Paikalliskoordinaattori, KASVA-hanke

Haemme nyt Utajärven Yrityspuisto Oy:lle paikalliskoordinaattoria kokoaikaiseen ja määräaikaiseen työsuhteeseen 31.10.2025 saakka.

Työtehtävät

Paikalliskoordinaattorina koordinoit osatoteuttajana JTF-rahoitteista KASVA – Kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pk-yrityksiin-projektia. Oulun Yliopiston MicroENTREn koordinoiman ryhmähankkeen osatoteuttajat ovat Centria Ammattikorkeakoulu, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Limingan kunta, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja Utajärven Yrityspuisto Oy.

KASVA on laaja yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaalla yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa käynnistämällä seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden ja TKI-toimijoiden maakunnallista yhteistyötä. Hankkeessa myös tuotetaan tutkimustietoa ja kehitetään toimintamalleja, joilla tieto saadaan nopeasti yritysneuvonnan sekä alueellisen ennakointityön tueksi.

Koordinoit hankesuunnitelman mukaista toteutusta ml. hanketoimenpiteet ja aikataulutus, hanketalouden seuranta, viestintäsuunnitelman toteutus, hankeraportointi Utajärven osalta. Osallistut yritysneuvojien maakunnallisen verkoston toiminnan suunnitteluun ja fasilitointiin muiden asiantuntijoiden kanssa.
Työskentelet Utajärven Yrityspuiston henkilökunnan kanssa, johon kuuluu lisäksesi toimitusjohtaja ja yrityskehittäjä sekä yliopiston projektitiimi ja muiden osahankkeiden hanketyöntekijät.

Mitä tarjoamme?

 • Olet osa Utajärven Yrityspuiston Oy:n innostuvaa ja nopeatempoista henkilökuntaa
 • Pääset mukaan tutustumaan Utajärven alueen monipuoliseen yrityskenttään
 • Saat tehtävääsi tuen Yrityspuiston lisäksi hankkeen asiantuntijoilta
 • Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuja (ePassi) sekä joustavat monipaikka- ja etätyömahdollisuudet
 • Työn ja vapaa-ajan tasapainoa
 • Ketterän organisaation tarjoamat kehitys- ja uramahdollisuudet.
 • Merkityksellisen työn!

Mitä etsimme?

Onnistuaksesi ja viihtyäksesi tehtävässä odotamme sinulta:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa itsenäiseen hanketyöskentelyyn
 • hyvää projektihallinnan taitoa
 • hyvää suomen kielen taitoa
 • kykyä toimia tavoitteellisesti ja vastuullisesti työyhteisön muuttuvissa tilanteissa ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Lisäksi katsomme eduksi:

 • aiemman kokemuksen yritysten kanssa toimimisesta, kehittämisestä ja yrityspalveluiden toiminnasta
 • monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä erilaisten sosiaalisen median alustojen käyttökokemuksen

KASVA-hanke on poikkeuksellisen laaja ryhmähanke, jolla tuottaa alueellista vaikuttavuutta mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Paikalliskoordinaattorin tehtävässä pystyt rakentamaan omaa asiantuntijaprofiilia myös valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kautta.

Tehtävän palkkaus

Tehtävä on määräaikainen 1.11.2023 alkaen (tai sopimuksen mukaan) ja päättyy hankkeen päättyessä 31.10.2025.
Palkka vastaavissa tehtävissä on 3000 EUR/kk. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Kuinka hakea?
Jos kiinnostuit, lähetäthän hakemuksen osoitteseen vuokko.paso@utajarvi.fi viimeistään ti 29.10.2023. Liitä mukaan

 • hakemuskirje, jossa kuvaat omaa kiinnostustasi haettavaan tehtävään
 • CV
 • enintään 2-sivuinen tiivistelmä tehtävään liittyvästä kokemuksesta ja keskeisistä saavutuksista (mm. osaaminen yritysten kehittämisestä ja yrityspalveluista, hankeosaamisesta sekä omat yrittäjyyteen liittyvät verkostot)

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun etäyhteydellä tai kasvokkain. Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin hakijoihin hakuprosessin aikana.

Lisätietoja

Jäikö jokin arveluttamaan? Ota yhteyttä Vuokko Pasoon vuokko.paso@utajarvi.fi tai Tiia Juntuseen tiia.juntunen@utajarvi.fi
Työsuhdemuoto Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.11.2023 tai mahdollisimman pian
Palkka 3000 €/kk
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Utajärvi
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Julkaistu 17.10.2023
Haku päättyy 29.10.2023

Mitä biohiili on ja mihin sitä käytetään?

Keväällä 2023 Utajärvelle on valmistunut GRK:n ensimmäinen biohiililaitos yhteistyössä Carbon Balance Finland Oy:n kanssa. Biohiilen tuotanto on verrattain uusi ala. Eurooppaan ensimmäinen teollinen biohiililaitos on rakennettu vasta 2000-luvulla ja tällä hetkellä tehtaita on Suomessa muutamia ja Euroopassa noin 60. Biohiili ei kuitenkaan ole uusi tuote, vaan se on ollut käytössä jo 2500 vuotta. Perinteisesti biohiiltä on saatu maaperän parantamiseksi polttamalla kaskea ja esimerkiksi sademetsän maaperästä on löytynyt satoja vuosia vanhaa biohiiltä, kuten myös meidän lähialueiltamme.

Kaskenpolttoa Pudasjärvellä.

Kuva 1. Kaskenpolttoa Pudasjärvellä.

Biohiiltä voidaan hyödyntää useisiin eri käyttötarkoituksiin kasvien kasvua tukemaan sekä sitomaan hiiltä. Ympäristön hyvinvoinnin kannalta hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ensisijaisen tärkeää, mutta ilmakehässä jo olevia ja yhä syntyviä päästöjä saadaan sidottua biohiilen avulla pysyvään muotoon vuosisatojen ajaksi. Yhdellä tonnilla biohiiltä saadaan sidottua 3,5 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä.

Biohiiltä on jo jonkin verran näkynyt kauppojen puutarhaosastojen hyllyillä, jolloin innokkaimmat puutarhurit ovatkin jo voineet lähteä testaamaan puutarhassaan biohiilen hyviä ominaisuuksia.

Thomas Virta odottaa innolla millaisia mahdollisuuksia biohiilellä on puutarhan hoidossa.

Kuva 2. Thomas Virta odottaa innolla millaisia mahdollisuuksia biohiilellä on puutarhan hoidossa.

