Pyydämme yrittäjiltä palautetta yhteistyöstämme, vastaathan Kuntabarometri -kyselyyn

Hei sinä utajärveläinen yrittäjä, nyt pyytäisimme juuri sinulta palautetta yhteistyöstämme. Jokainen vastaus on meille erittäin tärkeä, joten toivommekin, että jokainen yrittäjä vastaa kyselyyn. Kyselyyn voivat vastata kaikki yrittäjät.

Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien, kehitysyhtiöiden ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Täältä pääset vastaamaan kyselyyn:
https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2024/

Kiitos arvokkaasta ajastanne!

-Vuokko, Tiia ja Miia

Utajärven Yrityspuisto, vasemmalta lukien Vuokko, Miia ja Tiia

Utajärven Yrityspuisto Oy:n käyntiosoite on muuttunut

Utajärven kunta päivittää osoitetietojärjestelmää Utajärven keskustan alueella.

Utajärven Yrityspuisto Oy:n uusi käyntiosoite on Vanhatie 1, 91600 Utajärvi (ennen Vanhatie 29).
Emme kuitenkaan ole muuttamassa, vaan meidät löytää jatkossakin Roomarin tiloista. 

Postiosoitteeseen Utajärven Yrityspuisto Oy, PL 18, 91601 Utajärvi ei tule muutoksia.

Lisätietoja osoitetietojärjestelmän päivityksestä Utajärven kunnan tiedotteessa.

Utajärvi tavoittelee yhtenä ensimmäisistä kunnista Suomessa vedyn paikallista tuottamista ja jakelua

Utajärven Yrityspuisto Oy ja Utajärven kunta tavoittelevat yhtenä ensimmäisistä kunnista Suomessa vedyn paikallista tuottamista ja jakelua. Kumppanina on Oulun yliopisto, joka selvittää monitieteisessä tutkimuksessa vedyn tuotantoa ja käyttöä teollisuudessa ja raskaassa liikenteessä. Yhteistyössä edistetään myös vedyn jakeluverkostoa ja varastointia. Vedyn tuotantoon on tarkoitus käyttää vihreää sähköä, jota saadaan Utajärvelle rakenteilla olevasta aurinkosähkövoimalasta. Kunnassa on kaavoitettuna alue myös tuulipuistolle. Tutkimushankkeessa selvitetään lisäksi aurinkovedyn eli valokatalyyttisesti ilman sähköenergiaa tuotetun vedyn teknillistaloudellista soveltuvuutta uusiutuvaksi energiaksi arktisissa olosuhteissa ja kehitetään siihen pohjautuvia ratkaisuja vedyn tuotantoon Pohjois-Suomen oloissa. Tarkoitus on kehittää aurinkovetyreaktorin prototyyppi, jolla olisi myös kaupallisia edellytyksiä.
Suunnitelmaan sisältyy ajoneuvojen tankkausaseman rakentaminen Utajärvelle valtatie 22:n varteen. Sitä varten selvitetään aseman rakenne, arvioidaan sen käyttöaste ja toimivuus sekä tehdään laskelmat liikennepolttoaineena tarvittavan vedyn määrästä ja taloudellisuudesta.

Vety on puhdas, edullinen ja realistinen energiamuoto liikenteeseen. ”Suomi on jälkijunassa vedyn käytössä liikennepolttoaineena. Meillä ei ole vielä yhtään vetytankkausasemaa, mikä estää esimerkiksi vetyrekkojen käyttöönoton. Ilman energian logistiikan kuntoon saattamista vihreä siirtymä on peruttu”, sanoo tutkimuksen vastuullinen johtaja, autoalan liiketoiminnan professori Jouni Juntunen Oulun yliopistosta.

Juntusen mukaan erityisen merkittävää on tutkimuksen panostus aurinkovedyn tuotantoon ja vedyn varastointi- ja kuljetusratkaisuihin, jotka mahdollistavat energian tehokkaan tuotannon, säilytyksen ja logistiikan.

”Utajärven kunnassa uusiutuvaa energiaa tullaan valmistamaan teollisuusalueen käyttöön Skarta Oy:n toimesta. Tällä voidaan mahdollistaa vedyn paikallinen tuotanto ja paikallisen vedyntankkauksen pilotointi ja käyttöönotto valtatie 22:n varteen. Hanke antaa uusia avauksia tämän toteuttamiseen, ja olemme kuntana innokkaasti mukana”, kunnanjohtaja Anne Sormunen toteaa.

