Mustikkakankaan teollisuusalueella kasvua

Mustikkakankaan teollisuusalue kasvaa ja kehittyy. Muutaman vuoden sisään valtatie 22 varrella ja Kajaani-Oulu junaradan läheisyydessä sijaitsevalle Mustikkakankaan teollisuusalueelle on muun muassa tehty uusia teitä ja uusi liittymä kasvaneen liikenteen tarpeisiin.

Utajärven alueelle on suunnitteilla runsaasti yritysinvestointeja. Teollisuusalueen laajentaminen ja kaavoitus ovat käynnissä. Tavoitteena on laajentaa teollisuusalue 500 ha kokoiseksi, vähähiilisen energiantuotannon, varastoinnin ja jatkojalostuksen sekä vähähiilistä energiaa hyödyntävän uuden yritystoiminnan tarpeisiin.

Alueen sorakankainen maasto tarjoaa erinomaisen ja edullisen rakennuspaikan. Häiriötön sähkönsaanti on jo varmistettu omaa 400 kV linjaa pitkin viereiseltä Utasen voimalaitokselta valtakunnan kantaverkosta.

Teollisuusalueella toimii yhteensä noin 30 yritystä ja olemassa olevat yritykset kasvattavat aktiivisesti omaa liiketoimintaansa alueella. Orasko Oy:n uusi lajittelulinja on toiminut puolitoista vuotta ja sahaa on kehitetty investoimalla kuivaamoon, omaan lämpölaitokseen ja pakkaamoon, joiden käyttö alkaa vuoden 2024 aikana. Mustikkakankaan yritykset saavat synergiaetuja aktiivisesta keskinäisestä yhteistyöstä, esimerkiksi Oraskon sahan sivutuotetta käytetään GRK Suomi Oy:n biohiililaitoksen raaka-aineena. GRKlla on valmisteilla myös pellettitehdas, joka hyödyntää biohiilen tuotannosta tulevaa lämpöenergiaa.

Laadukkaita tasamaa rakennuspaikkoja on saatavilla myös uusille yrityksille. Jos haluat sijoittua Utajärvelle, ota yhteyttä Utajärven Yrityspuistoon, niin mahdollistamme tarpeidenne mukaisen tontin!

Myös Utajärven kuntataajaman vieressä, valtatie 22 länsipuolella sijaitsevaa Lämpötien yritysaluetta kehitetään. Sieltä on mahdollista saada kevyemmän, ei raskaan teollisuuden yrittämiseen tarkoitettuja edullisia rakennuspaikkoja.

Ilmakuva Mustikkakankaan teollisuusalueelta heinäkuulta 2023
Mustikkakankaan teollisuusalue laajenee itään kohti Vaalaa. Teollisuusalueen uudet tiet näkyvät kuvan vasemmalla ja oikealla reunalla.

Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin Utajärven Talvi 2023 -lehdessä. Lehti löytyy kokonaisuudessaan VKK-Median lehtiarkistosta.