Biohiili on huokoinen (huokospinta-ala 500-jopa 1000 m2/g), ja merkittävän imukykyinen materiaali. Ravinteet sitoutuvat rakenteisiin ja pitävät kosteutta, mikä tehostaa mikrobien kasvua. Biohiilen ominaisuudet määräytyvät käytettävän raaka-aineen ja käsittelyolosuhteiden mukaan. Biohiilen avulla voidaan parantaa maaperän laatua, lisätä sen kosteutta ja vedenpidätyskykyä, vähentää maaperän tiivistymistä helpottaen kasvien juurtumista, tasapainottaa pH:ta ja sitoa haitta-aineita maaperästä. Biohiilen avulla voidaan myös parantaa huleveden laatua, sillä se suodattaa, pidättää ja imee vedestä itseensä ravinteita, raskasmetalleja ja öljyjä. Biohiili pidättää vettä tehokkaasti, jopa viisinkertaisesti oman massansa verran. Tällä hetkellä Utajärven tehtaalta valmistuvaa biohiiltä käytetään GRK:n rakennusprojekteihin, mutta tavoitteena on myydä tuotetta myös yritysten ja kuluttajien käyttöön tuotannon kasvaessa.

Biohiilen valmistus

Biohiiltä valmistetaan biomateriaalin pyrolyysissä eli kuivatislauksessa, jossa orgaanista raaka-ainetta kuumennetaan korkeaan lämpötilaan vähähappisessa ympäristössä. Vähäisen hapen määrän takia raaka-aine ei syty palamaan vaan hiiltyy. Lopputuote on 80–90 % puhdasta hiiltä ja biomassaan sitoutunut hiilidioksidi on muuttunut pysyvästi hiileksi ja pysyy maaperässä 300–20 000 vuotta. Valmistusprosessin aikana sidotaan hiilidioksidipäästöjä ja samalla estetään metaanipäästöjen syntyminen, joka aiheutuisi orgaanisen aineen maatumisesta. Valmistettaessa biohiiltä orgaanisista jätteistä, kuten jätepuusta tai puhdistamolietteestä, se ei sisällä lääkejäämiä tai mikromuoveja. Toistaiseksi GRK kuitenkin valmistaa biohiilen lähinnä puusta..

Biohiili voi olla muodoltaan ja huokoisuudeltaan erilaista.

Kuva 3. Biohiili voi olla muodoltaan ja huokoisuudeltaan erilaista.

Biohiilen tuotantoon on yhdistetty prosessilämmön ja -kaasujen talteenotto, jota palautetaan prosessiin kuivaus vaiheeseen. Vapautuvien kaasujen poltto tuottaa kuitenkin enemmän lämpöä kuin biohiilen raaka-aineen kuivatusprosessi vaatii ja lämpö sidotaan muun biomassan arvon nostoon. Esimerkiksi Utajärven laitos tulee tuottamaan pellettiä, jota voidaan käyttää edelleen energiatarpeiden vihreään muutokseen. Näin toimimalla on laitoksen hiilikädenjälki merkittävän iso myös biohiilen tuotannon ulkopuolella.

Biohiilen raaka-aineena voidaan käyttää joko neitseellistä orgaanista ainetta tai kierrätettyä materiaalia kuten erilaisia orgaanisia jätteitä ja muun toiminnan sivuvirtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi puuteollisuuden sivuvirrat tai hakkuista ja vesistöjen tai teiden varsilta kerätty risukko. Raaka-aineita voidaan myös viljellä esimerkiksi vuoroviljelynä suoraan biohiililaitoksen käyttöön. Raaka-aineeksi kiinnostavia kasveja ovat esimerkiksi olki, hamppua, ruokohelppi tai paju. Kuten sanottua biohiiltä voidaan tehdä sellaisesta materiaalista, mikä on sivuvirtaa muusta tuotannosta, joten kuulemme mielellämme, jos teillä on muita ideoita biohiilen raaka-aineeksi? Raaka-aineen kasvattaminen ja myynti biohiililaitoksen käyttöön on mahdollinen liiketoimintamuoto. Jos sinua kiinnostaa yritystoiminnan aloittaminen, voit olla yhteydessä Yrityspuistoon ja suunnitellaan liiketoimintaa yhdessä eteenpäin.

Majoituspalveluntarjoajien 8.8. tilaisuuden yhteenveto

Tiistaina 8.8. pidettiin tilaisuus majoituspalveluiden järjestäjille ja majoituspalveluiden tarjoamisesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa käytiin läpi eri varausjärjestelmien mahdollisuuksia, matkailua Utajärven ja Rokua Geoparkin alueella sekä tulevien hankkeiden mahdollisuuksia majoittajille. Utajärvellä on tulossa useita rakennushankkeita esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon. Tapahtumaan pystyi osallistumaan sekä paikan päällä koulun auditoriossa että etänä Teams-yhteyden kautta.

Tilaisuudessa puhujina olivat Oulun Matkailu Oy:n sisältömarkkinoinnin asiantuntija Martta Tervonen, Humanpolis Oy:n matkailukoordinaattori Mari Saastamoinen ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n yrityskehittäjä Tiia Juntunen.

Matkailu ja sen kehittäminen

Kansainvälisten matkailijoiden matkakohteiden valintaan vaikuttavaa erilaiset vetovoimatekijät. Suomen etuna matkailijoille on alueen viileys ja puhdas luonto. Eteläisemmissä maissa kesät alkavat olla jo niin kuumia, että matkailijat saapuvat mieluummin pohjoisempiin, viileämpiin kohteisiin. Tänne voi tulla nauttimaan kauniista luonnosta, hiljaisuudesta ja puhtaasta ilmasta. Nykyisin monen arki painottuu vahvasti digitalisaatioon ja ruutujen ääressä vietetään pitkiä päiviä niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Tämän vastapainoksi toivotaan raikasta luontoa, kokemuksia ulkoilmassa sekä yksinkertaisia, meille ehkä arkisiakin, aktiviteetteja ja elämyksiä.

Me, turvallisessa ympäristössä ja kauniin luonnon ääressä asuvat, olemme tottuneet ja osittain sokeutuneet näkemästä, kuinka kaunis ja kuinka paljon potentiaalia Utajärven luonnossa on matkailun saralla. Erityisesti suurista kaupungeista saapuvat kansainväliset vieraat kaipaavat yksinkertaisia ja heille erikoisia kokemuksia. Tällaisia voivat olla hiljentyminen luonnossa puuta halaten tai mahdollisuus kävellä jäällä tai hiihtää. Myös paikallisten arkeen halutaan tutustua (Live like a local) ja erilaisia mahdollisuuksia on järjestetty eripuolilla Suomea esimerkiksi mummolavierailun kautta ja ravintoloissa on tarjolla paikallisista raaka-aineista kuten järvikalasta valmistettuja ruokia.

Lapin kohteet ovat suosittuja ja matkailijoiden väkiluku nakertaa hiljaisuuden ja yksin olemisen kokemusta. Sekä kotimaiset, että kansainväliset matkailijat eivät halua enää mennä kaikista isompaan ja suosituimpaan tai kuvatuimpaan paikkaan, vaan halutaan löytää jokin pieni ja yllättävä helmi, josta kaikki eivät tiedä.

