KASVA-hanke tukee yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä

KASVA eli Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä hanke on alkanut 1.11.2023. KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden yhteishanke. Tavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä. Lisäksi hanke edistää vihreää siirtymää ja vahvistaa alueiden elinvoimaa. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä matalan kynnyksen yrityspalveluorganisaatiot.

Ryhmähankkeen päätoteuttajana on Oulun Yliopisto ja Utajärven Yrityspuiston ohella osatoteuttajina ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Toteuttajien Logot. Ryhmähankkeen päätoteuttajana on Oulun Yliopisto ja Utajärven Yrityspuiston ohella osatoteuttajina ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke Utajärvellä

Utajärvellä tavoitteena on saada uusia yrityksiä, uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja, sekä kehittää yritystoimintaa ja tukea alueellisten yritysten kasvua ja kehittymistä. Tavoitteena on mikroyritysten kasvupolkujen tunnistamiseen ja kasvun edistäminen, jonka mahdollistamiseksi kartoitetaan yritysten kiinnostusta, tarpeita ja edellytyksiä kasvulle. Lisäksi tavoitteena on kehittää viestintää Yrityspuiston ja yrittäjien kanssa.

Utajärvellä KASVA-hankkeessa luodaan paikallinen ja kannustamme yrityksiä mukaan maakunnalliseen kasvuyritysten verkostoon, joka luodaan hankkeen aikana. Lisäksi järjestämme sekä omia että muiden hankkeen osatoteuttajien kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja työpajoja, jotka ovat avoimia kaikille kasvuhakuisille yrityksille. Kannustamme paikallisia yrityksiä osallistumaan hankkeen tilaisuuksiin.

Utajärven Yrityspuistolla aloittanut uusi työntekijä

Utajärven Yrityspuistolla on työntekijäresurssina yksi kokoaikainen työntekijä. Hankkeen yrityskehittäjän työtehtävään on palkattu Miia Oja.

Tulen olemaan yhteyksissä paikallisiin yrityksiin puhelimitse ja kyselemään kuulumisia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Toivon olevani tervetullut myös vierailemaan yrityksissä ja tutustumaan tarkemmin paikallisiin yrityksiin ja niiden toimintaan.