Utajärvi tavoittelee yhtenä ensimmäisistä kunnista Suomessa vedyn paikallista tuottamista ja jakelua

Utajärven Yrityspuisto Oy ja Utajärven kunta tavoittelevat yhtenä ensimmäisistä kunnista Suomessa vedyn paikallista tuottamista ja jakelua. Kumppanina on Oulun yliopisto, joka selvittää monitieteisessä tutkimuksessa vedyn tuotantoa ja käyttöä teollisuudessa ja raskaassa liikenteessä. Yhteistyössä edistetään myös vedyn jakeluverkostoa ja varastointia. Vedyn tuotantoon on tarkoitus käyttää vihreää sähköä, jota saadaan Utajärvelle rakenteilla olevasta aurinkosähkövoimalasta. Kunnassa on kaavoitettuna alue myös tuulipuistolle. Tutkimushankkeessa selvitetään lisäksi aurinkovedyn eli valokatalyyttisesti ilman sähköenergiaa tuotetun vedyn teknillistaloudellista soveltuvuutta uusiutuvaksi energiaksi arktisissa olosuhteissa ja kehitetään siihen pohjautuvia ratkaisuja vedyn tuotantoon Pohjois-Suomen oloissa. Tarkoitus on kehittää aurinkovetyreaktorin prototyyppi, jolla olisi myös kaupallisia edellytyksiä.
Suunnitelmaan sisältyy ajoneuvojen tankkausaseman rakentaminen Utajärvelle valtatie 22:n varteen. Sitä varten selvitetään aseman rakenne, arvioidaan sen käyttöaste ja toimivuus sekä tehdään laskelmat liikennepolttoaineena tarvittavan vedyn määrästä ja taloudellisuudesta.

Vety on puhdas, edullinen ja realistinen energiamuoto liikenteeseen. ”Suomi on jälkijunassa vedyn käytössä liikennepolttoaineena. Meillä ei ole vielä yhtään vetytankkausasemaa, mikä estää esimerkiksi vetyrekkojen käyttöönoton. Ilman energian logistiikan kuntoon saattamista vihreä siirtymä on peruttu”, sanoo tutkimuksen vastuullinen johtaja, autoalan liiketoiminnan professori Jouni Juntunen Oulun yliopistosta.

Juntusen mukaan erityisen merkittävää on tutkimuksen panostus aurinkovedyn tuotantoon ja vedyn varastointi- ja kuljetusratkaisuihin, jotka mahdollistavat energian tehokkaan tuotannon, säilytyksen ja logistiikan.

”Utajärven kunnassa uusiutuvaa energiaa tullaan valmistamaan teollisuusalueen käyttöön Skarta Oy:n toimesta. Tällä voidaan mahdollistaa vedyn paikallinen tuotanto ja paikallisen vedyntankkauksen pilotointi ja käyttöönotto valtatie 22:n varteen. Hanke antaa uusia avauksia tämän toteuttamiseen, ja olemme kuntana innokkaasti mukana”, kunnanjohtaja Anne Sormunen toteaa.

Tutkimustuloksia hyödynnetään hiilineutraalien ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen kehittämisessä ja siirtymisessä kohti vetytaloutta. Käytännössä tulokset edistävät vetytankkausasemien ja -verkoston kehittämistä ja vedyn saattamista liikennepolttoaineeksi.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja sitä on valmisteltu Oulun yliopiston Kvantum-instituutin, Materiaali- ja konetekniikan tutkimusyksikön sekä Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikön kanssa. Hankkeessa ovat mukana Utajärven kunta, Utajärven Yrityspuisto Oy, Skarta Oy, Wetteri Power Oy, Pohjaset Oy ja Autoalan keskusliitto.