Matkailun kehittäminen tulee tehdä vastuullisesti ja näin taata alueen käytön mahdollistaminen myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on matkailijoiden pidempi viipyminen alueella sekä matkailun ympärivuotisuus, jolla taataan vakautta myös yrityksen tuloille.

Uutena mahdollisuutena on suora lentoyhteys Oulu-München välille. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa lentää reittiä kahdesti viikossa molempiin suuntiin. Lippuja on jo mahdollista ostaa ja reittiä liikennöidään 16.12.2023 alkaen maaliskuun 2024 loppuun. Reitin jatkosta kevätkaudelle päätetään myöhemmin syksyllä. Lentoreitti tukee matkustamista Ouluun myös muualta Keski-Euroopasta.

Kansainväliset matkailijat varaavat matkansa usein matkatoimiston kautta pakettimatkana. Matkantarjoajat vierailevat eri matkakohteissa tutustumassa alueen palvelutarjontaan, ennen päätöstä kohteen ottamisesta valikoimaan. Näitä matkanjärjestäjille ja median edustajille järjestettyjä tilaisuuksia kutsutaan nimellä FAM. Utajärven alueen FAM tilaisuuksiin osallistuminen onnistuu Rokua Geoparkin jäsenyrityksenä. Lisätietoa jäsenyydestä myöhemmin tässä artikkelissa.

Erityisesti kotimaan matkailijat tekevät matkasuunnitelmansa ja varaukset pitkälti netissä. Näkyvyys netissä, selkeä sivusto ja ajantasaiset yhteystiedot tuovat myös vakuuttavuutta varaajalle. Eri varauspalveluita on useita ja tapahtumassa käsiteltiin paikalliset järjestelmät Rokua Geoparkin Löytöretkikauppa, Johku ja Pohjolan rengastie.

Rokua Geoparkin yrittäjäyhteisö ja Humanpolis Oy

Rokua UNESCO Global Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden tunnettuutta, elinvoimaa ja elinkeinotoimintaa, etenkin matkailua. Rokua Geopark -alueen markkinointi- ja kehittämistyöstä vastaa Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien omistama, voittoa tavoittelematon aluekehitysyhtiö Humanpolis Oy. Rokua Geoparkin toimintaa tukevat myös Metsähallituksen luontopalvelut, Geologian tutkimuskeskus sekä Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö. Rokua Geopark on lisätty vuonna 2010 Euroopan geopark -järjestön jäseneksi ja vuonna 2015 UNESCON samana vuonna perustettuun geopark-ohjelmaan. Suomessa Geopark alueita on neljä, Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark, Saimaa UNESCO Global Geopark ja Salpausselkä UNESCO Global Geopark.

Rokua Geopark koostuu ainutlaatuisesta alueesta ja luonnosta, jota ei ole vielä suuremmalti hyödynnetty matkailun osalta. Rokuan pääasiallisia kansainvälisiä matkailijoita ovat vapaa-ajanmatkailijoista Saksan kielisestä Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista sekä koulutusmatkailijoita Aasiasta, erityisesti Kiinasta ja Japanista. Koulutusmatkojen aiheet käsittelevät muun muassa kestävää kehitystä, luontoa ja ilmastonmuutosta. Uusia potentiaalisia kohdemarkkinoita ovat esimerkiksi Intia niin perhe- kuin koulutusmatkoina, sekä USA ja Italia. Italiasta valmiita pakettimatkoja on jo suunniteltu Pohjolan rengastien kautta.

Rokua Geoparkin jäsenyrityksenä saa etuja ja näkyvyyttä Rokua Geoparkin matkailumainonnassa sekä mahdollisuuden osallistua. Jäsenedut ja jäsenyyden hinta vaihtelevat jäsentasosta riippuen. Yhteismarkkinointiin kuuluvat esimerkiksi yrityksen maininta ja esittely Rokua Geoparkin sivuilla sekä yhteismarkkinointi mainoksissa kuten matkailuvinkeissä Retki- ja Matkailu- lehdissä. Myös Rokua Geoparkin Löytöretkikauppa -verkkosivustolle voi lisätä omia palveluita tarjolle. Jotta Utajärveltä voi osallistua Pohjolan rengastien yhteismarkkinointiin ja näkyä verkkokaupassa, tulee olla Rokua Geoparkin jäsenyrittäjä.

Humanpolis Oy toimii matkailuliiketoiminnan kehittämisen tukena. Apua voit pyytää esimerkiksi toiminnan kehittämiseen ja palveluiden tuotteistamiseen sekä osaamisen kasvattamiseen. Lisäksi Humanpolis järjestää tapahtumia kuten työpajoja ja valmennuksia ja sparrauksia, sekä perehdytyksiä alueesta ja Geopark-tietämyksestä, joita voi käyttää oman yritystoiminnan jatkokehittämiseen ja palveluiden tarjoamiseen. Humanpolis on myös mukana useissa hankkeissa, joihin myös alueen yritykset voivat osallistua ja hyötyä hankkeen tuloksista omassa toiminnassaan. Lisätietoja palveluista ja yhteystiedot löydät Humanpoliksen sivuilta.

Humanpolis Oy:n matkailukoordinaattori Mari Saastamoinen kertoi Rokua Geopark yrittäjyyden mahdollisuuksista.

Mari Saastamoinen Humanpolis Oy.

Rokua Geopark osana Pohjolan rengastietä

Rokua Geopark yrittäjyyden kautta pääset osaksi myös Pohjolan rengastie – verkostoa. Verkosto koostuu Oulun seudun alueelta 11 kunnasta ja matkailualueesta: Oulu, Syöte, Kalajoki, Raahe, Liminka, Hailuoto, Tyrnävä, Ii, Kempele, Lumijoki ja Rokua Geopark. Pohjolan rengastie on monikohteinen kiertomatkatuote, joka pyörii ympäri vuoden. Tavoitteena on saada matkailija kiertämään useammassa Pohjolan rengastien alueen kohteessa joko julkisten liikennevälineiden, oman auton tai vuokra-auton avulla. Kokoamalla palveluita samaan paikkaan, voidaan kansainvälisille matkailijoille luoda pakettimatkoja, joita ulkomaalaiset matkanjärjestäjät tarjoaisivat asiakkailleen.