Tutkimustuloksia hyödynnetään hiilineutraalien ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen kehittämisessä ja siirtymisessä kohti vetytaloutta. Käytännössä tulokset edistävät vetytankkausasemien ja -verkoston kehittämistä ja vedyn saattamista liikennepolttoaineeksi.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja sitä on valmisteltu Oulun yliopiston Kvantum-instituutin, Materiaali- ja konetekniikan tutkimusyksikön sekä Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikön kanssa. Hankkeessa ovat mukana Utajärven kunta, Utajärven Yrityspuisto Oy, Skarta Oy, Wetteri Power Oy, Pohjaset Oy ja Autoalan keskusliitto.

Hanke toteutetaan 1.9.2023–28.2.2026 ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Yhteyshenkilöt
Vastuullinen johtaja, professori Jouni Juntunen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 050 3503464, jouni.juntunen@oulu.fi
Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen, p. 040 4826444, anne.sormunen@utajarvi.fi

Mustikkakankaan teollisuusalueella kasvua

Mustikkakankaan teollisuusalue kasvaa ja kehittyy. Muutaman vuoden sisään valtatie 22 varrella ja Kajaani-Oulu junaradan läheisyydessä sijaitsevalle Mustikkakankaan teollisuusalueelle on muun muassa tehty uusia teitä ja uusi liittymä kasvaneen liikenteen tarpeisiin.

Utajärven alueelle on suunnitteilla runsaasti yritysinvestointeja. Teollisuusalueen laajentaminen ja kaavoitus ovat käynnissä. Tavoitteena on laajentaa teollisuusalue 500 ha kokoiseksi, vähähiilisen energiantuotannon, varastoinnin ja jatkojalostuksen sekä vähähiilistä energiaa hyödyntävän uuden yritystoiminnan tarpeisiin.

Alueen sorakankainen maasto tarjoaa erinomaisen ja edullisen rakennuspaikan. Häiriötön sähkönsaanti on jo varmistettu omaa 400 kV linjaa pitkin viereiseltä Utasen voimalaitokselta valtakunnan kantaverkosta.

Teollisuusalueella toimii yhteensä noin 30 yritystä ja olemassa olevat yritykset kasvattavat aktiivisesti omaa liiketoimintaansa alueella. Orasko Oy:n uusi lajittelulinja on toiminut puolitoista vuotta ja sahaa on kehitetty investoimalla kuivaamoon, omaan lämpölaitokseen ja pakkaamoon, joiden käyttö alkaa vuoden 2024 aikana. Mustikkakankaan yritykset saavat synergiaetuja aktiivisesta keskinäisestä yhteistyöstä, esimerkiksi Oraskon sahan sivutuotetta käytetään GRK Suomi Oy:n biohiililaitoksen raaka-aineena. GRKlla on valmisteilla myös pellettitehdas, joka hyödyntää biohiilen tuotannosta tulevaa lämpöenergiaa.

Laadukkaita tasamaa rakennuspaikkoja on saatavilla myös uusille yrityksille. Jos haluat sijoittua Utajärvelle, ota yhteyttä Utajärven Yrityspuistoon, niin mahdollistamme tarpeidenne mukaisen tontin!

Myös Utajärven kuntataajaman vieressä, valtatie 22 länsipuolella sijaitsevaa Lämpötien yritysaluetta kehitetään. Sieltä on mahdollista saada kevyemmän, ei raskaan teollisuuden yrittämiseen tarkoitettuja edullisia rakennuspaikkoja.

Ilmakuva Mustikkakankaan teollisuusalueelta heinäkuulta 2023
Mustikkakankaan teollisuusalue laajenee itään kohti Vaalaa. Teollisuusalueen uudet tiet näkyvät kuvan vasemmalla ja oikealla reunalla.

Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin Utajärven Talvi 2023 -lehdessä. Lehti löytyy kokonaisuudessaan VKK-Median lehtiarkistosta.