Hanke toteutetaan 1.9.2023–28.2.2026 ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Yhteyshenkilöt
Vastuullinen johtaja, professori Jouni Juntunen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 050 3503464, jouni.juntunen@oulu.fi
Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen, p. 040 4826444, anne.sormunen@utajarvi.fi

Harrastuksesta yritys, Veeti Kaarre

Utajärveläinen Veeti Kaarre opiskeli vuoden 2023 alussa kolmatta vuotta liiketalouden merkonomiopintoja Jyväskylässä. Videot ovat olleet hänelle koulun ohella innostavaa harrastustoimintaa usean vuoden ajan jo ennen yrityksen perustamista. Opintojen ohella hänen tehdessä erilaisia harrastusprojekteja jatkuvasti kehittyvän videoalan parissa, hän pääsi verkostoitumaan monien kansainvälisten YouTube sisällöntuottajien kanssa, jotka päätyivät kysymään häneltä lisäkäsiä heidän videoeditointeihin. Sisällöntuottajilla on usein yhteistyötä muiden osaajien kanssa, jolloin aikaa riittää enemmän ydintekemiseen, kun esimerkiksi videoeditoinnin osa-alueita voi ulkoistaa. Onnistuneen yhteistyön tiimoilta Veetille tuli ehdotus ansaita rahaa tekemistään töistä, jolloin hänelle tuli ajankohtaiseksi miettiä myös yrityksen perustamista.

Videotuotannot mukana yhä useamman arjessa

YouTube on maailman toiseksi suosituin sosiaalisen median kanava 2,514 miljardilla käyttäjällä. Suomessa YouTube on somekanavista kaikkein suosituin 4,62 miljoonalla käyttäjällä. Videoista on tullut lukujen valossa erittäin suosittuja. Videoissa on näin ollen myös monenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan niin sisällöntuottajille alihankkijoineen kuin mainostajille. Videoita voi kuvata ja editoida missä tahansa ja millä tahansa laitteella. Videoilla voi ansaita rahaa monipuolisesti esimerkiksi mainostulojen, yhteistyön ja kanavajäsenyyksien kautta. YouTubessa voi vaikkapa syventyä omaan harrastukseen tai luoda uraa. Maailmalla ja Suomessa on yleistynyt muun muassa uudet ammatit kuten sisällöntuottajat ja vaikuttajat.

Yrityksen perustaminen

Valmistuttuaan merkonomiksi kesäkuussa 2023 Veetillä oli ajatus, että ehtisi tehdä enemmän videoeditointeja, jopa täysipäiväisesti. Yrityksen perustamiseen liittyi monia avoimia kysymyksiä liittyen laskuttamiseen ulkomailta, verotukseen ja kirjanpitoon. Yrittäjyyden suunnittelu aloitettiin tekemällä kesällä liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelmat. Yrityksen perustamiseen liittyviin kysymyksiin uusi yrittäjä sai maksutta apua yrityspuiston yritysneuvonnasta, jossa kartoitettiin myös muita yrittämiseen liittyviä maaseudun tukia kuten starttirahaa, Leaderin yritystukia yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Yritystoiminta pyörähti käyntiin kattavan suunnittelun jälkeen heinäkuussa.

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tehtävät yhteistyöt ovat yhä enenevissä määrin suosittuja tapoja ansaita tuotteita tai rahaa. Verohallinto saa tietoja eri verkkoalustoilta niiden kautta maksetuista tuloista ja myös pyytää alustoilta tietoja suomalaisille henkilöille ja yrityksille maksetuista suorituksista. Näitä tietoja sitten verrataan asiakkaiden antamiin veroilmoitustietoihin.

Erilaisista videoalan ansaintamalleista olikin minulla opintojeni kautta jo teoriatietoa, joten kannattaa mieluummin olla ajoissa liikkeellä ja ottaa itse selvää asioista. Aloittamiseen liittyen kannattaa hyödyntää maksutonta neuvontaa. Vinkkaa Veeti Kaarre.