Yhteismarkkinoinnilla houkutellaan matkailijoita ja viestitään alueesta yhdessä. Vuoden 2023 aikana on tavoite lisätä tietoisuutta Pohjolan rengastiestä matkailukohteena ja kiertomatkailutuotteena tuoden alueen yrityksiä ja heidän palveluitaan näkyviksi eri kanavissa. Pohjolan rengastien tavoitellut kohderyhmät ovat luontoliikkujat, nautiskelijat ja lapsiperheet, kotimaan- ja kansainvälisinä matkailijoina. Pohjolan rengastien markkinoinnissa nostetaan esiin niitä yrityksiä, jotka ovat mukana seudun yhteismarkkinoinnissa eli Utajärvellä tämä tarkoittaa Rokua Geoparkin jäsenyrityksiä. Pohjolan rengastiellä on myös kuvapankki, jonka kuvia jäsenyritykset saavat vapaasti käyttää matkailumarkkinoinnissaan.

Oulun Matkailu Oy:n tavoite on houkutella matkailijoita Ouluun ja Pohjolan rengastien alueelle luoden lisää myynnin mahdollisuuksia verkoston yrityksille ja hyvinvointia alueen asukkaille. Tavoitetta toteutetaan jatkuvalla monikanavaisella markkinoinnilla, matkailualueen saavutettavuutta lisäten ja tiedolla johtaen. Nykyisen Pohjolan rengastien alueen matkailun markkinointi oli aiemmin osa Oulun matkailu Oy:n toimintaa, mutta vuonna 2021 se eriytettiin omaksi toimijaksi Pohjolan rengastie-verkostoksi.

VisitFinlandilla on datahub-tietokanta, jonne kootaan palveluita koko Suomen alueelta. Palveluun voi käydä lisäämässä yrityksen tiedot ja osoitteen. Tietokannan kautta palvelut nousevat näkyviin eri kanavissa ja samalla saa maksutonta näkyvyyttä yrityksille ja palvelulle.

Oulun Matkailu Oy:n sisältömarkkinoinnin asiantuntija Martta Tervonen kertoi tilaisuudessa Pohjolan rengastie-verkostosta ja VisitOulun toiminnasta.

Martta Tervonen VisitOulu.

Johku-verkkokauppaan voit lisätä palvelut majoituksesta tavara vuokraan

Johku-verkkokauppa on suomalainen matkailualan verkkokauppa-alusta, jonka kautta voi myydä omia tuotteita ja palveluitaan sekä hallinnoida majoituspalveluiden tai varusteiden varauksia. Järjestelmään voi kirjata lomamökin majoitusvaraukset, maastopyörän vuokraukset tai melontaretken ilmoittautumiset. Tarkoituksena on tuoda majoitus ja kaikki siihen liittyvät lisäpalvelut samalle alustalle.

Jotta palvelun voi ottaa käyttöön, tulee johku.fi alustalle rekisteröityä. Sivua voi käyttää omana itsenäisenä verkkokauppana tai palvelut voi liittää myös Löytöretkikaupan ja Pohjolan rengastien sivuille, mikäli olet Rokua Geoparkin jäsenyritys.

Johkun verkkoalustalla on suomalainen asiakastuki ja ekosysteemi, jonka kautta voi viestiä muille yrittäjille. Verkkokaupan luominen on ilmaista, sillä komissio lähtee vasta totetutuneesta ostotapahtumasta. Johkun komissio on korkeintaan 2,5 % tapahtumasta ja komission määrä pienenee, mitä useampia ostotapahtumia alustalla on. Jos haluat liittyä osaksi Pohjolan rengastien verkkokauppaa, komissio on yhteistyöyrityksiltä 7,5 %. Rokua Geoparkin Löytöretkikauppa toimii myös Johkun verkkokauppa-alustalla. Rokua Geopark ei peri erillistä komissiota vaan hinta sisältyy jäsensopimuksen mukaiseen hintaan, eli Löytöretkikaupassa myydyistä tuotteista veloitetaan vain Johkun verkkokaupan komissio (max. 2,5 %). Lisäämällä palveluita eri alustoille paranee myös todennäköisyys palveluiden löytymisestä hakukoneissa.

Voit rekisteröityä verkkokauppaan osoitteessa johku.fi. Jos haluat mukaan Löytöretkikauppaan ja Pohjolan rengastien verkkokauppaan, sinun tulee olla Rokua Geoparkin jäsenyritys. Voit pyytää liittymistä Rokua Geoparkin Löytöretkikauppaan Humanpolis Oy:ltä ja Pohjolan rengastien kauppaan liittymistä sähköpostitse yt@visitoulu.fi tai martta@visitoulu.fi, jonka jälkeen sinun tulee allekirjoittaa Oulun Matkailun verkkokauppasopimus. Tämän jälkeen voit rekisteröityä Johkuun ja luoda tuotteita.

Google My Business ja Google Maps sekä Utajärven alueen maksuttomat palvelut

Lisäämällä yrityksen Google Mapsiin, yrityksesi löytyy kartalta sijaintia ja aluetta tarkastellessa. Maksutonta Google My Business-alustan kautta voi näkyä myös kuvahaussa ja arvosteluissa, kirjata aukioloajat, palvelut ja reittiohjeet sekä keskustella asiakkaiden kanssa. Asiakkaat voivat myös antaa yrityksellesi arvioita. Mitä enemmän näkyvyyttä verkossa on, sitä paremmin majoituspalvelusi sijoittuvat hakukonepalveluissa.

Utajärven alueella toimivat yritykset voivat maksutta rekisteröityä Utajärven Yritysrekisteriin ja lisätä tiedot omasta yrityksestään. Hakemisto toimii kunnan tarjoamalla alustalla, jonne yritykset voivat itse päivittää ajankohtaiset yhteystietonsa sekä markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan ilmaiseksi. Sivustolle voi myös lisätä kaksi ilmoitusta kerrallaan. Ilmoitukset näkyvät verkkosivuilla ja kunnan sähköisissä infotauluissa. Ilmoituksia voi ajastaa, joten voit ilmoittaa esimerkiksi kausittain tarjouksista tai vaikkapa tulevasta tapahtumasta.

Ohjeet mainoksen lisäämiseen ja muokkaamiseen löydät Yrityspuiston sivuilta. Utajärven Yrityspuisto tarjoaa maksutonta yritysneuvontaa kaikille alueen yrityksille koko yrityksen elinkaaren ajan. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset neuvoa, ota rohkeasti yhteyttä.

Ilmoita majoituskapasiteettisi tulevien rakennushankkeiden tarpeisiin

Utajärvellä on alkamassa useita rakennushankkeita lähiaikoina. Ilmoita majoituskapasiteettisi tulevien rakennushankkeiden majoitustarpeita varten: Pahkavaaran tuulivoimahankkeen yhteydenottolomake (creamailer.fi) OX2 ja Skarta Yhteystietolomake – Skarta (skartaenergy.fi)


Tilaisuuden materiaalit löydät tästä:

Kansanedustajat vierailivat Utajärvellä

Paikallisen Oulun vaalipiirin kansanedustajia Mikko Polvinen (PS), Antti Kangas (PS) ja Ville Vähämäki (PS) vierailivat Utajärven kunnassa 21.8.2023.