Yritykset, kunnan voimavara

Taas oli aika valita vuoden yrittäjä. Olin valitsemassa sekä Utajärven Yrittäjät ry jäsenistöstä hallituksen jäsenen ominaisuudessa vuoden yrittäjää, että yhdessä Utajärven Yrityspuisto Oy:n ja Utajärven Op:n valitsemaa nuorta yrittäjää. Nuori yrittäjä valitaan kaikista alle kolme vuotta sitten perustetuista uusista yrityksistä. Valinta oli todella vaikea. Hyvistä on vaikea valita ja Utajärvellä on yllättävän paljon yrityksiä. Kunnan yritystiheys suhteutettuna asukasmäärään on kaikkiin Suomen kuntiin verrattuna suuri. Tutkimme tilastoja, niin viiden vuoden aikana on Utajärvelle perustettu yhteensä 73 yritystä.

Tällekin vuodelle on tähän mennessä perustettu jo 15 yritystä. Lukumäärällä mitattuna määrä on pieni kaupunkeihin ja suuriin kuntiin verrattuna, mutta meille suuri. Utajärvellä on tolokut ja jalat maassa olevat yrittäjät. Tämä työ mitä teemme Tiian ja Miian kanssa on todella palkitsevaa ja mielenkiintoista.

Joku kysyi kerran, että mitä yrittäjältä vaaditaan. Pohdin sitä hetken, mielestäni tärkein ominaisuus on innostus ja halu tehdä sitä työtä, jota varten yrityksen on perustanut. Näitä yrittäjiä meillä riittää. On hyvä kulkea yrittäjän rinnalla heti alusta alkaen ja yrityksen jokaisessa vaiheessa. Kun tulemme tutuksi puolin ja toisin niin neuvoja on helpompi pyytää ja antaa. Yrityksen kasvuvaiheissa ja haasteellisissa tilanteissa on helpompaa tehdä yhteistyötä, kun on syntynyt molemminpuolinen luottamus. Tämä luottamus syntyy yritysten kanssa, kun tehdään mitä luvataan, ollaan ketteriä ja rehellisiä. Eikä ole väliä onko yritys suuri vai pieni.

TE24-uudistuksen tullessa olen vahvasti puolustanut paikallisia palveluja. Tunnemme täällä yritykset ja työllisyyspalveluissa on hyvä tieto työnhakijoista sekä osaaminen. Työllistämisen palveluihin pitäisi kytkeä entistä tiiviimmin yhteistyö yritysten kanssa. Nyt on tilanne, että yritykset eivät laita työpaikkoja mielellään julkiseen hakuun vaan palkkaavat henkilökuntaa muiden kanavien kautta.

Mustikkakankaalla tapahtuu vaikeista ajoista huolimatta, uusia investointeja tehdään ja maisema muuttuu teollisuusalueella. Tämä ajankohta, inflaatio ja korkojen sekä sotien aiheuttama epävakaus hidastavat investointeja ja sijoittajat ovat arkoja investoimaan. Joulukuun alkupuolella Skarta Energy teki kuitenkin yli 70 miljoonaan euron investointipäätöksen koskien Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa Suomen suurinta aurinkopuistoa. Tätä investointipäätöstä on odotettu pitkään ja se on Utajärvelle tärkeä. Paikallisesti tuotettu, puhdas energia edistää teollisuusalueen kehittymistä ja mahdollistaa myös tulevia investointeja ja uuden liiketoiminnan syntymistä alueellemme. Suuri pettymys on ollut Pipe Life Utajärven tehtaan lakkauttaminen. Tämä päätös on tehty Itävallassa ja siihen ei ole voitu vaikuttaa. Syksy on kulunut yritysten edunvalvonnan ja erilaisten hanke- ja investointitukien hakemusten parissa. Yhteistyön ja kehittämisen virtaa kuitenkin löytyy yrityksistämme. Kehitystyö jatkuu laajalla rintamalla. Luottamus parempaan aikaan on olemassa, asioilla on tapana järjestyä.

Rauhallista ja rentouttavaa joulua kaikille lukijoille ja erityisesti teille yrittäjät

Vuokko Paso

toimitusjohtaja

Utajärven Yrityspuisto Oy

Utajärven Yrityspuisto, vasemmalta lukien Vuokko, Miia ja Tiia

Lisätietoa tulevasta aurinkopuistosta löydät tästä aikaisemmin julkaistusta artikkelista: Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi – Utajärven Yrityspuisto (utajarvenyrityspuisto.fi). Ilmoita yrityksesi mukaan Skartan yhteystietolomakkeella ja tarkista, että yrityksesi yhteystiedot ovat ajan tasalla myös yritykset.utajarvi.fi -sivustolla.

