloja 2, sikatiloja 1 ja lammastiloja 1.
– Peltoa yht. 4481ha, josta nurmea (ml. kaikki nurmikasvilajit) n.2700ha, kauraa 660ha ja rehuohraa 530ha. – Kasvihuoneviljelyä on kahdella tilalla.
– Lisäksi on muutama porotila. Pudasjärven paliskunnan eteläraja ulottuu Utajärvellä Kiiminkijokeen.

Utajärveltä löytyy muun muassa Utajärven Maa-ja Kotitalousnaiset , jotka toimivat osana valtakunnallista maaseudun naisten verkostoa. Maa- ja kotitalousnaiset haluavat toiminnallaan edistää maaseudun elinvoimaisuutta.

MTK:n paikallisyhdistys MTK Oulujokivarsi koostuu Utajärven ja Muhoksen maanviljelijöistä.