Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimintaympäristöön tutustumisen kautta hankeharjoitteluun

Olen Miia Oja ja opiskelen PSK aikuisopistossa projektitoiminnan koulutusohjelmassa maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkintoa.

Projektitoiminnan opintoihin kuuluvan harjoittelun teen Utajärven Yrityspuisto O:ylle ja harjoitteluun kuuluu tehtäviä hanketyön eri vaiheista. Näkyvimpiä osia työstäni ovat tällä hetkellä tulevat some- ja verkkosivujulkaisut. Opinnot ja harjoittelu kestävät vielä ensi vuoden puolelle ja osallistun hankkeen suunnitteluun ja toivottavasti pääsemme sitä myös toteuttamaan.

Toimintaympäristöanalyysi: case Utajärven Yrityspuisto Oy

Ennen nykyisiä opintojani valmistuin Lapin ammattikorkeakoulusta liiketalouden tradenomiksi ja tein opinnäytetyönä analyysin Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimintaympäristöstä.

Loppuvuodesta 2022 toteutetussa opinnäytetyössä tutustuttiin Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimintaympäristöön ja sen ominaisuuksiin PESTEL-analyysin avulla. Osana analyysiä tutustuttiin myös muiden kehitysyhtiöiden toimintaan.

Analysointi keskittyi yrityksen mahdollisuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä heikkouksien löytämiseen, jotta niihin voitaisiin varautua jatkossa. Muiden kehitysyhtiöiden toimintaa tarkastelemalla pyrittiin löytämään toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää myös Utajärvellä. Analyysin tarkoituksena oli selvittää, miten Utajärven Yrityspuisto Oy voisi edelleen parantaa toimintaansa, jotta se palvelee sekä kunnan strategian mukaisia tavoitteita että asiakkaidensa tarpeita.

Opinnäytetyössä hyödynnettiin valmiita verkosta löytyviä materiaaleja, kuten kuntien ja kehitysyhtiöiden verkkosivuja, Tilastokeskuksen aineistoja sekä Yrittäjien tekemiä aineistoja ja vuoden 2022 kuntabarometria. Näitä tietoja täydennettiin toimeksiantajan kanssa käydyillä keskusteluilla.

Teoriaosassa käsiteltiin toimintaympäristöä käsitteenä ja yrittäjyyden lukuja Suomessa. Utajärvi on menestynyt tutkimuksissa hyvin ja kunta koetaan yrittäjäystävällisenä. Alle 10 000 asukkaan kuntien vertailussa elinkeinopolitiikan osalta Utajärvi oli sijalla 9 vuonna 2022 toteutetussa kuntabarometrissa.

Analysoinnin perusteella Utajärven Yrityspuisto Oy on kehitysyhtiö, joka pyrkii toiminnallaan aktiivisesti lisäämään alueen elinvoimaa ja yritysten kannattavuutta. Utajärven Yrityspuisto Oy on mukana myös kiertotalouden ja kestävän kehityksen hankkeissa, joiden kautta pyritään kehittämään alueen yritysten toimintaa.

Pääset lukemaan opinnäytetyön kokonaisuudessaan Theseuksesta.