Sisällöntuottajien kannattaa siis itse olla aktiivisia, jotta tulojen lisäksi toiminnasta aiheutuneet kulut voidaan huomioida. Myös tuotelahjat sekä tulot striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista ovat veronalaista tuloa. Nopeatempoinen tahti sekä uusimpien videoeditointien trendien seuraaminen ja jatkuva uuden luominen on uudelle yrittäjälle mieleistä puuhaa. Omiin aikatauluihin voi vaikuttaa sekä suunnitella tulevaa. Mukavaa yrittämisessä on myös se, että tietokone kulkee mukana ja työntekeminen onnistuu missä vain. Monenlaista vaihtoehtoa liiketoiminnan kehittämisen tulevaisuuden suunnitelmissa vilahtaa, mutta tällä hetkellä asiakkaat pitävät yrittäjän kiireisenä projekteillaan.

Kuva Veeti Kaarre, työt kulkevat sujuvasti mukana reissussa.

Kuka?
Yrittäjä Veeti Kaarre  
yritys Yeti V&E  
kotipaikka Utajärvi  
Toimiala Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto 

Lähteet:
https://www.markkinointimaestro.fi/sosiaalisen-median-tilastot 
YouTube 
Vero.fi

Tämä Yritystarina on julkaistu aiemmin Utajärven Talvi 2023-lehdessä. Lehti luettavissa myös verkkoversiona.

Esittelemme Utajärven yrityksiä ja yritystarinoita sivuillamme.
Mikäli haluat esitellä oman yrityksesi ota yhteyttä:

Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi

Miia Oja
yrityskehittäjä, KASVA-hanke
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 541 7649
miia.oja@utajarvi.fi

Myydään tai vuokrataan liiketila keskeltä kylää

Myydään tai vuokrataan suuri liiketila Utajärven keskustassa 155,5 m2. Osoitteessa Vanhatie 50. Sijainti on aivan kuntakeskuksessa, torin laidalla, jossa hyvin parkkitilaa. Liiketilassa mahdollisuuksia monenlaiseen liiketoimintaan. Tilat ovat myös hyvin muunneltavissa.

Tiloissa on aiemmin ollut myymälä pankkitoimintaa ja tiloista löytyy muun muassa pankkiholvi. Tiloissa mahdollisuuksia muun muassa myymälä tai toimistokäyttöön. Tiloissa on sosiaalitilat ja keittiö.

Myyntihinta 39 000 €

Kuukausivuokra 790 € lämmitys kuuluu vuokraan.

Vuokralaiselle oma sähkösopimus ja vesi laskutetaan erikseen.

Tervetuloa tutustumaan!

Ota yhteyttä

Pentti Tuovinen

0400 583 304

Esa Karjalainen

0400 584 612

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonaan euron investointipäätöksen koskien Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa Suomen suurinta aurinkopuistoa. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston kapasiteetti on 102,5 MWp ja odotettu vuotuinen energiantuotanto 97 GWh. Suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppanina toimii NYAB. Projektin ensimmäinen vaihe, joka sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, aloitetaan viipymättä. Puisto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Utajärven kunnan ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n sekä muiden kumppanien kanssa. Utajärvestä kehitetään resurssiviisasta kuntaa, mikä tarkoittaa resurssien kuten luonnonvarojen, raaka-aineiden ja energian käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Utajärvi kuuluu päästövähennyksiin sitoutuneiden kuntien ja muiden toimijoiden HINKU-verkostoon.

”Olemme valmistelleet tätä pitkään ja odottaneet tätä hetkeä. Investointipäätös on hyvin tärkeä Utajärven kunnalle. Tämä mahdollistaa monien muiden asioiden ja ilmiöiden syntymisen, muun muassa vedyn tuotannon ja jatkojalostuksen osalta, ja vahvistaa täten elinvoimaisuuttamme myös jatkossa. On ollut ilo tehdä yhteistyötä ja rakentaa hyvää kumppanuutta Skarta Energyn kanssa”, iloitsee Anne Sormunen, Utajärven kunnanjohtaja.