Myydään tai vuokrataan liiketila keskeltä kylää

Myydään tai vuokrataan suuri liiketila Utajärven keskustassa 155,5 m2. Osoitteessa Vanhatie 50. Sijainti on aivan kuntakeskuksessa, torin laidalla, jossa hyvin parkkitilaa. Liiketilassa mahdollisuuksia monenlaiseen liiketoimintaan. Tilat ovat myös hyvin muunneltavissa.

Tiloissa on aiemmin ollut myymälä pankkitoimintaa ja tiloista löytyy muun muassa pankkiholvi. Tiloissa mahdollisuuksia muun muassa myymälä tai toimistokäyttöön. Tiloissa on sosiaalitilat ja keittiö.

Myyntihinta 39 000 €

Kuukausivuokra 790 € lämmitys kuuluu vuokraan.

Vuokralaiselle oma sähkösopimus ja vesi laskutetaan erikseen.

Tervetuloa tutustumaan!

Ota yhteyttä

Pentti Tuovinen

0400 583 304

Esa Karjalainen

0400 584 612

KASVA-hanke tukee yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä

KASVA eli Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä hanke on alkanut 1.11.2023. KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden yhteishanke. Tavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä. Lisäksi hanke edistää vihreää siirtymää ja vahvistaa alueiden elinvoimaa. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä matalan kynnyksen yrityspalveluorganisaatiot.

Ryhmähankkeen päätoteuttajana on Oulun Yliopisto ja Utajärven Yrityspuiston ohella osatoteuttajina ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Toteuttajien Logot. Ryhmähankkeen päätoteuttajana on Oulun Yliopisto ja Utajärven Yrityspuiston ohella osatoteuttajina ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke Utajärvellä

Utajärvellä tavoitteena on saada uusia yrityksiä, uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja, sekä kehittää yritystoimintaa ja tukea alueellisten yritysten kasvua ja kehittymistä. Tavoitteena on mikroyritysten kasvupolkujen tunnistamiseen ja kasvun edistäminen, jonka mahdollistamiseksi kartoitetaan yritysten kiinnostusta, tarpeita ja edellytyksiä kasvulle. Lisäksi tavoitteena on kehittää viestintää Yrityspuiston ja yrittäjien kanssa.

Utajärvellä KASVA-hankkeessa luodaan paikallinen ja kannustamme yrityksiä mukaan maakunnalliseen kasvuyritysten verkostoon, joka luodaan hankkeen aikana. Lisäksi järjestämme sekä omia että muiden hankkeen osatoteuttajien kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja työpajoja, jotka ovat avoimia kaikille kasvuhakuisille yrityksille. Kannustamme paikallisia yrityksiä osallistumaan hankkeen tilaisuuksiin.

Utajärven Yrityspuistolla aloittanut uusi työntekijä

Utajärven Yrityspuistolla on työntekijäresurssina yksi kokoaikainen työntekijä. Hankkeen yrityskehittäjän työtehtävään on palkattu Miia Oja.

Tulen olemaan yhteyksissä paikallisiin yrityksiin puhelimitse ja kyselemään kuulumisia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Toivon olevani tervetullut myös vierailemaan yrityksissä ja tutustumaan tarkemmin paikallisiin yrityksiin ja niiden toimintaan.

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonan euron investointipäätöksen Utajärven aurinkopuiston toteuttamiseksi

Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonaan euron investointipäätöksen koskien Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa Suomen suurinta aurinkopuistoa. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston kapasiteetti on 102,5 MWp ja odotettu vuotuinen energiantuotanto 97 GWh. Suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppanina toimii NYAB. Projektin ensimmäinen vaihe, joka sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, aloitetaan viipymättä. Puisto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Utajärven kunnan ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n sekä muiden kumppanien kanssa. Utajärvestä kehitetään resurssiviisasta kuntaa, mikä tarkoittaa resurssien kuten luonnonvarojen, raaka-aineiden ja energian käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Utajärvi kuuluu päästövähennyksiin sitoutuneiden kuntien ja muiden toimijoiden HINKU-verkostoon.

