Utajärvi yrityksille

Miksi Utajärvi?
Utajärvellä panostetaan aidosti asukkaiden onnelliseen arkeen ja kestävään tulevaisuuteen. Kuntaan muuttaville on tarjolla valtavasti erilaisia etuja. Perheille on tarjolla monenlaisia elämisen ja arjen helpotuksia, kuten maksuton päivähoito. Kunta tarjoaa myös useita erilaisia asumisenmalleja ja erinomaiset harrastusmahdollisuudet.
Lue lisää kunnan tarjoamista mahdollisuuksista: Miksi Utajärvi?

HINKU-kunta
HINKU-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

HINKU-kuntana Utajärvi pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään uusiutuvan energian käytön lisäämisellä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Kannustamme myös paikallisia asukkaita sekä yrityksiä ilmastotekoihin. Lue lisää Hiiliviisas Utajärvi

Mustikkakankaan raskaan teollisuuden aluetta on kehitetty yhdessä alueella jo toimivien yrittäjien kanssa. Kunta näkee erittäin tärkeäksi mahdollistaa yrityksien kehittymisen ja laajentumisen edellytykset. Mustikkakankaan asemakaavaa on laajennettu kahdessa osassa ja uusia suuria tontteja muodostuu yli kaksikymmentä. Asemakaavassa mahdollistetaan alueella jo toimiva kiertotalous ja sen kehittyminen sekä huomiota kiinnitetään kiertotaloustuotteiden käyttöasteen nostamiseen ja hiiliviisauteen.

Kunnan omistuksessa on maa-alueita yhteensä noin 2250 hehtaaria, josta peltoa noin 70 hehtaaria ja kasvullista metsää noin 1650 hehtaaria. Vuokrattuja tontteja ja maa-alueita noin 80 hehtaaria. Lue lisää Kunnan maa-ja metsätilat

Utajärvellä on monia elinvoimaisia ja kauniita kyliä, joissa toimii aktiivisia kyläyhdistyksiä. Utajärven kyliä ovat; Ahmas, Alakylä, Ala-Naama, Ala-Niska, Autio, Juorkuna, Järvikylä, Kangaskylä, Kemilä, Kivijärvi, Kormu, Marttisjärvi, Murronkylä, Naamankylä, Niska, Ojakylä, Potku, Sanginkylä, Sipolankylä, Sotka (Sotkankylä), Särkijärvi, Tervolankylä, Utanen, Ylisuvanto, Yli-Utos.

Täältä löytyvät Utajärven järjestöt ja muut toimijat lähellä.fi

Utajärven Yrityspuisto on yrittäjän kaveri 🙂