Kansanedustajat vierailivat Utajärvellä

Paikallisen Oulun vaalipiirin kansanedustajia Mikko Polvinen (PS), Antti Kangas (PS) ja Ville Vähämäki (PS) vierailivat Utajärven kunnassa 21.8.2023.

Vierailun aikana tutustuttiin Utajärven kunnan toimintaan ja käynnissä oleviin hankkeisiin sekä kunnan tulevaisuuden suunnitelmiin. Utajärven kunta on hakenut useita hankkeita, joiden tavoitteena on entisestään tukea alueen elinvoimaisuutta ja muun muassa tukea siirtymistä ekologisen vihreän energian tuotantoon. Hankkeiden kautta on tarkoitus luoda edellytyksiä tehokkaampaan ja kannattavampaan teollisuuteen ja luoda lisää työpaikkoja kunnan alueelle. Kunnan omat tavoitteet energian tuotannosta ja lähienergiaverkon luomisesta tukevat myös hallitusohjelman mukaisia tavoitteita energian tuotannon muutoksesta ja toimintavarmuuden tukemisesta. Lisäksi edustajille kerrottiin toiveista ja pyynnöistä tälle hallituskaudelle kunnan tarpeista ja toimintatapojen kehitysehdotuksista.

Vierailun päätteeksi käytiin tutustumassa Mustikkakankaan teollisuusalueeseen ja siellä oleviin yrityksiin. Vierailun kohteina olivat vastikään valmistunut GRK:n biohiililaitos sekä Orasko Oy:n saha. GRK:n biohiilen raaka-aineena käytetään Oraskon toimittamaa energiahaketta. Utajärven kunnan alueella toimii kiertotaloutta hyödyntäviä yrityksiä ja kiertotalous on osa uusia hankkeita. Kunnan omien purkukohteiden materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon uudestaan esimerkiksi uuden tiepohjan tekemisessä.

Kansanedustajat vierailivat Utajärvellä_Yhteiskuva

Kuvassa vasemmalta Katariina Heinämaa, Kaisto Heikki Carbon Balance, Maija Paavola Utajärven kunta, Vuokko Paso Utajärven Yrityspuisto Oy, Anne Sormunen Utajärven kunta, Ahti Moilanen, Mikko Polvinen PS, Antti Kangas PS, Ville Vähämäki PS, Marko Nousiainen GRK Suomi ja Pentti Tuovinen Utajärven kunta.

Vierailun aikana käytiin myös Orasko Oy:n sahalla ja tutustuttiin lajittelulinjaan. Sahaa esittelemässä tuotantopäällikkö Jouko Aitamurto, raaka-aine operaatiopäällikkö Juho Maijala ja sahatyöntekijä Marko Ylilehto.