Kysely lentoliikenteen vaikutuksista yrityksesi toimintaan

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin liittojen yhteisen Pohjois-Suomen lentoliikenteen tulevaisuus -hankkeen puitteissa selvitetään lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia kolmen lentoasemapaikkakunnan (Oulu, Kajaani ja Kuusamo) vaikutusalueilla.

Tällä kyselyllä kartoitetaan lentoliikenneyhteyksien merkitystä alueella toimiville yrityksille. Kaikki tiedot tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Tulokset tullaan esittämään lentoasema-alueen vaikutusalueen tai seutukunnan tasolla siten, ettei yhdenkään yrityksen tietoja voida päätellä tuloksista. Tuloksia hyödynnetään alueen lentoliikenteen kehittämisessä.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 18.8.2023 aikana. Kysely löytyy tämän linkin kautta.

Lisätietoja kyselystä antaa:
Projektipäällikkö Rauno Kurtti
Pohjois-Pohjanmaan liitto
rauno.kurtti@pohjois-pohjanmaa.fi
puh: +358 400 686130