Tontit

Teollisuustontin hinta on 6000e/ha. Tontit voidaan myös vuokrata. Vuokrahinta ja tontin koko neuvotellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tutustu kunnan kaavoitukseen täällä.

Lämpötien asemakaava

  • Lämpötien alueelle on suunnitteilla työpaikka- ja kevyen teollisuuden alue
  • Kaava on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu
  • Onnistuneen kaavarakenteen takaamiseksi tehdään ensin muutama erilainen kaavarakenne, joista parasta lähdetään työstämään eteenpäin
  • suunnittelussa osallistetaan alueen käyttäjiä
  • kaavaluonnos nähtävillä arviolta syksyllä 2019

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

  • Mustikkakankaan asemakaavaa on päädytty laajentamaan ja muuttamaan kahdessa osassa; käynnissä on alueen pohjoisen ja eteläisen asemakaavan muutos
  • Mustikkakankaan eteläisen osan asemakaava tulee hyväksymiskäsittelyyn kesäkaudella 2020
  • Mustikkakankaan pohjoisen asemakaavan osalta tehdään uusia katulinjaussuunnitelmia ja kaavaluonnos tullaan asettamaan uudelleen nähtäville kesäkaudella 2020