Innovaatiosetelin haku on auki

Innovaatioseteli on nyt haettavissa ilman omaa rahoitusosuutta. Business Finlandin innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 5 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Yritys voi käyttää tämän summan ostaaksesi palveluita yhdeltä palveluntarjoajalta. Etu on siis yritykselle maksuton omavastuun poistuttua tänä keväänä. Innovaatioseteli on yleensä ollut sekä keväisin että syksyisin haettavissa.

Innovointi.


Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Yritys voi saada innovaatiosetelin yhden kerran. Mikäli mielessäsi on uusi tuote tai palvelu, kannattaa jatkaa lukemista.

Rahoitusta kannattaa hakea uuden palvelu- tai tuoteidean kehittämiseen

Innovaatioseteliä voi hakea muun muassa mikäli yritykselläsi on tarvetta:

  • Selvittää ideanne kehityskelpoisuutta demojen tai prototyyppien avulla
  • Ulkopuolisen asiantuntijan tiedolle ja osaamille
  • Kaipaatte tukea mallisuojaan tai patentteihin
  • Tieteen ja tutkimuksen tuloksille
  • Tuotteen tai palvelun ongelman ratkaisuun, kuten tuote-, palvelu- tai muotoilustrategian valmisteluun

Yrityksen tulee täyttää tietyt vaatimukset, joista tärkeimpänä on, että tuotteen tai palvelun tulee olla uusi ja yrityksen tulee olla ollut kolmen kuukauden ajan toiminnassa. Tarkemmat vaatimukset kannattaa lukea BusinessFinlandin sivuilta.

Tarkemmat ehdot ja hakeminen: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli

Keneltä palveluita voi ostaa

Innovaatioseteli-rahoituksen hakija voi valita haluamansa palveluntarjoajan esimerkiksi Business Finlandin Expert Search -palvelusta tai muualta. Löydät palvelun täältä: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen/expert-search

Mikäli mielessäsi on idea, joka voisi täyttää kriteerit, nyt kannattaa hakea.


Mikäli aiheeseen liittyen heräsi kysymyksiä, autamme mielellämme!


Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi


Vuokko Paso
toimitusjohtaja
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 632 8805
vuokko.paso@utajarvi.fi

Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja -hanke

AFRYn logo
Ympäristöministeriön logo
Utajärven hallintopalvelut logo
Utajärven Yrityspuisto Oy logo

Hankkeen keskipisteessä on laatia käsikirja Mustikkakankaan kiertotaloutta ohjaavaksi työkaluksi. Etenkin kiertotalousmateriaalien vaatiman ympäristöluvitusprosessin selkeyttäminen on tarpeen.

Pyrimme siihen, että materiaalit, jotka muuten päätyisivät jätteeksi, saadaan hyötykäyttöön. Näin säästyy rahaa ja neitseellisiä luonnonvaroja sekä syntyy kestävää liiketoimintaa, mikä on linjassa Utajärven kunnan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden kanssa. Käsikirjan merkittävin sovelluskohde tulee olemaan rakennusten purkamisesta syntyvän, kierrätettävän materiaalin hyödyntäminen voimakkaasti laajenevan Mustikkakankaan infrarakentamisessa.

Paikallisesti syntyvät materiaalit on tarkoitus hyödyntää Utajärven alueella eikä kuljeteta enää pitkiä matkoja välivarastoihin tai loppusijoituspaikkoihin. Tämän ansiosta saadaan logistiikan ilmastopäästöt merkittävästi pienemmiksi.

Hanke toteutetaan osana Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustusta. Hankebudjetti on 63 000 euroa, joista Ympäristöministeriöltä saadun tuen osuus on 70 %. Hanke toteutetaan konsulttityönä ajanjaksolla 01.05.2021 – 30.11.2022 ja on ensimmäinen askel kohti hiilineutraalia Mustikkakankaan teollisuusaluetta.

Mustikkakankaan teollisuusaluetta. Kuvaa klikkaamalla näet suuremman version.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on hiili- ja resurssiviisaan kiertotaloustoiminnan kehittäminen Mustikkakankaan teollisuusalueella. Tämä vaatii ennen kaikkea kierrätysmateriaalien hyödyntämisen osaamistason parantamista, luvituksen hakemisen ja myöntämisen sekä teknisen osaamisen osalta. Kiertotalouden ja optimoidun toimintamallin (mm. logistiikan osalta) avulla pyrimme säästämään neitseellisiä luonnonvaroja, alentamaan taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavuttamaan taloudellista hyötyä.

Hankkeen puitteissa toteutetaan lisäksi Geopolymeeri-kohteen esiselvitys, johon osallistuu Oulun yliopisto ja alan yritys. Geopolymeerit valmistetaan teollisuuden jätteistä tai sivutuotteista ja sopivat täten erittäin hyvin tähän kiertotaloutta edistävään hankkeeseen.

Hankkeen aikana laadittava kiertotalouden käsikirja tulee olemaan julkisesti saatavilla ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Näin mahdollistetaan käsikirjan soveltamista myös muissa kunnissa. Kiertotalous ja hiiliviisaus ovat globaaleja trendejä, jotka lisäävät niihin sitoutuneiden yritysten ja kuntien myönteistä brändiä. Yksi tärkeä tavoite onkin viestittää hankkeen saavutuksista alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä huolehtia myös kuntaorganisaation sisäisestä viestinnästä. Näin lisäämme Mustikkakankaan houkuttelevuutta uusille yrityksille ja vahvistamme Utajärven mainetta vastuullisena ja innovatiivisena kuntana.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke toteutetaan alla listattujen työpakettien kautta. Joka työpaketissa konsultti toimii ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjausryhmä koostuu kiertotalouden käsikirjan käyttäjistä, joihin lukeutuu Utajärven kunnan ja muiden viranomaisten ohella paikalliset yritykset.

  • Työpaketti 1: Käsikirjan ja päästölaskentatyökalun laatiminen
  • Työpaketti 2: Työpajan / koulutuksen järjestäminen käsikirjan käyttäjille ja sidosryhmille (kunta, kiertotalouden yritykset, Mustikkakankaan toimijat, Ely-keskus, naapurikunnat) sekä palautekysely ja käsikirjan viimeistely
  • Työpaketti 3: Käsikirjan soveltaminen Mustikkakankaalla
  • Työpaketti 4: Viestintä

Utajärven kunnan sivuilla tarkemmin toimenpiteistä ja materiaaleja työpaketeista. Kiertotalouden käsikirja ja laskentatyökalu ovat valmistuneet ja ne ovat nähtävissä ja ladattavissa hankesivuilla. Hankeviestintä kokonaisuudessaan on luettavissa Utajärven kunnan sivuilla. Tutustu materiaaleihin tästä.

Lue lisää aiheesta: