Oppilaitosten ja yritysten yhteinen messutapahtuma työnhakijoille Utajärvellä 7.2.2023

Järjestämme yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa iltapäivän mittaisen messutapahtuman Utajärven hyvinvointitalon saliin 7.2.2023 klo 12:00-17.30.
Tilaisuus tarjoaa työnhakijoille, alanvaihtajille ja nuorille mahdollisuuden päästä tutustumaan eri alojen työtehtäviin, oppilaitosten uratarinoihin ja opiskeluvalikoimaan.

Tapahtumaa ovat järjestämässä Utajärven lukio, Osao, Luovi, Opao, Utajärven 4H, Utajärven kunnan Nuoriso ja liikuntapalvelut-, etsivä nuorisotyö, maahanmuuttotyö- ja työllisyyspalvelut, Utajärven Yrityspuisto, Rastor, Karhunluola yrittäjyyskilpailu ja Oulun Seudun Leader. Utajärven, Vaalan ja Muhoksen yrittäjät ja yritykset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tapahtumaan joko vieraaksi kuulemaan monipuolisen oppilaitostarjonnan mahdollisuuksista tai esittelemään yritystä ja yrityksen työtehtäviä omille ständeilleen. Avoimia työpaikkoja voi ilmoittaa myös työpaikkaseinälle.

Paikallisia yrityksiä, jotka ovat jo mukana tapahtumassa Rokua Health & Spa, Orasko Oy, Utacon, Active Camping, Sale ja K-Market Meirami.

Avoimia työpaikkoja koko Oulujokilaakson alueella voi jo nyt ilmoittaa tällä lomakkeella.

Mikäli yrityksessänne on tarvetta rekrytoida ja haluaisitte mukaan messuille voit jo ilmoittaa yrityksesi mukaan maksuttomalle ständipaikalle Tiialle. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin:

Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi

Toimitilan myynti-ilmoitus

Utajärven Yrityspuisto Oy omistaa kiinteistöt (889-407-20-106, 0,6662 ha ja 889-407-20-79, 0,1423 ha) Utajärven keskustassa osoitteessa Vanhatie 84, 91600 Utajärvi. Kiinteistöillä sijaitsee toimistorakennus ja kaksi erillistä kylmää varastorakennusta, tilat myydään vuokrattuina.
Utajärven Yrityspuisto Oy on päättänyt järjestää kyseisten rakennusten myynnistä tarjouskilpailun, koska rakennuksista on ollut useampi taho kiinnostunut.
Rakennukset myydään peruskorjattavina kohteina ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n tavoitteena on löytää kohteeseen toimija, joka saneeraa rakennukset liiketoimintaansa sopivaksi.

Tarjousta pyydetään erikseen rakennuksista ja erikseen maapohjasta. Tarvittaessa maapohjasta voidaan tehdä vuokrasopimus ja myydä vain rakennukset.
Toiminta ei saa olla sellaista, joka aiheuttaa maaperän saastumisen tai muulla tavalla häiritsee ympäristöä. Tarkemmista ehdoista sovitaan rakennuksen ostajan kanssa tehtävässä sopimuksessa.

Myytävä toimistorakennus on noin 373 m2 sekä varastorakennukset 38 m2 ja 138 m2
Utajärven Yrityspuisto Oy käyttää kokonaisharkintaa rakennuksen myymisessä ja kiinteistön mahdollisessa vuokraamisessa. Utajärven Yrityspuisto Oy pidättää oikeuden olla myymättä rakennuksia ja vuokraamatta kiinteistöä, mikäli kokonaisuuden kannalta sopivaa ostajaa ei tässä yhteydessä löydy. Rakennusten myyminen ja kiinteistön mahdollinen vuokraaminen vaati Utajärven Yrityspuisto Oy:n hallituksen hyväksynnän.

Lisätietoja kohteesta antaa Vuokko Paso puh. 040 6328805. Pyydämme toimittamaan kirjalliset tarjoukset 31.10.2022 mennessä. Tarjouksesta tulee ilmetä peruskorjattavien rakennusten ostotarjoushinta sekä tarjous tontin ostohinnasta tai vuokran määrästä per vuosi. Tarjoukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen:
vuokko.paso@utajarvi.fi

Utajärvellä 15.9.2022
Vuokko Paso
Utajärven Yrityspuisto Oy

Vierivoima Utajärvellä

Vierivoiman ajankohtaiset kuulumiset löytyvät tältä sivulta. Utajärvellä on otettu uusiutuvat energiamuodot strategian ytimeen ja niiden nähdään vaikuttavan merkittävästi kunnan talouteen, työllisyyteen ja asukasluvun kasvattamiseen. Skarta toimii Utajärven kumppanina ja on mukana suunnittelutyössä sekä konkreettisissa toimenpiteissä kohti hiilineutraalia ja veto- sekä pitovoimaista kuntaa.

Utajärvellä on parhaillaan vireillä lukuisia mittavia projekteja tuulivoimaloita sekä Suomen suurin aurinkovoimapuisto. Maaliskuussa 2021 Utajärven kunnanhallitus hyväksyi aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka avulla Utajärven teollisuusalueen omavaraisuutta kehitetään aurinko- ja tuulivoiman avulla ja tuotetaan liikenteelle tulevaisuuden käyttövoimaa edustava vetytankkausasema.

