KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä hanke

KASVA hankkeen tavoitteena on edistää yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä sekä edistää vihreää siirtymää ja vahvistaa alueiden elinvoimaa. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja, sekä kehittää yritystoimintaa yhdessä yrittäjien kanssa. Tavoitteemme Utajärven Yrityspuistossa on mahdollistaa yritystemme toimintaa ja kasvua. Hankkeessa pyrimme tunnistamaan yritysten kasvupolkuja ja edistämään kestävää kasvua. Sen mahdollistamiseksi kartoitamme yritysten kiinnostusta, tarpeita ja edellytyksiä kasvulle kontaktoimalla yrittäjiä puhelimitse ja tapahtumissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää viestintää Yrityspuiston ja yrittäjien välillä.

Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia ja työpajoja kasvun teemalla, tilaisuudet suunnitellaan alueen yritysten yhteisistä tarpeista lähtien. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kasvuhakuisille yrityksille.

Utajärvellä KASVA-hankkeessa luodaan paikallinen yrittäjien verkosto. Verkosto on avoin kaikille kasvusta kiinnostuneille yrittäjille yrityksen iästä ja koosta tai toimialasta riippumatta. Verkoston kokoontumiset tullaan järjestämään yrittäjien ehdoilla. Tapaamisissa voidaan jakaa sekä omia onnistumisia että haasteita ja saada vertaistukea tekemiseen kasvun poluilla. Lisäksi kannustamme yrityksiä mukaan maakunnalliseen kasvuyritysten verkostoon.

Toteuttajien Logot. Ryhmähankkeen päätoteuttajana on Oulun Yliopisto ja Utajärven Yrityspuiston ohella osatoteuttajina ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden yhteishanke. Ryhmähankkeen päätoteuttajana on Oulun Yliopisto ja Utajärven Yrityspuiston ohella osatoteuttajina ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Lisätietoa hankkeesta Oulun Yliopiston sivuilta.

Hankkeen kesto 1.11.2023-31.10.2025
Hankkeen kokonaisbudjetti 1,975 M€, josta EU:n rahoittama 1,580 M€
Utajärven Yrityspuisto Oy:n osatoteutuksen budjetti: 131 044€

Yhteystiedot:
Henna Väätäinen
hankkeen projektipäällikkö,
Oulun Yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
henna.vaatainen@oulu.fi
050 595 9522

Miia Oja
yrityskehittäjä KASVA-hanke,
Utajärven osatoteutuksen työntekijä
miia.oja@utajarvi.fi
040 541 7649