Utajärvelle rakennettava aurinkopuisto on merkittävä osa Skarta Energyn tavoitetta operoida
800 MW edestä aurinkovoimaa seuraavan viiden vuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 13,3 miljoonan euron suuruisen investointituen. Aurinkopuisto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Fingridin kanssa aiemmin tehdyn liittymissopimuksen mukaisesti.

”Uusiutuvan energian riittävyys on ratkaisevassa roolissa varmistamassa suomalaisen teollisuuden uudistumisen, työpaikat ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittymisen myös tulevaisuudessa. Nyt tehty investointipäätös on osoitus todellisesta aikeestamme vauhdittaa Suomen energiamurrosta ja merkittävä erityisesti tässä ajanhetkessä, jossa positiivisia investointipäätöksiä on saatu odottaa”, toteaa Vikke Saarelainen, Skarta Energyn varatoimitusjohtaja.

Lisätietoja

Vikke Saarelainen
Skarta Energy
varatoimitusjohtaja
puh. 040 754 4429
Vikke.saarelainen@skarta.fi

Anne Sormunen
Utajärven kunnanjohtaja
Utajärven kunta
Puh. 040 482 6444
anne.sormunen@utajarvi.fi

Skarta Energy on suomalainen uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Olemme erikoistuneet päästöttömiin teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennämme energian varastoinnilla, tuulivoimalla ja vetyratkaisuilla luotettavan ja toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi.

Lisää

NYAB tiedotteessa: nyabgroup.com/fi/nyab-rakentaa-skarta-energyn-kehittaman-aurinkopuiston-utajarvelle/

Skartan tiedotteessa: skartaenergy.fi/skarta-energy-toteuttaa-suomen-suurimman-aurinkopuiston-utajarvelle/

Paikalliskoordinaattori, KASVA-hanke

Haemme nyt Utajärven Yrityspuisto Oy:lle paikalliskoordinaattoria kokoaikaiseen ja määräaikaiseen työsuhteeseen 31.10.2025 saakka.

Työtehtävät

Paikalliskoordinaattorina koordinoit osatoteuttajana JTF-rahoitteista KASVA – Kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pk-yrityksiin-projektia. Oulun Yliopiston MicroENTREn koordinoiman ryhmähankkeen osatoteuttajat ovat Centria Ammattikorkeakoulu, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Limingan kunta, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja Utajärven Yrityspuisto Oy.

KASVA on laaja yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaalla yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa käynnistämällä seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden ja TKI-toimijoiden maakunnallista yhteistyötä. Hankkeessa myös tuotetaan tutkimustietoa ja kehitetään toimintamalleja, joilla tieto saadaan nopeasti yritysneuvonnan sekä alueellisen ennakointityön tueksi.

Koordinoit hankesuunnitelman mukaista toteutusta ml. hanketoimenpiteet ja aikataulutus, hanketalouden seuranta, viestintäsuunnitelman toteutus, hankeraportointi Utajärven osalta. Osallistut yritysneuvojien maakunnallisen verkoston toiminnan suunnitteluun ja fasilitointiin muiden asiantuntijoiden kanssa.
Työskentelet Utajärven Yrityspuiston henkilökunnan kanssa, johon kuuluu lisäksesi toimitusjohtaja ja yrityskehittäjä sekä yliopiston projektitiimi ja muiden osahankkeiden hanketyöntekijät.

Mitä tarjoamme?

 • Olet osa Utajärven Yrityspuiston Oy:n innostuvaa ja nopeatempoista henkilökuntaa
 • Pääset mukaan tutustumaan Utajärven alueen monipuoliseen yrityskenttään
 • Saat tehtävääsi tuen Yrityspuiston lisäksi hankkeen asiantuntijoilta
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi) sekä joustavat monipaikka- ja etätyömahdollisuudet
 • Työn ja vapaa-ajan tasapainoa
 • Ketterän organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.
 • Merkityksellisen työn!

Mitä etsimme?

Onnistuaksesi ja viihtyäksesi tehtävässä odotamme sinulta:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa itsenäiseen hanketyöskentelyyn
 • hyvää projektihallinnan taitoa
 • hyvää suomen kielen taitoa
 • kykyä toimia tavoitteellisesti ja vastuullisesti työyhteisön muuttuvissa tilanteissa ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Lisäksi katsomme eduksi:

 • aiemman kokemuksen yritysten kanssa toimimisesta, kehittämisestä ja yrityspalveluiden toiminnasta
 • monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä erilaisten sosiaalisen median alustojen käyttökokemuksen

KASVA-hanke on poikkeuksellisen laaja ryhmähanke, jolla tuottaa alueellista vaikuttavuutta mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Paikalliskoordinaattorin tehtävässä pystyt rakentamaan omaa asiantuntijaprofiilia myös valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kautta.

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 1.11.2023 alkaen (tai sopimuksen mukaan) ja päättyy hankkeen päättyessä 31.10.2025.
Palkka vastaavissa tehtävissä on 3000 EUR/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Kuinka hakea?
Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen osoitteseen vuokko.paso@utajarvi.fi viimeistään ti 29.10.2023. Liitä mukaan

 • hakemuskirje, jossa kuvaat omaa kiinnostustasi haettavaan tehtävään
 • CV
 • enintään 2-sivuinen tiivistelmä tehtävään liittyvästä kokemuksesta ja keskeisistä saavutuksista (mm. osaaminen yritysten kehittämisestä ja yrityspalveluista, hankeosaamisesta sekä omat yrittäjyyteen liittyvät verkostot)

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä Vuokko Pasoon vuokko.paso@utajarvi.fi tai Tiia Juntuseen tiia.juntunen@utajarvi.fi
Työsuhdemuoto Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.11.2023 tai mahdollisimman pian
Palkka 3000 €/kk
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Utajärvi
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Julkaistu 17.10.2023
Haku päättyy 29.10.2023

Tarjoatko majoitusta?-Tilaisuus majoituspalveluiden tarjoajille

Tarjoatko majoitusta?
-Tilaisuus majoituspalveluiden tarjoajille
8.8.2023 klo 16.00-18.00 Utajärven koulun auditoriossa ja Teamsissa.

Olet sitten kokenut majoittaja tai majoitustoiminnan aloittamisesta kiinnostunut, tervetuloa mukaan!
Utajärvelle on käynnistymässä suuria rakennushankkeita ja lyhytaikaista majoitusta etsitään nyt alueeltamme runsaasti. Tule kertomaan palveluistanne ja kuulemaan vinkkejä varausjärjestelmistä ja näkyvyydestä.

Ohjelma:

16.00-16.15 Kahvit ja tilaisuuden avaus
Utajärven Yrityspuisto Oy, toimitusjohtaja Vuokko Paso, yrityskehittäjä Tiia Juntunen ja hankeharjoittelija Miia Oja

16.15.-17.00 Varausjärjestelmät ja Pohjolan rengastie
Martta Tervonen
Sisältömarkkinoinnin asiantuntija – Creative Marketing Specialist
Oulun Matkailu Oy – Travel Marketing Oulu Ltd

17.00-17.30 Majoitusta myös matkailijoille – matkailun mahdollisuudet ja yhteismarkkinointi Rokua Geoparkissa.
Mari Saastamoinen
Matkailukoordinaattori
Humanpolis Oy

17.30-17.45 Yritykset.utajarvi -sivun esittely ja maksuton mainostaminen Utajärven kunnan infonäytöillä, Google My Business ja Google maps
Tiia Juntunen
Utajärven Yrityspuisto Oy

17.45-18.00 Toiveet ja palautteet palveluntarjoajilta miten majoituspalveluita tuotaisiin enemmän esille, keskustelua ja kysymyksiä

18.00 Tilaisuus päättyy.

Ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä, mutta tarjoiluja varten olisi mukava kuulla tulostasi 7.8.2023 mennessä Vuokko Paso 040 632 8805 vuokko.paso@utajarvi.fi, Tiia Juntunen 040 717 9706 tiia.juntunen@utajarvi.fi tai Miia Oja 040 541 7649 miia.oja@utajarvi.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Hallitilaa vuokrattavana yksityisellä