Hietaselän uudelle, noin 250 hehtaarin yritys- ja teollisuusalueelle on tarkoitus rakentaa Vierivoima-verkko, oma puhtaan energian sisäverkko. Se alkaa tuottaa yrityksille omavaraista, edullista ja käytännössä siirtomaksutonta energiaa. Hankkeeseen sisältyy läheinen, noin 50 hehtaarin olemassa oleva Mustikkakankaan teollisuusalue, joka myös yhdistettäisiin Vierivoima-verkkoon. Näin kaikki vanhan ja uuden alueen yritykset pääsisivät hyötymään uudesta sisäverkosta ja puhtaasta energiasta.

Täten Utajärvelle rakentuu Suomen ainakin toistaiseksi ainoa ekoteollisuusalue, joka on energian suhteen omavarainen ja hiilineutraali. Vierivoimalla aletaan tuottaa alueelle 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa 40 000 ihmisen sähkönkulutusta. 2 600 asukkaan kunnassa luku on merkittävä.

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan Skartan sivuilla: skarta.fi/referenssi/voima-loytyy-vierelta-utajarvi-voimistuu-skartan-vierivoimalla/

Kuvassa vasemmalta: Kari Tuominen, Vikke Saarelainen Skartalta ja Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen. (Kuvaaja: Juha Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen)

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Utajärven aurinkovoimala -hankkeelle saatiin elokuussa suunnittelutarveratkaisu, ja nyt hankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpidelupa on myös vahvistunut. Toimenpidelupa tarkoittaa, että Suomen suurimman aurinkovoimalan rakennustyöt Utajärvellä voidaan tarvittaessa aloittaa. Sekä Skartalle että Utajärven kunnalle myönnettiin lisäksi elokuussa Euroopan unionin puhtaaseen energiaan siirtymiseen tarkoitettua Horizon-rahoitusta projektin energianjakelua koskevien älyverkkoratkaisujen selvittämiseksi osana VTT:n koordinoimaa GLocalFlex -hanketta.

”Utajärvestä kehitetään resurssiviisasta kuntaa, mikä tarkoittaa käytännössä resurssien kuten luonnonvarojen, raaka-aineiden ja energian käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Energia on keskiössä myös HINKU-verkostossa, johon Utajärvi kuuluu. Kunnan strategian toimenpiteisiin on määritelty, että Utajärvellä tehdään energiaa auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä, ja Vierivoima-konseptilla on tässä tärkeä rooli. Utajärvi kehittyy määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta ja tekee Skartan kanssa pioneerityötä tavoitteidensa saavuttamiseksi”, sanoo Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.

Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen (Kuvaaja: Juha Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen).

Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan Skartan sivuilla: skarta.fi/skartan-vierivoima-hanke-utajarvella-etenee-toimenpidelupa-aurinkovoimalan-rakentamiselle-ja-eulta-horizon-tutkimusrahoitusta/

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

12.10.2022 Skarta Energyn omistama hankeyhtiö Utajärven Solarpark Oy ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet Utasen sähköaseman liittymissopimuksen, joka mahdollistaa Tunturisuon aurinkopuistoon liittyvien sähkölaitteistojen liittämisen Fingridin kantaverkkoon.

Tunturisuolle suunnitteilla oleva aurinkovoimala on osa Skarta Energyn ja Utajärven kokonaishanketta. Suunnitteilla olevan aurinkovoimalan teho on noin 80 megawattia. Kokonaishankkeeseen sisältyy lisäksi tuulipuisto ja lähitulevaisuudessa myös vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita. Luku on merkittävä noin 2600 asukkaan kunnassa.

”Tämä sopimus on hieno osoitus siitä, miten oikea-aikainen suunnittelutyö asiantuntevien ammattilaisten toteuttamana saatetaan maaliin aikataulussaan, kun vallitseva verkkoresurssien rajallisuus on todellinen haaste alan toimijoille. Tämän liittymissopimuksen myötä varmistimme, että aurinkovoimalahanke Utajärvellä etenee ja olemme lähempänä Suomen suurimman Vierivoima®-hankkeen rakentamista. Tämä sopimus yhdessä tuulivoimahankkeiden kanssa vahvistaa kunnan energiaomavaraisuutta pitkälle tulevaisuuteen”, iloitsee Kari Tuominen, Skarta Energyn toimitusjohtaja.

”Haluamme Utajärvellä mahdollistaa yritysten menestymisen. Vierivoiman edut ovat tulevaisuudessa yritysten kilpailukyvyn kannalta suuri etu. Hanke on jo herättänyt valtavaa kiinnostusta uusien yritysten sijoittumisesta Utajärvelle. Tämä sopimus parantaa ja voimistaa alueemme nykyisten ja uusien yritysten kilpailukykyä. Toivotammekin tervetulleeksi Utajärvelle niin pienet kuin suuretkin yritykset. Sijainti on optimaalinen lähellä Oulua hyvien kulkuyhteyksien varrella.”, toteaa Vuokko Paso, Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja.

Myös Fingridille sopimus on ainutlaatuinen. Nyt solmittu liittymissopimus on ensimmäinen aurinkovoimalahankkeelle tehty liittymissopimus.

”Suomeen rakennetaan tällä hetkellä paljon tuulivoimaa. Aurinkovoiman osalta onkin odotettu, että milloin sama kynnys ylittyy. Odotuksissa on, että aurinkovoimaloiden osalta vauhti tulee kiihtymään. Ensin tulee yksittäisiä hankkeita ja sitten yhä suurempia. Oleellista meille verkkoyhtiöille on ratkoa, miten tulevaisuudessa saadaan sekä tuuli- että aurinkovoima sovitettua verkkoon. Siksi tämä Utajärvi-hanke on meille erittäin mielenkiintoinen projekti. Utajärvelle on tarkoitus rakentaa sekä tuuli- että aurinkovoimaa. Lisäksi Utajärvi hankkeesta tekee mielenkiintoisen se, että pyrkimyksenä on tuoda kulutus ja tuotanto lähemmäksi toisiaan, tällöin verkon ja varastoinnin haasteetkin on helpompi ratkoa”, toteaa Onni Härmä, Fingrid Oyj, asiakaspäällikkö.

Kari Tuominen ja Onni Härmä.

Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan: STT

Hiiliviisaasta Utajärvestä voit lukea lisää Utajärven kunnan sivuilta

www.utajarvi.fi/sivu/fi/asuminen_ja_ymparisto/utajarvi_on_hinku-kunta/

Paluumuuttajan onnellisuus kumpuaa luonnosta

Tommi Väisänen on yksi Utajärvelle palanneista. Hän kertoo, kuinka ajatus paluumuuttoon syntyi ja kuinka tarpeellista ja monipuolista palvelua hän on paikallisilta yrityksiltä saanut. Palveluiden tarve paluumuuttajan näkökulmasta on ollut monipuolinen ja monenlaista osaamista on löytynyt utajärveläisistä yrityksistä.

Tommi Väisänen on syntynyt Särkijärvellä, Utajärven kylässä noin 50 km päässä Utajärven kirkonkylältä. Tuolloin pieniä ala-asteen kouluja oli myös Utajärven kylissä useita, joissa opiskeluun sai hyvät eväät. Yläasteelle siirryttiin kirkonkylän kouluun, kuten nykyäänkin lasten koulumatka, matka sujui linja-autolla. Ensimmäisessä ammatissaan isänsä jalanjäljissä puutavara-autonkuljettajana Tommi on tutustunut niin Utajärven kuin naapuripitäjien erämaahan, metsiin ja polkuihin. Alanvaihto sosiaalipuolelle kuljetti Tommin töiden ja rakkauden perässä Pohjois-Savoon. Rautavaarallakin luonto ja rauhallisuus oli mieleinen ympäristö, vaikkakin paluumuutto takaisin Utajärvelle kyti mielessä. Muutto takaisin kotiin tapahtuikin sukupolvenvaihdoksen myötä.

Paluumuutto ja palvelut

Sukupolvenvaihdoksen myötä paluumuutto Särkijärvelle tuli ajankohtaiseksi liki kahdenkymmenen vuoden jälkeen.

Tommi kuvaa sukupolvenvaihdoksen prosessia sujuvaksi.

”Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakan Tuomo Törrö oli korvaamaton apu ja raudanluja ammattilainen tämän prosessin aikana. Kaikki sukupolvenvaihdokseen liittyvät kysymykset ratkesi kuin itsestään Tuomon avustuksella. Samoten kun myös Utajärven Osuuspankin, jonka kanssa kauppaan tarvittava käsiraha järjestyi pienessä hetkessä. Vaikka Utajärveltä on tullut oltua pois liki 20 vuotta, on asiakkuus pankkiin säilynyt.”

Muutakin huomioitavaa paluumuuton suhteen oli tapahtunut positiiviseen suuntaan yrityskentässä. Tommi pitääkin paikallisten yritysten käyttämistä ensiarvoisen tärkeänä, jotta palveluita on jatkossakin saatavilla omalta paikkakunnalta.

Palveluita kotitilan tarpeisiin löytyi runsaasti Utajärven yrityksistä.

”Mahtavaa huomata miten Utajärvellä on palvelut ajan saatossa monipuolistuneet yrityselämän virkistymisen myötä. Heti kotipaikalle muuttamisen myötä tuli tutuksi mm. Teknikomi Oy joka kävi muuttamassa öljylämmityksen maalämpöön, Ylitalon Jannen ja Suomen Maalämpöporauksen piilottaessa keruuputkistoa maan uumeniin. Ja kunnan teknisen toimen kanssa tarvittavat luvat hoituivat vauhdilla sähköpostin välityksellä. Puhumattakaan lukuisista muista yrityksistä joiden palveluja on ollut helppo hyödyntää.”

Asumisen ja elämisen edellytykset kunnossa

Arvostus kotiseutua kohtaan näyttäytyy Tommin mukaan entistä vahvempana, kun on käynyt hetken pois. Luontoa, hiljaisuutta ja rauhaa osaa arvostaa edelleen sekä asioiden hoitaminen teknologian kehittymisen myötä helpottavat arkea. Onnellisuutta elämiseen tuo asuminen ja eläminen luonnon äärellä Särkijärven rauhassa. Pihamaalta pääsee suoraan metsään harrastamaan. Aamuisin kahviseuraksi Tommi kuvailee saavansa pihapuissa istuvat teeret. Lintujen konsertti etenkin keväisin täyttää ilman. Metsäkauriit, porot ja hirvet käyvät näyttäytymässä tuon tuostakin, karhukin saattaa käydä tarkistamassa että onko isäntä kotona ja tuhahtaen poistuu pihalta kauemmas metsän siimekseen. Väkisinkin tämä vetää hymyn Tommin kasvoille.

Tommille etäyhteydet ja kokoukset ovat tulleet tutuksi.

”Täällä ollaan elinvoimaisia. Ollaan oltu iät ja ajat ja tullaan olemaankin. Nykypäivänä syrjäkyliltä löytyy vaikkapa lapsiperheille mitä mainioimmat mahdollisuudet asua ja elää. Etätyökin onnistuu erinomaisesti valokuituyhteyksien kautta!”

Laajan kunnan alueelta löytyy niin rauhaa kuin palveluitakin. Välimatkojen kasvaessa, kauppalistan suunnitelmallisuus pidemmälle aikavälille on usein tarpeen. Pitkiä välimatkoja ei koeta rasitteeksi, silloin kun matkoja kertyy kohtuullisesti. Monella päivittäinen matkustusaika saattaa olla taajamissa paljon ajaltaan pidempikin, vaikka Tommi hurauttaa Utajärveltä Pohjois-Savoon töihin kerrasta kahteen viikossa. Hän ei koe matkaa rasitteena, aikaa viikkotasolla menee matkustamiseen viidestä kymmeneen tuntia.

Koti erämaassa keskellä Suomea on Tommille tärkeä.

”Sanotaan, että koti on ihmiselle se tärkein paikka maalimassa. Pääsääntöisesti kotiin on hyvä palata, oli se koti minkälainen tahansa. Kasvuympäristö, ihmiset ja yhteisö, kulttuuri, elämäntapa niitten vaikutus on meihin jokaiseen hämmästyttävän suuri. Se muokkaa jo pienestä pitäin meistä semmoisia mitä sitten aikuisina olemme.”
”Tämänkin pariliiterin tiimoilta täytyi käyttää usean paikallisen yrityksen palveluita alkaen hirsikehikon valmistuksesta, kuljetuksesta, rakennusmateriaalien sahauksen ja ja hankkimisen tiimoilta. Ensiarvoisen tärkeää on, että eurot kiertävät oman kunnan sisällä.” Tommi Väisänen

Julkaisemme blogikirjoituksia sivuillamme, mikäli haluat kertoa oman tarinasi Utajärvestä ota yhteyttä:
Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi

Opinnäytetyö Utajärven teollisuusalueen kehittämisen vaikutuksista logistiikan hiilijalanjälkeen

Emma Berkovitsin opinnäytetyössä haastateltiin 16 Utajärvellä toimivan yrityksen edustajaa kevään 2022 aikana. Haastateltavien näkemykset Utajärven kuntaan suunnitelluista hankkeista ja alueen liikennejärjestelyistä koottiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa esiin tulevat sekä hankkeiden mahdollisuudet että riskit. Suhtautuminen alueen kehitykseen oli yrityksissä pääosin positiivista ja suunniteltujen ratkaisujen uskottiin lisäävän alueen vetovoimaisuutta ja toimivuutta. Opinnäytetyössä havaittiin myös, että yrityksissä oli kiinnostusta vähähiilisiin kuljetusratkaisuihin.


Haastateltavilta tiedusteltiin yrityksensä liiketoiminnan muuttumista lähitulevaisuudessa ja niiden vaikutuksia yrityksen kuljetustoimintaan. Konkreettisia suunnitelmia yritysten kuljetustoiminnan muutoksiin kysyttiin myös.


Opinnäytetyössä viitataan LIPASTO-tietokantaan, jonka mukaan Utajärven tieliikenteen päästöt vuonna 2020 olivat 15 225 t CO2e. Tällöin tutkimukseen osallistuneiden yritysten tieliikenteen päästöt kattaisivat Utajärven tieliikenteen päästöistä 18 %. Kuorma-autojen päästöt Utajärvellä olivat LIPASTOn mukaan 7 666 t CO2e. Utajärvellä päätoimipistettään pitävien yritysten kuorma-autojen päästöt olivat 2 766 t CO2e, eli tutkimuksen kuorma-autot aiheuttaisivat päästöistä noin 36 %.


12 yritystä haastatelluista uskoi liiketoimintansa kasvavan tulevina vuosina. Näiden arvioiden perusteella polttoaineen käytönaikaiset päästöt kasvaisivat muutaman vuoden sisällä hieman yli 6 %, eli päästöt olisivat lähes 3 800 t CO2e. Polttoaineen elinkaaripäästöt kasvaisivat enimmillään lähes 10 %, jolloin ne olisivat lähes 4 800 t CO2e. Opinnäytetyössä esitetyn karkean arvion tarkoitus on tuoda näkökulmaa siihen, kuinka yritysten kasvu voi hiilijalanjälkeen vaikuttaa.

