Oppilaitosyhteistyö yritysten mahdollisuutena

Istuimme yhdessä keskustelemaan erilaisista vaihtoehdoista osaamisen lisäämiseen työpaikoilla ja työn yhdistämisestä opintoihin. Keskustelun avauksen perusteena oli yhteinen tahtotila saada mahdollisimman kattavasti tietoa erilaisista mahdollisuuksista saada Utajärvelle osaajia sekä työpaikkoja heille, jotka haluavat työllistyä Utajärven kunnan alueelle.

Tulimme siihen tulokseen, että kaikenlaisiin tarpeisiin on mahdollista löytää joustava ja sujuva ratkaisu, oli kyse sitten pienestä tai suuresta yrityksestä, lyhyestä tai pitkästä työpätkästä.

Mitä oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia tämä sitten käytännössä voi tarkoittaa?

Tarve työn tekemiselle voi tulla yritykseltä, työtehtävä voi olla esimerkiksi maalaaminen, sesonkityö keittiöllä tai kunnossapitotöissä. Työ voi olla kestoltaan hyvinkin lyhyt muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Esimerkkejä lyhyemmistä yhteistöistä:
• Piha alueiden työt: raivaus, ruohonleikkuu, istutukset, lumityöt
• Siivoukset
• Kiinteistön kunnossapito
• Astiahuolto
• Kuljetus, maansiirto
• Avustavat työtehtävät, esim. ulkoilu
• Markkinoinnin apu kuten videot, tuotekuvat, esitteet

Toinen mahdollinen tarve voi olla opettaminen ammattilaiseksi työn ohessa ja pidempään työuraan yrityksen leivissä tähtääminen.

Esimerkkejä ratkaisuksi pidempään yhteistyöhön:
• Uusien työntekijöiden hankkiminen koulutussopimuksella tai oppisopimuksella räätälöidysti yrityksen tarpeisiin
• Koulutussopimus on yritykselle maksutonta ja oppisopimuksessa maksetaan palkkaa, molemmissa vaihtoehdoissa työpätkä voi olla myös lyhyt ja mahdollisuuksia on yhdistellä eri sopimuksia
• Hyvän koulutussopimuksen päätteeksi, voi pätevän opiskelijan työllistää sesongin ajaksi oppisopimuksella, jolloin opiskelija voi tienata esimerkiksi kesälomarahaa, eikä työnantajalla mene aikaa perehdyttämiseen, kun työtehtävät on opiskelijalle tuttuja koulutussopimuksen ajalta
• Paikkakuntalainen nuori/aikuinen, joka ei ole halukas muuttamaan paikkakunnalta, voi opiskella yrityksessä tutkinnon vaatimusten mukaan joko koulutussopimuksella ja/tai oppisopimuksella
• Myös yrittäjä voi kehittää omaa osaamistaan yrittäjän oppisopimuskoulutuksena kuten yrittäjyyden ammattitutkinto, johtamiskoulutukset tai liiketoiminnan ammattitutkinto
• Lopputuloksena, motivoituneet ja teorian ja käytännön kautta oppineet opiskelijat ja pitkäaikaiset työsuhteet, työnantajalla osaava työvoima

Miksi yritysten olisi hyvä tehdä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja miten yhteistyö aloitetaan?

Tarjolla on useita opiskelijayhteistyön vaihtoehtoja ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Niitä hyödyntämällä yrityksellesi tarjoutuu mahdollisuus löytää uusia osaajia, saada tuoreita näkökulmia ja lisää tietotaitoa.

Tekemällä oppilaitosyhteistyötä yrityksesi ei pelkästään kehitä liiketoimintaansa vaan edesauttaa merkittävästi osaavan työvoiman jäämiseen alueellemme sekä uusien osaajien integroitumisen työelämään. Uudet koulutetut osaajat ovat tärkeä osa tulevaisuuden työelämän rakentamista.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on yrityksille yksi tehokkaimmista tavoista saada ensimmäisiä kontakteja tulevaisuuden osaajiin ja olla mukana vaikuttamassa nuorten koulutus- ja uravalintoihin. Samalla luodaan työnantajakuvaa omasta yrityksestä ja toimialasta. Oppilaitosyhteistyö ei katso yrityksen kokoa. Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille opiskelijat voivat olla iso apu toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Miten siis saada lisää käsipareja tekemään niitä yrityksesi tehtäviä, jotka pitäisi saada tehtyä, mutta aika ja kädet eivät tunnu riittävän?

Ota rohkeasti yhteyttä oppilaitosten edustajiin:

  • Virpi Spangar, palvelujohtaja OSAO virpi.spangar@osao.fi
  • Anne-Mari Pirinen, koulutussuunnittelija, OPAO anne-mari.pirinen@opao.fi
  • Tiina Kellokumpu-Tyvelä, koulutussuunnittelija, PSK Aikuisopisto tiina.kellokumpu-tyvela@psk.fi
  • Sari Seppänen, asiakkuuspäällikkö, SDO sari.seppanen@sdo.fi
  • Jari Keisu, työelämäasiantuntija, Luovi jari.keisu@luovi.fi

OSAO on ottanut käyttöön OSAOrekry–palvelun, joka yhdistää työpaikat ja opiskelijat. Työnantajat voivat ilmoittaa avoimia työpaikkoja ja tutustua osaajiin.
Lue lisää palvelusta:
www.osao.fi/osaorekry-yhdistaa-tyopaikat-ja-opiskelijat/

Mukana keskustelemassa oli, Utajärven kunta, Utajärven yrittäjät, Utajärven Yrityspuisto Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun Palvelualan Opisto OPAO, Suomen Diakoniaopisto SDO, PSK Aikuisopisto ja Ammattiopisto Luovi.

Lähteenä tekstille oppilaitosten yhdessä valmistelema esitys Utajärven tilaisuuteen 22.2.2022.