Vierailun aikana tutustuttiin Utajärven kunnan toimintaan ja käynnissä oleviin hankkeisiin sekä kunnan tulevaisuuden suunnitelmiin. Utajärven kunta on hakenut useita hankkeita, joiden tavoitteena on entisestään tukea alueen elinvoimaisuutta ja muun muassa tukea siirtymistä ekologisen vihreän energian tuotantoon. Hankkeiden kautta on tarkoitus luoda edellytyksiä tehokkaampaan ja kannattavampaan teollisuuteen ja luoda lisää työpaikkoja kunnan alueelle. Kunnan omat tavoitteet energian tuotannosta ja lähienergiaverkon luomisesta tukevat myös hallitusohjelman mukaisia tavoitteita energian tuotannon muutoksesta ja toimintavarmuuden tukemisesta. Lisäksi edustajille kerrottiin toiveista ja pyynnöistä tälle hallituskaudelle kunnan tarpeista ja toimintatapojen kehitysehdotuksista.

Vierailun päätteeksi käytiin tutustumassa Mustikkakankaan teollisuusalueeseen ja siellä oleviin yrityksiin. Vierailun kohteina olivat vastikään valmistunut GRK:n biohiililaitos sekä Orasko Oy:n saha. GRK:n biohiilen raaka-aineena käytetään Oraskon toimittamaa energiahaketta. Utajärven kunnan alueella toimii kiertotaloutta hyödyntäviä yrityksiä ja kiertotalous on osa uusia hankkeita. Kunnan omien purkukohteiden materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon uudestaan esimerkiksi uuden tiepohjan tekemisessä.

Kansanedustajat vierailivat Utajärvellä_Yhteiskuva

Kuvassa vasemmalta Katariina Heinämaa, Kaisto Heikki Carbon Balance, Maija Paavola Utajärven kunta, Vuokko Paso Utajärven Yrityspuisto Oy, Anne Sormunen Utajärven kunta, Ahti Moilanen, Mikko Polvinen PS, Antti Kangas PS, Ville Vähämäki PS, Marko Nousiainen GRK Suomi ja Pentti Tuovinen Utajärven kunta.

Vierailun aikana käytiin myös Orasko Oy:n sahalla ja tutustuttiin lajittelulinjaan. Sahaa esittelemässä tuotantopäällikkö Jouko Aitamurto, raaka-aine operaatiopäällikkö Juho Maijala ja sahatyöntekijä Marko Ylilehto.

Kysely lentoliikenteen vaikutuksista yrityksesi toimintaan

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin liittojen yhteisen Pohjois-Suomen lentoliikenteen tulevaisuus -hankkeen puitteissa selvitetään lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia kolmen lentoasemapaikkakunnan (Oulu, Kajaani ja Kuusamo) vaikutusalueilla.

Tällä kyselyllä kartoitetaan lentoliikenneyhteyksien merkitystä alueella toimiville yrityksille. Kaikki tiedot tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Tulokset tullaan esittämään lentoasema-alueen vaikutusalueen tai seutukunnan tasolla siten, ettei yhdenkään yrityksen tietoja voida päätellä tuloksista. Tuloksia hyödynnetään alueen lentoliikenteen kehittämisessä.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 18.8.2023 aikana. Kysely löytyy tämän linkin kautta.

Lisätietoja kyselystä antaa:
Projektipäällikkö Rauno Kurtti
Pohjois-Pohjanmaan liitto
rauno.kurtti@pohjois-pohjanmaa.fi
puh: +358 400 686130

Tekemisen tueksi-valmennussarja sekä muita syksynajan yrittäjävalmennuksia

Syksyn aikana järjestetään useita eri yrittämisen vaiheiden tueksi suunnattuja valmennuksia ja koulutuksia yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Valmennukset ovat maksuttomia.

Tekemisen tueksi- valmennussarja

Yrittäjä mietityttääkö kirjanpito? Verkkosivut solmussa? – Vastauksia ja vinkkejä näihin ja moneen muuhun pulmaan saat yrittäjien aamupalatilaisuuksista. Järjestämme Utajärven Yrityspuiston toimesta syksyn aikana lyhyitä valmennuksia eri yritystoiminnan aiheista. Valmennukset on suunnattu yrityksille ja yritystoiminnasta kiinnostuneille toimialasta ja yrityksen iästä ja koosta riippumatta. 

Päivämäärät ja aiheet:

21.9. klo 8.00-10.00 Talous ja kirjanpidon kysymykset – Sirpa Komminaho, Tilitoimisto Koontia Oy, paikkana Leipomopalvelu osoitteessa Koulutie 16 (aiempi Koulutie 5).

26.9. klo. 9.00-11.00 Kuinka saada nettisivuilta yhteydenottoja tee-se-itse menetelmillä tai pienillä investoinneilla – Joona Paananen Paikka: Forum kokoustila osoitteessa Vanhatie 46.

Nettisivut

 • Nettisivun tekeminen itse
 • Nettisivun tilaaminen ammattilaiselta
 • Mitä huomioida nettisivuissa
 • Kuinka laajat nettisivut kannattaa tehdä

Hakukoneoptimointi

 • Mitä hakukoneoptimointi oikeasti tarkoittaa?
 • Miten hyödyntää hakukoneoptimointia paikallisessa liiketoiminnassa
 • Miten hakukoneoptimointia kannattaa tehdä
 • Kuinka rakentaa sivut hakukoneoptimoidusti

Digimarkkinointi

 • Google ADS eli Googlessa tuotettavan hakusanamainonnan hallintatyökalu.
 • Muut digitaaliset markkinointikanavat
 • Facebook, Instagram tai muut sosiaalisen median kanavat
 • Mihin kanaviin mediabudjettia kannattaa käyttää

3.10. klo. 8.00-10.00. Palveluita aloittelevalle yrittäjälle ja ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen -Janne Vanninen-Vaattovaara, Utajärven kunta Paikka: Forum kokoustila osoitteessa Vanhatie 46.

Työllistä taidolla -asiantuntijapalvelu tueksi työntekijän palkkaamisessa ja työnantajana toimimiseen – Outi Orajärvi, Cimson Henkilöstöpalvelut

Palveluita aloittelevalle yrittäjälle

 • Starttiraha
 • Kevytyrittäjyys

Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tueksi

 • Työkokeilu
 • Palkkatuki
 • Työllistymisen kuntalisä

Työllistä taidolla -asiantuntijapalvelu

 • Uudenmaan TE-palveluiden ja ELY-keskuksen valtakunnallisesti tarjoama maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjäasiakkaille. 
 • Neuvonnassa saa tietoa rekrytoinnista, työn ostamisesta ja vuokraamisesta sekä työnantajana liittyvistä asioista
 • Maksuton palvelu sisältää alkukartoituksen, yrityskohtaisen neuvonnan ja loppusparrauksen sekä yrityskohtaisen työllistymissuunnitelman laatimisen.
 • Lisätietoa hankkeesta valmennuksessa!