Opinnäytetyön haastattelussa nousee esille myönteisyys uusia polttoaineita kohtaan

Opinnäytetyön haastattelurungossa kysyttiin muun muassa kuinka paljon polttoainetta yrityksen kuljetustoiminnot kuluttivat viime vuoden aikana? Millaisia vaikutuksia Utajärvelle suunnitellulla tavarajunan lastauslaiturilla olisi yrityksen toimintaan? Millaisia vaikutuksia Utajärvelle suunnitellulla vaihtoehtoisten polttoaineiden (esim. vety, biokaasu) tankkauspisteellä olisi yrityksen toimintaan? Onko yrityksellä kiinnostusta vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntämiseen ja onko Utajärven liikennejärjestelyissä parannettavaa?


Teollisuusalueen jatkuva kehittäminen nähtiin sen vetovoimaa lisäävänä ja yritystoimintaa tukevana silloinkin, kun hankkeet eivät suoraan vaikuttaneet kyseisen yrityksen toimintaan.


Haastatelluista 11 yrityksestä arveltiin, että tavarajunien lastauslaiturin rakentaminen Mustikkakankaalle vaikuttaisi heidän edustamansa yrityksen toimintaan positiivisesti tai mahdollistaisi kuljetustoiminnan kehittymistä.


Vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspiste herätti haastatelluissa runsaasti mielenkiintoa. Vaihtoehtoisen polttoaineiden tarjoamien mahdollisuuksien arvioiminen kuitenkin koettiin vielä hankalaksi, kaluston saatavuuden vuoksi. Kaikissa haastatelluissa yrityksissä oli jonkinasteista kiinnostusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviin kuljetus- ja työkoneisiin, ja teollisuusalueella sijaitsevan tankkauspisteen uskottiin palvelevan sekä paikallisia yrittäjiä että alihankkijoita. Tankkauspisteen sijainti haastattelijoiden toiveesta tulisi olla mahdollisimman lähellä teollisuusaluetta, jotta alueella olevat yritykset voisivat hyödyntää sitä tehokkaasti ja taloudellisesti.


Yritykset, joilla on runsaasti kuljetustoimintaa Utajärven ulkopuolella, kokivat, ettei vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto ole mahdollista ennen kuin tankkauspisteitä on yrityksen toiminta-alueella useampia. Esimerkiksi Utajärven ja Oulun välillä on huomattavasti huolettomampaa ottaa käyttöön vety- tai kaasuautot, jos kummassakin päätepisteessä on tankkausmahdollisuus. Myös Oulun ja Kainuun alueen välinen liikenne hyötyisi Utajärvellä sijaitsevasta tankkauspisteestä.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto vaatii toteutuakseen, että markkinoille saadaan hinnaltaan ja toiminnaltaan kilpailukykyisiä raskaita sähkö-, kaasu- ja vetyajoneuvoja. Ajoneuvojen hankkiminen on toisaalta on mahdotonta, mikäli kunnan alueella ei ole tankkausmahdollisuutta.

Opinnäytetyön haastatteluissa kartoitettiin yritysten edustajien mielipiteitä alueen liikenneratkaisuista

Alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan kaavoituksen uudistumisen ja ELY-keskuksen selvityksen liikennejärjestelyiden kehittämisselvityksen myötä. Suhtautuminen uuden kaavoituksen mukaisiin ratkaisuihin oli opinnäytetyössä haastateltujen mukaan pääosin positiivista. Monet haastateltavien esiin nostamat kehitysideat liittyivät Mustikkakankaan teollisuusalueen tiestöön ja erityisesti yhteyksiin Kajaanintielle. Toisen liittymän tarpeellisuutta Kajaanintielle korostettiin teollisuusalueen toimivuudelle ensiarvoisen tärkeäksi teollisuusalueen yrityksissä.

Teollisuusalueen yritysten välinen yhteistyö nousi esiin haastatteluissa. Kaksi haastateltavaa mainitsi, että kiertotaloutta voisi edelleen tehostaa. Materiaali, joka toiselle yritykselle on jätettä, mutta toiselle raaka-ainetta, pitäisi kyetä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti teollisuusalueella.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksessa, tutustu Emma Berkovitsin opinnäytetyöhön täällä.

Emma Berkovits
Emma Berkovits teki haastatteluja Utajärvellä keväällä 2022.

Aiempi artikkeli esittelee opinnäytetyön aloituksen ja sidoksissa olevat hankkeet. Lue lisää artikkelista Opinnäytetyö liikenneratkaisujen parantamiseksi Utajärvellä.

Tule seuraamaan Nordic Business Forum – livelähetystä Utajärvelle

20.-21.9.2022 Seurakuntatalon salissa itsenäisesti järjestetty Nordic Business Forum suoratoistotapahtuma

20.-21.9.2022 Utajärven seurakuntatalon salissa Pappilantie 2, 91600 Utajärvi pääsemme kuulemaan paikan päällä suomalaisia koulutusalan ammattilaisia ja livestriimin välityksellä suoraan Helsingistä kansainvälisiä tähtiä. On aika kokoontua yhteen Utajärvelle oppimaan ja verkostoitumaan.

