Opinnäytetyö liikenneratkaisujen parantamiseksi Utajärvellä

Liikennemäärät ovat kasvaneet Utajärven teollisuusalueiden kasvaessa ja kaavoitusta liikenteen sujuvoittamiseksi on Utajärven kunnassa tehty vaiheittain. Kaavoituskatsauksesta voi tarkastella vuosittaisia kaavoitushankkeita. Utajärven kunnan kaavoituskatsauksen löydät täältä: Kaavoituskatsaus – Utajärven kunta (utajarvi.fi) Mustikkakankaan rakentamiseen kiertotaloutta ohjaavaksi työkaluksi on valmisteilla kiertotalouden käsikirja Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja -hanke – Utajärven Yrityspuisto (utajarvenyrityspuisto.fi)

Opinnäytetyöntekijä Emma esittäytyy

Olen Emma Berkovits ja opiskelen energia- ja ympäristötekniikkaa Oulun ammattikorkeakoulussa. Tänä keväänä tulen tutustumaan lähemmin Mustikkakankaan teollisuusalueeseen ja sen ympäristössä toimiviin yrityksiin, sillä teen opinnäytetyötä Utajärven Yrityspuisto Oy:lle ja Utajärven kunnalle.

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää yritysten logistiikasta aiheutuvia liikenne- ja päästömääriä ja kartoittaa yritysten suhtautumista vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja kuljetusmuotoihin. Aihe on ajankohtainen, sillä Utajärvelle on suunnitteilla useita hankkeita, joilla voitaisiin edistää liikenteen hiilineutraaliutta.

Seuraavien viikkojen aikana olen yhteydessä alueen yrityksiin, sillä tutkimus on tarkoitus tehdä haastattelemalla paikallisia yrittäjiä. Haastatteluissa toivon kuulevani myös yrittäjien ajatuksia siitä, kuinka alueen liikenneratkaisuja voitaisiin kehittää ja millaisia vaikutuksia kunnassa toteutettavilla hankkeilla saattaisi olla yrityksen liiketoimintaan.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan opinnäytetyön kirjallisessa raportissa, joka tulee olemaan luettavissa Theseus-verkkokirjastossa. Tutkimus koskee liikenne- ja päästömääriä, eikä siinä yksilöidä yrityksiä vaan aluetta käsitellään kokonaisuutena.

Kuva: Emma Berkovits

Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa, tutustu opinnäytetyöhön täällä.