Yritykset investoivat Utajärvelle

Utajärven teollisuusalueelle on investoimassa kiertotalouteen ja puhtaaseen energiaan keskittyviä yrityksiä. Valtuustoseminaarissa kävi esittäytymässä kaksi teollisuusalueen uutta toimijaa GRK Oy:sta Janne Huovinen ja Skarta Oy:n Kari Tuominen.

Ympäristöliiketoimintaa teollisuusalueelle

GRK Oy on rakennusalan konserni, joka mm. jalostaa kierrätys- ja jätemateriaaleista uusia tuotteita kuten rakennusmateriaaleja. Utajärven teollisuusalueen rakenteilla olevassa tiessä on käytetty juurikin näitä kierrätysmateriaaleja. GRK:n ympäristöliiketoiminnan tavoitteena on kehittää ilmasto- ja ympäristöystävällistä infrarakentamista. GRK hyödyntää kiertotalousmateriaaleja alueiden kehittämisessä pitkäkestoisesti ja hiilinieluviljelyä päästökompensoinnissa. Heidän palveluihinsa kuuluu ekosysteemipalvelut ja vieraslajien käsittely. GRK:n tavoitteena on synergioiden löytäminen eri liiketoimintayksiköiden välillä. GRK on asemoitumassa ympäristöliiketoimintaan soveltuvalle 8 ha tontille Utajärven teollisuusalueelle.

Janne Huovinen Utajärven valtuustoseminaarissa 22.4.2022.

Polttolaitoksen tuhkaa voidaan käyttää tien rakennusmateriaalina, kertoo Janne Huovinen esimerkkinä kierrätysmateriaalien käytöstä uutena tuotteena.

Puhdasta lähienergiaa

Skarta on puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Skarta keskittyy hiilineutraaleihin teollisuus- aurinko-, ja tuulivoimahankkeisiin laajentaen vetyratkaisuihin kohti puhtaan energian kokonaishankkeita. Vierivoiman tarkoitus on hiilineutraali toimintaympäristö, jossa energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus paranevat. Vierivoimalla mahdollistetaan lähellä tuotettu ja edullinen sähkö. Utajärven kunnan ja Skartan suunnittelema lähienergia laajan teollisuusalueen käyttöön on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lue lisää vierivoimasta: Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Skarta on ostanut muun muassa 100 ha Tunturisuon alueelta johon on tulossa aurinkopuisto. Paneeleiden alapuolista tilaa voitaisiin ottaa hyötykäyttöön vaikka karpalon tai mustikan viljelyyn, kertoo Kari Tuominen.

Vuokko Paso, Anne Sormunen, Kari Tuominen, Mikko Kemilä ja Kai Savolainen Utajärven valtuustoseminaarissa 22.4.2022.