Vuonna 2022 Nordic Business Forumissa keskitytään johtajuuteen ja brändäykseen. Tilaisuudessa pääsee nauttimaan virallisesta NBF-lähetyksestä, paikallisista puhujista ja yrittäjien esittelyistä. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Voit tulla kiinnostuksesi mukaan seuraamaan joko koko tapahtumaa tai sinua kiinnostavia puhujia!

Livelähetyksen ohjelma Nordic Business Forumin sivuilla

Utajärven ohjelma

20.9.2022

 • 11:00 Ovet avautuvat, verkostoitumista, kahvit
 • 12:00 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 13:45 Oamk HYMYT hanke esittely
 • 14:40 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 16:15 Utajärven yrittäjät esittely
 • 17:10 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 19:00 Tilaisuus päättyy

21.9.2022

 • 9:45 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 11:00 Lounastauko, verkostoitumista
 • 12:30 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 13:50 Rastor-instituutti esittely
 • 14:40 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 16:00 Ohjelma päättyy

Tilaisuuden mahdollistaa

Utajärven Yrityspuisto Oy, Utajärven Yrittäjät, Rastor-instituutti, Oamk HYMYT-hanke ja Oulun seudun Leader

Lämpimästi tervetuloa!

Yrittäjävalmennus

Yrittäjävalmennus alkaa 6.9.2022 yrittäjyydestä kiinnostuneille, vasta-aloittaneille yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille.

Tämä valmennus on sinulle jos:

 • Olet kiinnostunut yrittäjyydestä
 • Olet vasta-aloittanut yrittäjä ja haluat vahvistaa osaamistasi
 • Sinulla on jo toimintaa ja haluat vahvistaa osaamistasi ja päivittää liiketoimintasuunnitelmaasi

Yrittäjävalmennuksen sisältö

Paikka: Kahveroinen (Rokuan yhteisöllinen tila)

Valmennuksen sisältö:

Oletko valmis yrittäjäksi 6.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Yrittäjän ominaisuudet
 • Yritysosaaminen ja kokemus
 • Onnistumisen edellytykset

Yritystoiminnan suunnittelu 13.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Liiketoimintasuunnitelma ja talousennuste
 • Starttirahan edellytykset
 • Työttömän 4kk:n yrittäjyyskokeilu
 • Luvanvarainen toiminta

Talous ja rahoitus 22.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Talouden ennustamisen merkitys
 • Kannattava yritystoiminta
 • Hinnoittelu
 • Rahoitusmuodot ja lähteet

Markkinointi ja myynti 27.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Miksi ja miten markkinoida
 • Mitä markkinointiin liittyvää pitää vähintään tehdä
 • Myyntivalmius
 • Myynnin organisoiminen
 • Asiakaslähtöinen markkinointi ja myynti

Yritysmuodot ja kevytyrittäjyys 29.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Yritysmuodot ja niiden verotus
 • Kevytyrittäjyysmallit
 • Yrityksen perustamistoimenpiteet
 • Yrityksen lopettamistoimenpiteet

Kouluttajana Oulun Seudun Uusyrityskeskus Tuija Aitto-oja, Jarmo Siipola, Anneli Rinta-Paavola ja Satu Lankinen Saagacoms Oy:sta

Valmennus on tarkoitettu yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Valmennuksessa kehitämme yritysideoita ja tuemme liiketoimintasuunnitelman laatimista. Tarkoituksena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja osaa perustaa yrityksen valmistelemansa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti sekä kehittää ja johtaa yritystä. Yrittäjävalmennus on maksuton yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Valmennuksen suorittamisesta saa todistuksen. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä yrityksen perustamista.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan valmennukseen painikkeesta:

Jos sinulla on kysyttävää valmennuksesta tai yrittäjyydestä ota yhteyttä!

Vuokko Paso vuokko.paso@utajarvi.fi
040 632 8805
Tiia Juntunen tiia.juntunen@utajarvi.fi
040 717 9706
Jussi Tuovinen jussi.tuovinen@humanpolis.fi
040 014 9760

Halutessasi voit ladata valmennuksen esitteen alla olevasta painikkeesta

Jussi Tuovinen ja Tiia Juntunen toivottavat tervetulleeksi yrittäjävalmennukseen.

Yrittäjävalmennuksesta artikkeli Tervareitissä 12.8.2022.

Elämyksiä ja kalastusta Rokualla, Oulujärvellä ja Oulussa

Attesonilla on kesällä tarjolla opastusta ja kalustoa monenlaisiin aktiviteetteihin niin yksityisille kuin yrityksille hauskanpitoon ja elämyksiin luonnossa. Moni saattaa mieltää Rokuan päiväkohteena, mutta Rokua mahdollistaa aktiviteetteja myös usean päivän reissulle. Vuokraisitko sup-laudan ja kiertelisit Rokuan suppa lammet tai varaisitko ohjatun kalastusmatkan Oulujärvelle?
Attesonilta löytyy muun muassa kelluva teltta yöpymiseen kahdelle henkilölle, jonka voi viedä vesistöön ja nauttia luonnon herätyskellosta lintujen ääniä kuunnellen ja vesisängyllä loikoillen. Uutta tälle kesälle tulee poljettavien kajakkien muodossa, joilla on todella kätevä liikkua vesillä.
Juha Aitta tuntee Rokuan maastot ja harjanteet, jotka näyttäytyvät eri suunnilta aina erilaisilta ja monipuolisilta. Hän kokee Rokua Geoparkin yrittäjänä yhteistyön yhteisenä voimavarana, joka mahdollistaa kasvun alueella. ”Palveluita tulee olla kattavasti tarjolla asiakkaille.” sanoo Juha Aitta
www.atteson.fi 040 5168007