”Olemme valmistelleet tätä pitkään ja odottaneet tätä hetkeä. Investointipäätös on hyvin tärkeä Utajärven kunnalle. Tämä mahdollistaa monien muiden asioiden ja ilmiöiden syntymisen, muun muassa vedyn tuotannon ja jatkojalostuksen osalta, ja vahvistaa täten elinvoimaisuuttamme myös jatkossa. On ollut ilo tehdä yhteistyötä ja rakentaa hyvää kumppanuutta Skarta Energyn kanssa”, iloitsee Anne Sormunen, Utajärven kunnanjohtaja.

Utajärvelle rakennettava aurinkopuisto on merkittävä osa Skarta Energyn tavoitetta operoida
800 MW edestä aurinkovoimaa seuraavan viiden vuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 13,3 miljoonan euron suuruisen investointituen. Aurinkopuisto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Fingridin kanssa aiemmin tehdyn liittymissopimuksen mukaisesti.

”Uusiutuvan energian riittävyys on ratkaisevassa roolissa varmistamassa suomalaisen teollisuuden uudistumisen, työpaikat ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittymisen myös tulevaisuudessa. Nyt tehty investointipäätös on osoitus todellisesta aikeestamme vauhdittaa Suomen energiamurrosta ja merkittävä erityisesti tässä ajanhetkessä, jossa positiivisia investointipäätöksiä on saatu odottaa”, toteaa Vikke Saarelainen, Skarta Energyn varatoimitusjohtaja.

Lisätietoja

Vikke Saarelainen
Skarta Energy
varatoimitusjohtaja
puh. 040 754 4429
Vikke.saarelainen@skarta.fi

Anne Sormunen
Utajärven kunnanjohtaja
Utajärven kunta
Puh. 040 482 6444
anne.sormunen@utajarvi.fi

Skarta Energy on suomalainen uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Olemme erikoistuneet päästöttömiin teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennämme energian varastoinnilla, tuulivoimalla ja vetyratkaisuilla luotettavan ja toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi.

Lisää

NYAB tiedotteessa: nyabgroup.com/fi/nyab-rakentaa-skarta-energyn-kehittaman-aurinkopuiston-utajarvelle/

Skartan tiedotteessa: skartaenergy.fi/skarta-energy-toteuttaa-suomen-suurimman-aurinkopuiston-utajarvelle/

Paikalliskoordinaattori, KASVA-hanke

Haemme nyt Utajärven Yrityspuisto Oy:lle paikalliskoordinaattoria kokoaikaiseen ja määräaikaiseen työsuhteeseen 31.10.2025 saakka.

Työtehtävät

Paikalliskoordinaattorina koordinoit osatoteuttajana JTF-rahoitteista KASVA – Kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pk-yrityksiin-projektia. Oulun Yliopiston MicroENTREn koordinoiman ryhmähankkeen osatoteuttajat ovat Centria Ammattikorkeakoulu, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Limingan kunta, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja Utajärven Yrityspuisto Oy.

KASVA on laaja yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaalla yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa käynnistämällä seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden ja TKI-toimijoiden maakunnallista yhteistyötä. Hankkeessa myös tuotetaan tutkimustietoa ja kehitetään toimintamalleja, joilla tieto saadaan nopeasti yritysneuvonnan sekä alueellisen ennakointityön tueksi.

Koordinoit hankesuunnitelman mukaista toteutusta ml. hanketoimenpiteet ja aikataulutus, hanketalouden seuranta, viestintäsuunnitelman toteutus, hankeraportointi Utajärven osalta. Osallistut yritysneuvojien maakunnallisen verkoston toiminnan suunnitteluun ja fasilitointiin muiden asiantuntijoiden kanssa.
Työskentelet Utajärven Yrityspuiston henkilökunnan kanssa, johon kuuluu lisäksesi toimitusjohtaja ja yrityskehittäjä sekä yliopiston projektitiimi ja muiden osahankkeiden hanketyöntekijät.

Mitä tarjoamme?