10.10. klo. 8.00-10.00 Yrityksen vakuuttamisratkaisut ja yrittäjän vakuutusturva -Eija Väisänen ja Anu Sainio, LähiTapiola Pohjoinen Paikka: Forum kokoustila osoitteessa Vanhatie 46.

18.10. klo. 9.00-11.00 Oulun seudun Leaderin toiminta ja yritystukien haku – Pirjo Hongisto, Oulun Seudun Leader Paikka: Roomarin kokoustila osoitteessa Vanhatie 29.

Leaderin tuet ovat uudistuneet, tukivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja yrityksille ja yhdistyksille, sekä toimintaa suunnitteleville ja aloittaville että jo pitempäänkin toimineille suunnattuja rahoitusvaihtoehtoja.

Yritykselle voi hakea investointitukea, jota voidaan maksaa jopa 40 % kustannuksista, 5 000-100 000 euroa ja muissa tukimuodoissa maksetaan vakioituna kertakorvauksena tukimuodosta riippuen 1 000-7 500 euroa. Yhteisöjen tukiprosentit ja korvaussummat vaihtelevat tukimuodoittain, tukea voidaan myöntää jopa 100 % kustannuksiin ja korvausmäärät vaihtelevat 1 600-180 000 euron välillä. Leader tukien hakeminen on maksutonta ja me Yrityspuistolla autamme tarvittaessa tukien hakemisessa.

25.10. klo. 9.00-11.00 Yrittäjän myynti ja markkinointi, sekä koulutusmahdollisuudet yrittäjälle Rastor instituutissa – Mauri Halonen, asiakkuusjohtaja Rastor instituutti Paikka: Forum kokoustila osoitteessa Vanhatie 46.

Voit osallistua kaikkiin tai valita valmennuksista itsellesi ajankohtaisimmat aiheet. Tarjoamme aamukahvit ja pientä purtavaa.

Mikäli toivoisit valmennusta tai koulutusta jostain muusta yrittämiseen liittyvästä aiheesta, olethan yhteydessä.

Tutustu myös muihin syksynajan valmennuksiin.

Nuorelle yrittäjälle

Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden Yrityssparraaja -valmennukset ovat suunnattu alle 30-vuotiaille. Yksilöllisen valmennuksen ja henkilökohtaisen valmentajan voi valita Koillis-Suomen Aikuiskoulutukselta KSAK Oy:ltä tai Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry:ltä.

Valmennus on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston sekä Oulun seudun, Raahen seudun ja Jokilaaksojen työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille. TE-palveluiden asiakkuus tulee olla voimassa valmennukseen ilmoittautuessa.

Lisätietoa valmennuksesta ja valmennukseen ilmoittautumisen löydät TE-toimiston tapahtumakalenterista.

CampusOnline.fi

CampusOnlinen kautta on mahdollisuus osallistua ammattikorkeakoulun kursseille. Avoimet ammattikorkeakoulut tarjoavat ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia, kuten polkuopintoja tai korkeakouludiplomeja. Opintojaksoja on sekä maksullisia, että maksuttomia ja opintojaksolla tarvittavia kurssikirjoista voi olla lainattavissa kirjastosta.

Syksyn opintojaksojen haku avautunut 1.8.2023. Lisätietoja ja kurssitarjonta löytyy osoitteesta CampusOnline.fi.

Tapahtumia on listattu ja niistä muistutetaan myös Utajärven Yrityspuiston Uutiskirjeessä. Uutiskirjeen voit tilata täältä.

Tarjoatko majoitusta?-Tilaisuus majoituspalveluiden tarjoajille

Tarjoatko majoitusta?
-Tilaisuus majoituspalveluiden tarjoajille
8.8.2023 klo 16.00-18.00 Utajärven koulun auditoriossa ja Teamsissa.

Olet sitten kokenut majoittaja tai majoitustoiminnan aloittamisesta kiinnostunut, tervetuloa mukaan!
Utajärvelle on käynnistymässä suuria rakennushankkeita ja lyhytaikaista majoitusta etsitään nyt alueeltamme runsaasti. Tule kertomaan palveluistanne ja kuulemaan vinkkejä varausjärjestelmistä ja näkyvyydestä.

Ohjelma:

16.00-16.15 Kahvit ja tilaisuuden avaus
Utajärven Yrityspuisto Oy, toimitusjohtaja Vuokko Paso, yrityskehittäjä Tiia Juntunen ja hankeharjoittelija Miia Oja

16.15.-17.00 Varausjärjestelmät ja Pohjolan rengastie
Martta Tervonen
Sisältömarkkinoinnin asiantuntija – Creative Marketing Specialist
Oulun Matkailu Oy – Travel Marketing Oulu Ltd

17.00-17.30 Majoitusta myös matkailijoille – matkailun mahdollisuudet ja yhteismarkkinointi Rokua Geoparkissa.
Mari Saastamoinen
Matkailukoordinaattori
Humanpolis Oy

17.30-17.45 Yritykset.utajarvi -sivun esittely ja maksuton mainostaminen Utajärven kunnan infonäytöillä, Google My Business ja Google maps
Tiia Juntunen
Utajärven Yrityspuisto Oy

17.45-18.00 Toiveet ja palautteet palveluntarjoajilta miten majoituspalveluita tuotaisiin enemmän esille, keskustelua ja kysymyksiä

18.00 Tilaisuus päättyy.

Ilmoittautuminen ei ole välttämätöntä, mutta tarjoiluja varten olisi mukava kuulla tulostasi 7.8.2023 mennessä Vuokko Paso 040 632 8805 vuokko.paso@utajarvi.fi, Tiia Juntunen 040 717 9706 tiia.juntunen@utajarvi.fi tai Miia Oja 040 541 7649 miia.oja@utajarvi.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Hallitilaa vuokrattavana yksityisellä

Vuokrattavana hallitilaa Utajärvellä, osoitteessa Putaalantie 3. Konepajahalli (tulityötila) joka soveltuu myös varastointiin. Pinta-ala n. 600 m2. Hallissa on 5 m leveä ja 5.5 m korkea nosto-ovi ja lisäksi kaksi pariovea, joiden leveys n. 3.9 m ja korkeus 4 m. Katossa on 5 tn siltanosturi. Toimisto ja sosiaalitilat n. 60 m2. Hake- tai pellettilämmitys. Tiedustelut Heidi Laitinen p. 045 3192787 tai kormutar@gmail.com

Putaalantie 3 halli.

Kuvat Putaalantien hallista.

Putaalantien hallin nosto-ovi.