Juha Aitta Atteson fishing

Esittelemme Utajärven yrityksiä ja yritystarinoita sivuillamme.
Mikäli haluat esitellä oman yrityksesi ota yhteyttä:
Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi

Verkostoitumista ja puheenvuoroja yrittäjyydestä

Odotettu yrittäjien kesälaidun tapahtuma Rokualla 8.6.2022 oli monipuolinen ja osallistujia oli runsaasti (noin kuutisenkymmentä). Lasse Kukkonen siivitti osallistujat kesäisen tapahtuman tunnelmaan yksilön merkityksestä tiimissä. Puheenvuoro herätteli ajatuksia ajankäytöstä ja yhdessä onnistumisesta. Lue lisää Lasse Kukkosen yrityksestä täältä.

Lauri Salovaaran (Illan Isäntä Oy) pitämässä paneelikeskustelussa jaettiin yrittäjyyden alkutaipaleen tarinoita ja yrittäjyyden onnistumisia ja haasteita. Mukana keskustelemassa oli Antti Vääräniemi (Invera Oy), Hany Yacoub (Orasko Oy), Mikko Kukkohovi (Foodium Vanhatien Ravintola – BBQ Smokery Tyrnävän vanhassa pappilassa) ja Suvi Keränen (Hartikan Kartano).

Ulkoilun ja uinnin yhteydessä puheensorina kävi vilkkaana niin Rokuan kauniista maisemista kuin yritystarinoista, sillä osallistujia oli ainakin seitsemältä paikkakunnalta. Yrittäjien verkostoitumista ja puheenvuoroja oli ilo seurata.

Loisteliaan Rokua Health & Spa Hotel lähiruokabuffetin yhteydessä jaettiin tarinoita niin meiltä kuin maailmalta. Jenna Antinmaan, Riikka Ojasen (ChocoSomnia) ja Riikka Pesämaan (Pikku-Riikka) tarinointia yrittäjätaipaleesta oli ilo kuunnella, tämän esiintymisen yhteydessä ei pönötetty vaan nauru raikasi.

Kiitos kaikille osallistujille! Lasse Kukkosen sanoin ”Ihmiset ovat syy tulla paikalle”.

Pyydämme myös teitä ideoimaan kanssamme tulevaa, jotta koulutukset ja tapahtumat innostavat ja ovat teille hyödyllisiä!

Tapahtumaa olivat mahdollistamassa

Utajärven Yrityspuisto Oy, Utajärven yrittäjät, Utajärven kunta, Hyvä pomo, Avaimet yrittäjyyteen ja OVI – omistajanvaihdos ilolla, TUOKIO ja LUOTA -hankkeet.

Järjestäjät Rokualla.

Hyvä pomo -hanke

Hyvä pomo –hanke keskittyy yritysten henkilöstöjohtamisen tukemiseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alle 20 henkilöä työllistävien yritysten henkilöstöjohtamisen käytänteitä ja toimintatapoja asiantuntijapalveluiden ja avoimien koulutustilaisuuksien avulla, ja tekemällä tunnetuksi jo olemassa olevia palveluita. Lisäksi hankkeessa edistetään HR-osaamista yrityksissä kohtauttamalla samassa tilanteessa olevia yrityksiä, jotka voivat harkita yhteisen HR-resurssin ottamista, tai opastamalla yrityksiä hyödyntämään HR-as-a-service –palveluita. Hanke jatkuu toukokuuhun 2023 asti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Minna Paakkola minna.paakkola@yrittajat.fi tai 050 4777 280

Avaimet yrittäjyyteen -hanke

Avaimet yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyrityksiä, nuoria yrittäjiä ja maatilojen sivuelinkeinoja erityisesti muutostilanteissa. Hankkeessa sparrataan yrityksiä uudistumaan, kehittämään arjen ja hyvinvoinnin hallintaa sekä tunnistamaan tarvittavia tukipolkuja.

Lisätietoa Soila Hiltunen soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi 0400 182 584

Omistajanvaihdos ilolla -hanke

Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeen (OVI-Omistajanvaihdos ilolla) tavoitteena on parantaa alueen omistajanvaihdostietämystä potentiaalisille ostajille sekä vahvistaa omistajanvaihdospalveluita ja omistajanvaihdosekosysteemiä.

