ILMO-hanke: Metsitystukiretki

Metsäkeskuksen Ilmo – ilmastotietoa metsänomistajille -hanke järjestää Utajärvellä metsitystukiretken. Huom. Tapahtumaan pitää ilmoittautua hankkeen sivujen kautta: ILMO-hanke: Metsitystukiretki, Utajärvi (lyyti.fi)

Tervetuloa retkeilemään ja tutustumaan Utajärvelle metsitystukikohteelle 6.10.21 klo 10-12!  Metsitystuki on tarkoitettu niin sanottujen joutoalueiden metsitykseen ja uusien hiilinielujen perustamiseen. Kuulemme ja näemme konkreettisesti retken aikana, mitkä ovat perusehdot metsitystuen saannille. Lisäksi saamme tietoa hoitovelvoitteista ja toteuttamisilmoituksesta.


Kohde on entinen turvetuotantoalue, kuljemme maastossa noin kahden kilometrin matkan.
Mukana Suomen metsäkeskuksesta metsänhoidon asiantuntija Anu Hilli sekä projektipäällikkö Mira Isoniemi, Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluksi- hankkeesta.


Ilmoittaudu mukaan 30.9.2021 mennessä. Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi karttalinkki myöhemmin.
Retken järjestää Ilmastotietoa metsänomistajalle- ILMO-hanke. Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja ILMO-hankkeesta

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tapahtumasta tästä linkistä.

LUOTA-hankkeen syyskuun webinaarit

LUOTA-hanke tarjoaa toivomustenne mukaisesti syyskuun aikana kaksi mielenkiintoista ja samalla hyvin ajankohtaista webinaaria. Tule kuulemaan ja keskustelemaan! Alla lisätietoa webinaarien aiheista ja kouluttajista sekä ilmoittautumislinkit. 

Webinaari: Tietoturva ja tietosuoja 21.9. klo 8-10

Ilmoittaudu tästä: https://forms.office.com/r/Nke6CrEbjH

Kouluttajat:

  • Teemu Korpela kertoo seuraavista tietoturvaan liittyvistä asioista klo 8-9:  Tietoturva ja tietosuoja, merkittävät tietoturvauhat pienyrittäjille ja kotikäyttäjille, vinkit suojautumiseen, pilvipalveluiden käyttö ja niihin liittyvät tietosuoja- ja tietoturvahaasteet sekä ohjeet ja apuvälineet netissä. Teemu Korpela toimii tietotekniikan lehtorina Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian osastolla.  
  • Ulla Virranniemi keskittyy esityksessään kertomaan, mitä ja miksi yrittäjän tulee tietää tietosuojasta klo 9-10. Ulla Virranniemi toimii Oulun ammattikorkeakoulun lakimiehenä.

Webinaari: Kestävä kehitys 30.9. klo 9-11

Ilmoittaudu tästä: https://forms.office.com/r/j6cPt686Ag

Webinaarin teemoja: 

  • Kestävä kehitys ja luontoavusteisen yrityksen yhteiskuntavastuu 
  • Ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuullisuuden tunnistaminen ja kehittäminen  
  • Vastuullisuuden arvo viestinnän, rahoituksen ja asiakkaiden näkökulmasta 

Kouluttaja:

Sanna Oja (KTT) on vastuullisen liiketoiminnan yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän on ammatillinen opettaja, sertifioitu tiimivalmentaja (TM), Equine assisted learning and leadership coach, Metsämieli-ohjaaja ja yrittäjä (Tila Kuiske). Hän on myös opiskelijoiden valitsema Oamkin vuoden opettaja 2016. 

Kustannustuen 4. kierroksen haku alkaa 17.8 – tarkoitettu myös yksinyrittäjille

Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. ja päättyy 30.9. Tuen tukikausi on 1.3.–31.5.2021. Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.

Tarkemmat tiedot löydät Valtiokonttorin sivuilta.

Missä tilanteessa kustannustukea voi hakea?

Yritys voi hakea kustannustukea, jos yrityksen liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan verrattuna. Yrityksellä on oltava vähintään 2000 euroa kustannuksia tukikaudelta.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi kustannustuen myöntämisessä arvioidaan aikaisempien hakukierrosten tavoin toimialan liikevaihdon laskua. Jos kyseisen toimialan liikevaihto on laskenut vähintään kymmenen prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja.

Mitkä kulut huomioidaan?

Hakukriteereissä mainituilla joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Kulujen tulee olla lopullisia ja kohdistua tukikauteen 1.3.2021 -31.5.2021.

Kyse on kuluista, joita kertyy, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan. Joustamattomia kuluja ei ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistuessa toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja. Kuluihin ei lueta aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja tai sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista ovat muun muassa tilavuokrat, hoitovastikkeet, jätehuolto, isännöinti, kiinteistönhuolto, kirjanpito, tietoliikenne ja viranomaismaksut.

Näin kustannustuki 4 eroaa aikaisemmasta kierroksesta

1. Kustannustukea myönnettäessä tukikauden kuluja otetaan nyt huomioon enintään kolme kertaa yrityksen normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa. Aiemmin huomioon otettiin enintään neljä kertaa normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa. 

2. Kustannustukilakia ei enää sovelleta luotto- tai rahoituslaitoksiin. Aiemmilla kierroksilla lain soveltamisalan ulkopuolella ovat olleet yritykset, joiden päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Ne kuuluvat edelleen soveltamisalan ulkopuolelle. 

3. Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus vähennetään myönnettävästä kustannustuesta. Edellisillä kierroksilla kustannustuesta vähennettiin samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset.

4. Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman, joka mahdollistaa kustannustuen myöntämisen yrityksille, joiden alkuperäisen tukiohjelman mukainen 1,8 miljoonan euron tukikiintiö on täynnä. Näitä yrityksiä ja konserneja varten hakuun tulee samaan aikaan kustannustuen kanssa tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Sen hakuprosessi on manuaalinen ja käsittely edellyttää tilintarkastajan lausuntoa. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei tukien konsernikohtainen enimmäismäärä, 10 miljoonaa euroa, ylity.

Leader-tuet siirtymäkaudella v.2021-22

Oulun Seudun Leader tiedottaa:

Leader-tuet ovat haettavissa myös siirtymäkaudella v. 2021-2022.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Oulun Seudun Leaderille siirtymäkauden v. 2021-2022 rahoitusta 1 500 000 €, joka on haettavissa yritysten ja yhteisöjen hankkeisiin.

Leader-rahoitusta myönnetään ohjelmakauden 2014-2020 tutuilla toimenpiteillä ja säännöillä. Oman toiminta-alueemme yhdistykset voivat hakea rahoitusta yleishyödylliseen kehittämiseen ja- investointeihin. Yritystukia myönnetään aloittavien- ja toimintaansa laajentavien pienten yritysten investointeihin, yhteistyötoimenpiteisiin ja perustamiseen sekä kokeiluihin.

Otathan yhteyttä, kun suunnittelet uuden hakemuksen jättämistä, niin neuvomme asiassa eteenpäin. Hakemukset jätetään Hyrrään. Hakuaika on jatkuva ja viimeiset siirtymäkauden tukipäätökset tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.

#oulu
#kempele
#ii
#muhos
#utajärvi
#pudasjärvi

**Tästä ja muista ajankohtaisista asioista voit lukea juuri lähetetystä jäsentiedotteesta. Mikäli et ole vielä jäsen, mutta haluaisit olla, täytä jäsenlomake osoitteessa Oulun Seudun Leader / jäsenyys