Mikäli sinulla on vapaana vuokrattavana toimitilaa tai tarvetta toimitiloille tai teollisuus- ja yritystonteille ole yhteydessä yrityspuistoon. Löydät yhteystietomme yhteystieto sivuiltamme. Yrityspuiston vapautuvat toimitilat näet vapaista toimitiloista.

Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtajan kesätervehdys

Kahdeksas vuosi käynnistyi huhtikuussa Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtajana. Kun katson aikaa taaksepäin niin vuodet ovat suorastaan kiitäneet. Yhteistyö yrittäjien kanssa on sujunut todella hyvin kaikki nämä vuodet. Yhtiö on auttanut yrittäjiä, mutta myös yrittäjät ovat auttaneet ja tukeneet yhtiötä ja näin yrityspuisto on kyennyt kasvamaan ja kehittymään aidoksi kehitysyhtiöksi. Menneet vuodet ovat olleet kehityksen ja järjestelyjen aikaa. Utajärven yritysten näkymät ovat valoisat eikä edes korona pysäyttänyt kehitysnäkymiä. Alueelle on tullut uusia isoja yrityksiä ja olemassa olevat ovat myös pärjänneet hyvin. Yhteistyö on ollut toimivaa.

Tulevaisuudessa huolestuttaa korkojen nousu ja inflaatio sekä pitkittyneet Ukrainan sodan vaikutukset luovat edelleen huomattavaa kansainvälistä epävarmuutta. Toistaiseksi alueemme yritykset ovat saaneet työvoimaa riittävästi. Yleinen työvoimapula on jo monessa paikassa todellisuutta ja uhkaa myös meitä. Utajärven kunnan strategiassa on pyritty ennakoimaan tämä ja tavoitteena on saada lisää asukkaita kuntaan. Yrityspuiston yhtenä tehtävänä on aluemarkkinointi. Olemme tehostaneet markkinointia sekä viestintää ja kiinnostus on lisääntynyt. Kunta on rakentamassa vuokra-asuntoja ja hankimassa uutta tervettä koulua vanhan rakennusosan tilalle. Näiden toimenpiteiden lisäksi tarvitaan lisää panostusta hyvinvointiin, ympäristöön ja kulttuuri- sekä vapaa-ajan palveluihin, jotta uudet ja nykyiset asukkaat viihtyvät kunnassamme. Näköpiirissä on, että nuorisoikäluokat ja työikäisten määrät pienenenevät useissa kunnissa ja siihen pitäisi reagoida ajoissa.

Maatalouksien tilanne on kaikkein huolestuttavin. Tuottajahinnat eivät vastaa kustannusten ja korkojen nousua. Tuotantopanosten hinnat ovat pysyneet liian korkealla jo liian pitkään. Tämä heijastuu jo tämän kesän kylvöihin, esimerkiksi moni jättää viljat kannattamattomuuden johdosta kylvämättä. Henkilökohtaisesti olen erittäin huolestunut tästä tilanteesta. Me kaikki tarvitsemme ruokaa elääksemme ja Suomessa tuotettu ruoka on parasta ja maailman puhtaita. Milloinkahan maamme elintarvikkeista tulee todellisia vientituotteita maailmalle?

Uusien yritysten perustaminen on ollut hyvässä vauhdissa, kuluvana vuonna Utajärvelle on jo perustettu 10 uutta yritystä ja muutamia nuorten kesäyrityksiä. Monen yrityksen kanssa odottelemme julkisten tukien avautumista. Uuden tukikauden avautuminen on kestänyt pitkään.

Myös vihreän energian tuuli-, aurinko- ja vetysuunnitelmat etenevät täällä Utajärvellä omaa vauhtiaan, kuten teollisuusalueen laajeneminen ja muutkin suunnitelmat. Liittyminen Natoon on lisännyt ulkomaisten sijoittajien ja investointien kiinnostusta Suomeen.

Yrityspuisto on vahvistunut ja kehitys jatkuu. Meitä on nyt jo kolme. Tiia Juntunen toimii yrityskehittäjänä, Miia Oja on työharjoittelussa ja viimeistelee maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkintoa.
Yhteistyö meidän kesken ja yrittäjien kanssa sujuu erittäin hyvin ja ideoita riittää.

Yhteiskuva Utajärven Yrityspuisto, Miia Oja, Vuokko Paso ja Tiia Juntunen.

Yhteiskuva Utajärven Yrityspuisto, Miia Oja, Vuokko Paso ja Tiia Juntunen. Kuva Utajärven kunta.

Oikein mukavaa kesää kaikille lukijoille, erityisesti nykyisille ja tuleville yrittäjille sekä yhteistyökumppaneille. Pidetään yhteyttä.

Vuokko Paso
toimitusjohtaja, Utajärven Yrityspuisto Oy
puh.0406328805

Tämä artikkeli on julkaistu myös lehdessä Utajärven kesä 2023.

Aurinko ja biohiili aiheina yhteistyötilaisuudessa

Maanantaina 5.6. järjestettiin Skarta Energy Oy:n ja GRK Suomi Oy:n yhteinen infotilaisuus paikallisille yrittäjille ja palveluntarjoajille yhteistyömahdollisuuksista.

Aurinkovoimalan rakentaminen Tunturisuolle alkaa syksyllä

Aurinkovoimala on osa Utajärvelle rakennettavaa uusiutuvan energian tuotantoa, johon kuuluu myös aiemmin keväällä infotilaisuudessa esitelty OX2 tuulivoimahanke. Aurinko- ja tuulivoima tukevat toisiaan ja takaavat vakaamman sähköntuotannon. Tuulisella säällä auringon paistetta on usein vähemmän ja vastaavasti aurinkoisella säällä tuuli on usein leutoa. Kesän pitkät yöttömät yöt tukevat aurinkovoiman tuottoa ja vastaavasti talven tuuliset olosuhteet tuulivoiman. Kattava, hyvälaatuinen ja luotettava sähköverkkomme tukee uusiutuvan energian tuottamista ja siirtämistä.

Skarta Energy Oy esitteli Utajärvelle rakennettavaa aurinkovoimalahanketta, sen aikataulua ja mitä eri yhteistyökumppaneita tarvitaan hankkeen eri vaiheissa. Esittelemässä Skartalta olivat Vikke Saarelainen ja Miia Viitaniemi.

Aurinkovoimalan rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023 ja valmistua vuoden 2024 aikana ja liittyä Fingridin sähköverkkoon. Toteutuessaan aurinkovoimala olisi Suomessa ensimmäinen suoraan Fingridin verkkoon yhdistetty aurinkovoimala.