Vuokrattavana hallitilaa Utajärvellä, osoitteessa Putaalantie 3. Konepajahalli (tulityötila) joka soveltuu myös varastointiin. Pinta-ala n. 600 m2. Hallissa on 5 m leveä ja 5.5 m korkea nosto-ovi ja lisäksi kaksi pariovea, joiden leveys n. 3.9 m ja korkeus 4 m. Katossa on 5 tn siltanosturi. Toimisto ja sosiaalitilat n. 60 m2. Hake- tai pellettilämmitys. Tiedustelut Heidi Laitinen p. 045 3192787 tai kormutar@gmail.com
Ilmoitus löytyy myös Oikotien palvelusta lue lisää Putaalantie 3, 91600 Utajärvi Tuotantotila vuokrattavana – Oikotie 20928837

Putaalantie 3 halli.

Kuvat Putaalantien hallista.

Putaalantien hallin nosto-ovi.

Mikäli sinulla on vapaana vuokrattavana toimitilaa tai tarvetta toimitiloille tai teollisuus- ja yritystonteille ole yhteydessä yrityspuistoon. Löydät yhteystietomme yhteystieto sivuiltamme. Yrityspuiston vapautuvat toimitilat näet vapaista toimitiloista.

Veljesten konepajalla metalli saa uuden muodon

Utametal Oy on Antti ja Teemu Aksilan keväällä 2022 perustama yritys.

Vuoden aikana konepajan hallissa on tapahtunut suuri muutos, jotta aiemmin erillisinä huoneina toiminut kiinteistö on saatu palvelemaan konepajan tarpeita. Konepajan laitteet ja työt ovat tulleet tutuiksi sukupolvien perintönä ja vahva ammattitaito on karttunut käytännön työssä jo useiden vuosien ajan pienemmissä tiloissa. Isä ja setä ovat olleet apuna niin työn opettelussa kuin kaluston kerryttämisessä.

Alueella on monenlaista tarvetta konepajan tuotteille, sillä koneen osan rikkoontuessa on hyvä päästä pian jatkamaan työskentelyä esimerkiksi maatilan töissä. Apua löytyy monenlaiseen metalliosan korjaamiseen, eikä aina tarvitse lähteä kaupunkiin hakemaan apua. Pajalla onnistuu myös uusien metalliosien työstö vanhan rikkoutuneen tilalle, joskus jopa korjausta edullisemmin. Antti on opiskellut myös hitsaamisen ammattitaidon konepajaopintojen lisäksi, joten pieniin ja suuriin hitsaustöihinkin löytyy tarvittaessa apua.

Antti ja Teemu Aksila konepajan ovella. Kuva Utajärven kunta.

Antti ja Teemu Aksila konepajan ovella. Kuva Utajärven kunta.

Utametal Oy sijaitsee hieman yli 10 km päässä Utajärven kylältä jokivartta ylöspäin ja käyntiä ajatellen kannattaakin ottaa ensin yhteyttä yrittäjiin reittiohjeita varten. Yrittäjät käyvät mielellään myös paikan päällä katsomassa kohteen tai korjaustarpeen ilmetessä voi koneita ja laitteita tuoda myös Utametalin pajalle.

Karttakuva Utametal.

Konepajateollisuus ja metallityöt, koneistus ja hitsaus joustavasti Utajärven ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kaikenlaiset työt onnistuu, kysy lisää!

Utametal Oy
Niskankyläntie 255
91600 Utajärvi

040 7742 143
utametal.oy@outlook.com

Tämä artikkeli on julkaistu myös lehdessä Utajärven kesä 2023.

Esittelemme Utajärven yrityksiä ja yritystarinoita sivuillamme.
Mikäli haluat esitellä oman yrityksesi ota yhteyttä:
Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi

Infotilaisuus yrityksille ja kuntalaisille Skarta aurinkovoimala ja GRK Suomi Oy biohiilitehdas

Ajankohta 05.06.2023 klo 16:00-18:00

Paikka Utajärven koulu auditorio, Laitilantie 8 ja Utajärven kunnan YouTube

Infotilaisuus esite.