Ota yhteyttä Paula Pihlajamaa paula.pihlajamaa@yrittajat.fi 050 4399808

Turvallisuusosaamisen kasvattaminen palveluyrityksissä -hanke

TUOKIO – Turvallisuusosaamisen kasvattaminen palveluyrityksissä
Tule mukaan kehittämään palvelujesi turvallisuutta ja vastuullisuutta. TUOKIO-hanke järjestää koulutuksia, työpajoja ja seminaareja, joiden teemat liittyvät asiakkaan turvallisuuskokemukseen, yrityksen turvallisuusasioihin ja vastuullisuuteen. Hankkeen kohderyhmään. kuuluvat virkistys-, hyvinvointi-, ohjelma- ja kulttuuripalveluita tuottavat mikro- ja pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjät, sekä itsensä työllistävät ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Vastuullisuus ja turvallisuus kilpailuvalttina -koulutus 31.8.
Kiinnostavatko turvalliset ja vastuulliset palvelut? Tervetuloa TUOKIO-hankkeen (ESR) Vastuullisuus ja turvallisuus kilpailuvalttina -koulutukseen 31.8. Puheenvuoroissa tuodaan esiin, kuinka tuoda vastuullisuus osaksi yrityksen toimintaa, edetä kohti turvallisten ja vastuullisten palveluiden toteuttamista, ja saada turvallisuudesta ja vastuullisuudesta kilpailuetua. Case-esimerkkinä tutustutaan Varjo Festivaaliin terveysturvallisuuden ja vastuullisuuden näkökulmista. Tilaisuuteen voit osallistua Oamkin Linnanmaan kampuksella Oulussa tai etäyhteydellä. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Kysely turvallisuuden ja vastuullisuuden koulutusteemoista
Millaisesta yrityksen turvallisuuteen, asiakkaan turvallisuuskokemukseen tai vastuullisuuteen liittyvästä koulutuksesta olet kiinnostunut? TUOKIO-hanke (ESR) järjestää työpajoja ja koulutuksia turvallisuuden ja vastuullisuuden teemoista ja kartoittaa koulutusteemoja kyselyllä. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä. Kiitokset kaikille vastaajille!

Lisätietoa Laura Hokkanen laura.hokkanen@oamk.fi 050 4734493

Luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia -hanke

LUOTA – hankkeessa kehitetään turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia yhdessä maaseudun mikroyrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa. Hanke järjestää tälle kohderyhmälle työpajoja ja turvallisuuskoulutusta eri aihealueista. Kohdealueena on koko Pohjois-Pohjanmaa.

Lisätietoa Päivi Aro paivi.aro@oamk.fi 050 5298364

Utajärven Yrityspuisto Oy kehittää alueen yritysympäristöä jatkuvasti ja luo edellytyksiä uusien yritysten syntyyn sekä tukee alkavien ja jo toimivien yritysten toimintaa
Olehan yhteydessä!

Vuokko Paso vuokko.paso@utajarvi.fi 040 632 8805 ja
Tiia Juntunen tiia.juntunen@utajarvi.fi 040 717 9706

Merilän Kartano reittien varrella

Merilän Kartanossa on mahdollisuudet niin suurten kuin pienten perhe- tai virkistysjuhlien järjestämiseen. Luonnonkauniissa Oulujoen ympäristössä vastarannalta löytyy vapaassa käytössä oleva laavu ja Merilän Kartanon kota, joka on varattavissa jopa 50-60 hengelle. Tulisija ja ruokailupöydät mahdollistavat tunnelmalliset tilaisuudet ja juhlat kodassa. ”Kodan miljöö vesistön äärellä ja parannellut lämmitysmahdollisuudet mahdollistavat tilan käytön kesän tapahtumissa ja kodan tunnelmasta voi nauttia pitkälle syksyyn,” kertoo Asko Merilä. Majoitusta on tarjolla 19:ssä 1-5 hengen huoneissa, joista 6 huonetta on juuri valmistunut matkailijoille. Kartano tarjoaa kokouspalveluita valloittavassa maalaismiljöössä kaikkina neljänä vuodenaikana. Vuonna 1811 rakennetussa päärakennuksessa ja laajennusosissa on ruokailutilat ja kokoustilat lähes 280 henkilölle.

Tervareitin varrelta pääsee patikoimalla tai pyöräillen tutustumaan miljööseen. Tänäkin vuonna Oulujoen varrella kulkeva pyhiinvaellusreitti toivottaa tervetulleeksi tutustumaan sekä kirkkoihin että reitin varrella sijaitsevaan Merilän Kartanoon ja sen historiaan. Merilässä on tervan historian myötä liikkunut matkailijoita Kainuusta jokea pitkin jo 1590-luvulta alkaen. Merilän talosta otettiin tervaveneiden peräairoon laskumiehiä laskemaan Pyhän kosket. Myöhemmin v. 1887 Suomen matkailun markkinoinnin alettua, Oulujoen koskenlaskupaketti oli Suomen upein matkailutuote, josta prinssit, presidentit ja Sibeliuskin nauttivat. Oulujoen koskenlaskupakettia myytiin jo tuolloin mm. Helsingissä matkailutoimistossa. Rokua Geoparkin kautta myös kansainväliset matkailijat ovat tervetulleita. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Visit Oulun kanssa. Vastuullisuus teemana on myös tärkeää, kuten matkailun ja ympäristön vastuullisuuden osoittavat sertifikaatit.

Lisätietoa
Merilän Kartanon yrittäjä Asko Merilä
www.merilankartano.com merilan.kartano@utanet.fi 050 3820206

Esittelemme Utajärven yrityksiä ja yritystarinoita sivuillamme.
Mikäli haluat esitellä oman yrityksesi ota yhteyttä:
Tiia Juntunen
yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
040 717 9706
tiia.juntunen@utajarvi.fi