Tuotettua uusiutuvaa energiaa on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan käyttää teollisuuden tarpeisiin lähialueilla ja loppu energia siirtää sähköverkkoon. Joustavuutta sähkön tuottamiseen ja kulutukseen saadaan käyttämällä akkuvarastoja sähkön varastointiin. Lähellä tuotettu energia on luotettavaa ja kustannustehokasta, se tukee Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Uusiutuvalla energialla voidaan tuottaa myös vetyä, jota voi käyttää sellaisenaan tai jatkojalostaa edelleen. Lähiverkon kehittämisen eteneminen riippuu sen rakentamismahdollisuuksista ja aikataulusta. Kehittämällä uusiutuvaa energiaa pystytään valmistautumaan ja varautumaan tulevaan sähkön tarpeen kasvuun.

Skarta ei itse rakenna verkkoa, vaan toimii rakennuttajana ja pääurakoitsijaneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Voit ilmoittaa oman yrityksesi yhteystiedot alihankintaa varten, ja Skarta välittää tiedot myöhemmin eteenpäin pääurakoitsijoille. Aliurakointia tarvitaan muun muassa logistiikkaan ja raivaus ja ennakkotöihin sekä muihin tukipalveluihin, sillä kennojen ja telineiden asennus ostetaan ulkopuoliselta ammattilaisyritykseltä. Enimmillään rakennustyömaalla voi olla 200 henkilöä töissä, joten myös majoituspalveluille on suurta kysyntää.

Aurinkokennojen väliin jäävää maa-aluetta voidaan hyödyntää vaikka matalan, happamassa maassa viihtyvän kasvin teolliseen viljelyyn. Tällaisia kasveja voisivat olla esimerkiksi pensasmustikka tai karpalo. Alueella voidaan mahdollisuuksien mukaan aurinkovoimalan valmistumisen jälkeen tehdä viljelykokeiluja ja niihin liittyen voit olla yhteydessä meihin Utajärven Yrityspuistolla.

Skarta Energy Oyltä hanketta esittelemässä Vikke Saarelainen ja Miia Viitaniemi.

Yhteistyökumppaneita tarvitaan aurinkovoimahankkeen rakentamisen eri vaiheisiin. Hankkeissa on tarvetta usean eri toimialan yrityksille ja mahdollisuuksien mukaan halutaan käyttää paikallisten yritysten palveluita ja työvoimaa. Tarvetta on esimerkiksi työmaasiivoukseen, jätehuoltoon, vartiointiin, teiden kunnossapitoon, kalusto- ja pienkonevuokrauksiin, rakennusaputöihin ja metsätöihin. Edellä mainittujen lisäksi voi ilmoittaa myös muita hankkeen toteutumisen kannalta tärkeitä palveluita kuten majoitus- ja ruokapalveluista, kokouspalveluista ja tapahtumanjärjestämisistä. Voit jättää yrityksesi yhteystiedot Skartalle yhteydenottolomakkeen kautta. Lisätietoa hankkeesta löydät Skartan sivuilta.

Biohiiltä valmistuu Mustikkakankaalla

Kesäkuussa järjestetyssä tilaisuudessa GRK Suomi Oy:ltä Mika Häkli kertoi Utajärven biohiilitehdasta ja mitä mahdollisuuksia raaka-aineiden tuotannon puolella on tulevaisuudessa paikallisille toimijoille. GRK on infra-alan asiantuntija, jonka toiminta alueeseen kuuluu taito- ja väylärakentaminen, rataliiketoiminta ja päällystys sekä ympäristöliiketoiminta kuten kierrätys, materiaalien jalostus ja uudempana biotuotteet. Utajärvelle valmistunut biohiililaitos on kesäkuussa koekäyttövaiheessa ja prosessia testataan ja vakautetaan ja raaka-aineena käytetään mäntypuuhaketta. Tehdas on tavoitteena saada rullaamaan isommalla teholla syksyllä ja sen toimintakapasiteetti täydellä teholla on 3000t biohiiltä vuodessa. Toistaiseksi koekäyttövaiheen aikana tuotanto on pientä ja tuotettu biohiili menee GRK:n omiin projekteihin.

Biohiili on tuhansia vuosia vanha keksintö, jota on käytetty parantamaan maaperää kasvualustana. Teollisessa käytössä tuotanto on uutta ja tehtaita on Euroopan alueellakin vain noin 60. Biohiilen pääkäyttökohteet ovat maaperän parantamisessa kasvien kasvua tukemassa ja hiilensidonta. Suomessa biohiilen käyttöä ja etuja maataloudessa on testattu Helsingin yliopiston koetilalla vain noin kymmenen vuoden ajan. Biohiilellä voitaisiin korvata myös osa terästeollisuudessa käytettävästä fossiilisesta hiilestä, mutta tällä hetkellä tuotanto ei riitä kattamaan tarvittavia määriä.

Tulevaisuudessa tehtaalla voitaisiin käyttää biohiilen raaka-aineena muita orgaanisia aineita esimerkiksi rakennus- ja raivausjätteitä. Raaka-aine tarve tehtaan toimiessa täydellä teholla on reilusta yhdestä yhdistelmä kuormallisesta kahteen päivässä ja valmista biohiiltä tulisi noin viidesosa raaka-aine volyymistä. Tuotannon sivutuotteena syntyvää lämpöä hyödynnetään prosessin kuivausvaiheessa ja tarkoituksena on myös kuivata puuta ja tehdä pellettejä hyödyntäen hukkalämpöä. Prosesseista ylijäävä lämpö voidaan johtaa kaukolämpöverkkoon tai lähialueiden yritysten käyttöön.

Täydessä toiminnassa tehdas tulee työllistämään kymmenen työntekijää kolmessa vuorossa. Tällä hetkellä tarve on tästä puolet. Toimintaan on vielä työpaikkoja auki tuotannon ohjauksessa teollisuusalan osaajille. Työntekijät koulutetaan vielä tarkemmin tehtaan työtehtäviin.

Kun GRK:n biohiililaitoksen toiminta lähtee käyntiin täydellä teholla, halutaan ottaa vastaan raaka-ainetoimituksia lähialueilta sekä testata eri raaka-ainevaihtoehtoja biohiilen tuottamiseen. Raaka-ainetoimituksen mahdollisuuksista ilmoitetaan myöhemmin. Jos sinua kiinnostaa työskentely biohiililaitoksessa, voit olla yhteydessä Vumos Oy ja teknisten tai kaupallisten tehtävien osalta GRK Suomi Oy.

Biohiililaitoksen toimintaa esittelemässä GRK Suomi Oy:ltä Mika Häkli.

Tilaisuudet ovat keränneet paikalle laajasti kuulijoita. Tapahtumiin osallistui paikan päällä Utajärven koulun auditoriossa ja etäyhteyksien kautta noin 40 yrittäjää ja kuntalaista. Tiedot tulevista tilaisuuksista ilmoitetaan Utajärven kunnan tapahtumakalenterissa ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.