Turvetuotantokoneiden romutuspalkkion haku on avautunut turvealan yrityksille

Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema kansallinen tukimalli on tarkoitettu turvetuotannon nopeasta alasajosta kärsiville yrityksille. Turvetuotantokoneiden romutuspalkkion haku on avautunut turvealan yrityksille 8.2.2022. Luopumistuki on valmistelussa.

Ajankohtaiset tiedot turvetuotantokoneiden romutuspalkkiosta ja luopumistuesta turvealan yrityksille, hakemisohjeet ja apua asiantuntijalta löydät Elyn sivuilta: www.ely-keskus.fi/turvetuotantokoneiden-romutuspalkkio-ja-luopumistuki-turvealan-yrityksille