Aurinkopuiston rakentaminen näkyy Utajärven katukuvassa

Skarta Energy Oy on käynnistänyt Utajärven Isosuon aurinkopuiston rakennustyöt. Isosuon alue sijoittuu Mustikkakankaan teollisuusalueen kohdalle, junaradan toiselle puolella, joka on noin neljä kilometriä Utajärven keskustaajamasta. Aurinkopuisto rakentuu noin 133 hehtaarin alueelle ja on kapasiteetiltaan 102,5 MWp:n eli noin 80 MWa:n (liityntäteho).

Raskasta liikennettä näkyy kevään aikana Utajärven taajamassa, kun sekä Puolangan, VT 22:n että Tunturisuon suunnasta Kormuntietä kuljetetaan työmaalle aineksia. Puiston rakentamistyöt ovat alkaneet varastoalueiden ja tukikohdan rakentamisella. Toimituksia tulee alueelle jatkossakin, joskin liikenteen määrä hieman rauhoittuu kesää kohden. Tavoitteena on, että työmaa aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa. Työmaakylttien avulla varoitetaan rakennustyöstä sekä ohjataan kulkijoita kiertämään työmaa.

Aurinkopuiston pääurakoitsijana toimi NYAB Finland Oy. Rakentaminen kestää kaksi vuotta ja puisto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.

Valmistuttuaan puisto tuottaa noin 97 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä vuodessa, joka vastaa noin 16.000 kotitalouden vuotuista sähkön kulutusta. Isosuolle rakennettava Skartan aurinkopuisto on Suomen yksi ensimmäisistä Fingridin kantaverkkoon yhdistettävistä aurinkopuistoista. Hanke on saanut Euroopan unionin rahoitusta.

Rakentaminen näyttäytyy positiivisesti kuntalaisille, sillä puisto työllistää paljon paikallisia työntekijöitä ja alueen palveluita tarvitaan runsaasti kuten päivittäistavara, siivous- ja ruokapalveluita. Aurinkopuiston rakentamisesta on suunnitteilla kuntalaisilta huhtikuun alussa.
”Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja olemme iloisia, että aurinkopuisto alkaa rakentua. Mikäli hankkeesta tulee kysyttävää voi urakoitsijoihin ja meihin olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.” Toteaa Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja Vuokko Paso.

Lisätietoja:
Simo Rintakari
Project Manager
Skarta Energy Oy
+358 40 651 6322
simo.rintakari@skarta.fi

Seppo Nuorala
Projektipäällikkö NYAB
+358 40 770 3254
seppo.nuorala@nyabgroup.com

Aurinkopuiston ympäristöön ja liikenteeseen liittyvät asiat
Vesa Vahtola
Site Manager
NYAB Finland Oy
+358 40 7400 940
vesa.vahtola@nyabgroup.com

Yrittäminen Utajärvellä
Vuokko Paso
0406328805
toimitusjohtaja
Utajärven Yrityspuisto Oy
vuokko.paso@utajarvi.fi

Yritysneuvonta, siivous- ja ruokapalveluiden tarjoajat ja kuntalaisilta
Tiia Juntunen
Yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
0407179706
tiia.juntunen@utajarvi.fi