 • Olet osa Utajärven Yrityspuiston Oy:n innostuvaa ja nopeatempoista henkilökuntaa
 • Pääset mukaan tutustumaan Utajärven alueen monipuoliseen yrityskenttään
 • Saat tehtävääsi tuen Yrityspuiston lisäksi hankkeen asiantuntijoilta
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi) sekä joustavat monipaikka- ja etätyömahdollisuudet
 • Työn ja vapaa-ajan tasapainoa
 • Ketterän organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.
 • Merkityksellisen työn!

Mitä etsimme?

Onnistuaksesi ja viihtyäksesi tehtävässä odotamme sinulta:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa itsenäiseen hanketyöskentelyyn
 • hyvää projektihallinnan taitoa
 • hyvää suomen kielen taitoa
 • kykyä toimia tavoitteellisesti ja vastuullisesti työyhteisön muuttuvissa tilanteissa ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Lisäksi katsomme eduksi:

 • aiemman kokemuksen yritysten kanssa toimimisesta, kehittämisestä ja yrityspalveluiden toiminnasta
 • monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä erilaisten sosiaalisen median alustojen käyttökokemuksen

KASVA-hanke on poikkeuksellisen laaja ryhmähanke, jolla tuottaa alueellista vaikuttavuutta mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Paikalliskoordinaattorin tehtävässä pystyt rakentamaan omaa asiantuntijaprofiilia myös valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kautta.

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 1.11.2023 alkaen (tai sopimuksen mukaan) ja päättyy hankkeen päättyessä 31.10.2025.
Palkka vastaavissa tehtävissä on 3000 EUR/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Kuinka hakea?
Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen osoitteseen vuokko.paso@utajarvi.fi viimeistään ti 29.10.2023. Liitä mukaan

 • hakemuskirje, jossa kuvaat omaa kiinnostustasi haettavaan tehtävään
 • CV
 • enintään 2-sivuinen tiivistelmä tehtävään liittyvästä kokemuksesta ja keskeisistä saavutuksista (mm. osaaminen yritysten kehittämisestä ja yrityspalveluista, hankeosaamisesta sekä omat yrittäjyyteen liittyvät verkostot)

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä Vuokko Pasoon vuokko.paso@utajarvi.fi tai Tiia Juntuseen tiia.juntunen@utajarvi.fi
Työsuhdemuoto Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.11.2023 tai mahdollisimman pian
Palkka 3000 €/kk
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Utajärvi
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Julkaistu 17.10.2023
Haku päättyy 29.10.2023

Mitä biohiili on ja mihin sitä käytetään?

Keväällä 2023 Utajärvelle on valmistunut GRK:n ensimmäinen biohiililaitos yhteistyössä Carbon Balance Finland Oy:n kanssa. Biohiilen tuotanto on verrattain uusi ala. Eurooppaan ensimmäinen teollinen biohiililaitos on rakennettu vasta 2000-luvulla ja tällä hetkellä tehtaita on Suomessa muutamia ja Euroopassa noin 60. Biohiili ei kuitenkaan ole uusi tuote, vaan se on ollut käytössä jo 2500 vuotta. Perinteisesti biohiiltä on saatu maaperän parantamiseksi polttamalla kaskea ja esimerkiksi sademetsän maaperästä on löytynyt satoja vuosia vanhaa biohiiltä, kuten myös meidän lähialueiltamme.

Kaskenpolttoa Pudasjärvellä.

Kuva 1. Kaskenpolttoa Pudasjärvellä.

Biohiiltä voidaan hyödyntää useisiin eri käyttötarkoituksiin kasvien kasvua tukemaan sekä sitomaan hiiltä. Ympäristön hyvinvoinnin kannalta hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ensisijaisen tärkeää, mutta ilmakehässä jo olevia ja yhä syntyviä päästöjä saadaan sidottua biohiilen avulla pysyvään muotoon vuosisatojen ajaksi. Yhdellä tonnilla biohiiltä saadaan sidottua 3,5 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä.

Biohiiltä on jo jonkin verran näkynyt kauppojen puutarhaosastojen hyllyillä, jolloin innokkaimmat puutarhurit ovatkin jo voineet lähteä testaamaan puutarhassaan biohiilen hyviä ominaisuuksia.

Thomas Virta odottaa innolla millaisia mahdollisuuksia biohiilellä on puutarhan hoidossa.

Kuva 2. Thomas Virta odottaa innolla millaisia mahdollisuuksia biohiilellä on puutarhan hoidossa.

Biohiili on huokoinen (huokospinta-ala 500-jopa 1000 m2/g), ja merkittävän imukykyinen materiaali. Ravinteet sitoutuvat rakenteisiin ja pitävät kosteutta, mikä tehostaa mikrobien kasvua. Biohiilen ominaisuudet määräytyvät käytettävän raaka-aineen ja käsittelyolosuhteiden mukaan. Biohiilen avulla voidaan parantaa maaperän laatua, lisätä sen kosteutta ja vedenpidätyskykyä, vähentää maaperän tiivistymistä helpottaen kasvien juurtumista, tasapainottaa pH:ta ja sitoa haitta-aineita maaperästä. Biohiilen avulla voidaan myös parantaa huleveden laatua, sillä se suodattaa, pidättää ja imee vedestä itseensä ravinteita, raskasmetalleja ja öljyjä. Biohiili pidättää vettä tehokkaasti, jopa viisinkertaisesti oman massansa verran. Tällä hetkellä Utajärven tehtaalta valmistuvaa biohiiltä käytetään GRK:n rakennusprojekteihin, mutta tavoitteena on myydä tuotetta myös yritysten ja kuluttajien käyttöön tuotannon kasvaessa.

Biohiilen valmistus

Biohiiltä valmistetaan biomateriaalin pyrolyysissä eli kuivatislauksessa, jossa orgaanista raaka-ainetta kuumennetaan korkeaan lämpötilaan vähähappisessa ympäristössä. Vähäisen hapen määrän takia raaka-aine ei syty palamaan vaan hiiltyy. Lopputuote on 80–90 % puhdasta hiiltä ja biomassaan sitoutunut hiilidioksidi on muuttunut pysyvästi hiileksi ja pysyy maaperässä 300–20 000 vuotta. Valmistusprosessin aikana sidotaan hiilidioksidipäästöjä ja samalla estetään metaanipäästöjen syntyminen, joka aiheutuisi orgaanisen aineen maatumisesta. Valmistettaessa biohiiltä orgaanisista jätteistä, kuten jätepuusta tai puhdistamolietteestä, se ei sisällä lääkejäämiä tai mikromuoveja. Toistaiseksi GRK kuitenkin valmistaa biohiilen lähinnä puusta..

Biohiili voi olla muodoltaan ja huokoisuudeltaan erilaista.

Kuva 3. Biohiili voi olla muodoltaan ja huokoisuudeltaan erilaista.

Biohiilen tuotantoon on yhdistetty prosessilämmön ja -kaasujen talteenotto, jota palautetaan prosessiin kuivaus vaiheeseen. Vapautuvien kaasujen poltto tuottaa kuitenkin enemmän lämpöä kuin biohiilen raaka-aineen kuivatusprosessi vaatii ja lämpö sidotaan muun biomassan arvon nostoon. Esimerkiksi Utajärven laitos tulee tuottamaan pellettiä, jota voidaan käyttää edelleen energiatarpeiden vihreään muutokseen. Näin toimimalla on laitoksen hiilikädenjälki merkittävän iso myös biohiilen tuotannon ulkopuolella.

Biohiilen raaka-aineena voidaan käyttää joko neitseellistä orgaanista ainetta tai kierrätettyä materiaalia kuten erilaisia orgaanisia jätteitä ja muun toiminnan sivuvirtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi puuteollisuuden sivuvirrat tai hakkuista ja vesistöjen tai teiden varsilta kerätty risukko. Raaka-aineita voidaan myös viljellä esimerkiksi vuoroviljelynä suoraan biohiililaitoksen käyttöön. Raaka-aineeksi kiinnostavia kasveja ovat esimerkiksi olki, hamppua, ruokohelppi tai paju. Kuten sanottua biohiiltä voidaan tehdä sellaisesta materiaalista, mikä on sivuvirtaa muusta tuotannosta, joten kuulemme mielellämme, jos teillä on muita ideoita biohiilen raaka-aineeksi? Raaka-aineen kasvattaminen ja myynti biohiililaitoksen käyttöön on mahdollinen liiketoimintamuoto. Jos sinua kiinnostaa yritystoiminnan aloittaminen, voit olla yhteydessä Yrityspuistoon ja suunnitellaan liiketoimintaa yhdessä eteenpäin.