Skarta Energy ja GRK Suomi Oy järjestävät paikallisille yrittäjille ja palveluntarjoajille esittelytilaisuuden yhteistyömahdollisuuksista. Esittelyn kohteina Skarta Energyn Utajärven aurinkovoimala ja GRK Suomi Oy Utajärven biohiilitehdas.

 • Ohjelma:
  Klo 16.00 Tilaisuuden avaus, Utajärven Yrityspuiston toimitusjohtaja Vuokko Paso
 • Klo 16.05 Skarta Energy yritysesittely, Vikke Saarelainen ja Miia Viitaniemi
  Yhteistyökumppaneita työmaasiivoukseen, jätehuoltoon, vartiointiin, teiden kunnossapitoon, kalusto- ja pienkonevuokrauksiin, rakennusaputöihin ja metsätöihin.
  Edellä mainittujen lisäksi voi ilmoittaa myös muita hankkeen toteutumisen kannalta tärkeitä palveluita kuten majoitus- ja ruokapalveluista, kokouspalveluista ja tapahtumanjärjestämisistä.
 • Klo 16.50 Kysymyksiä
 • Klo 17.00 GRK Suomi Oy biohiilitehdas yritysesittely
  Yhteistyötahot viljelyyn, (muun muassa paju, ruokohelppi) muut yhteistyötarpeet ja työntekijätarpeet.
 • Klo 17.45 Kysymyksiä
 • Klo 18.00 Tilaisuus päättyy

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Marko Huoltaa joustavasti – tieltäkin pelastaen

Uusi yritys Marko Huoltaa aloitti toimintansa huhtikuun 2023 lopulla. Yritys tarjoaa huoltoa pyöristä henkilöautoihin. Yrityksen kautta on saatavilla myös renkaat. Palveluihin kuuluu myös ison kärryn vuokrausta, jolla voi kuljettaa esimerkiksi autoa. Tarvittaessa kesäisin onnistuu myös ruohonleikkaus niin taloyhtiöille kuin yksityisille. Hajosiko auto tien päälle ja vieläpä illalla tai viikonloppuna? Eipä hätää ole rohkeasti yhteydessä ja katsotaan voisimmeko olla avuksi.

Marko rengaskoneen äärellä.
Marko kertoo että renkaita saa tilattua tarpeeseen sopivaksi.

Yrityksen taustalla on yrittäjä Marko ja hänellä on vahva kokemus niin pienistä kuin suurista moottoriajoneuvoista. Ratin takana on tullut viiletettyä halki Suomen pitkiä pätkiä, juuret ja koti on kuitenkin Utajärvellä ja yritys toimiikin kodin pihan päädyssä sijaitsevassa autotallissa.

Yritystoiminta on kytenyt mielessä pidemmän aikaa ja huolellisella suunnittelulla kevään aikana tutustuttiin yritysmaailman koukeroihin yhdessä Utajärven Yrityspuiston yritysneuvonnan kanssa. Yritystoiminta on lähtenyt sujumaan ja asiakkaita on voitu auttaa tienpäällä. ”On ollut ilo olla asiakkaille avuksi, kun matka ajoneuvoilla on tyssännyt syystä tai toisesta” -kertoo tuore yrittäjä.

Marko Huoltaa esittelee isoa kärryä.
Marko esittelee vuokrattavaa kärryä.

Ota yhteyttä, jos kulkupelisi tarvitsee huoltoa tai kuskausta kärryn kyydissä:

Marko Huoltaa
Siirantie 5
91600 Utajärvi

0452796006
huolto@markohuoltaa.fi


Esittelemme Utajärven yrityksiä ja yritystarinoita sivuillamme.
Mikäli haluat esitellä oman yrityksesi ota yhteyttä:
Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi