Aurinko ja biohiili aiheina yhteistyötilaisuudessa

Maanantaina 5.6. järjestettiin Skarta Energy Oy:n ja GRK Suomi Oy:n yhteinen infotilaisuus paikallisille yrittäjille ja palveluntarjoajille yhteistyömahdollisuuksista.

Aurinkovoimalan rakentaminen Tunturisuolle alkaa syksyllä

Aurinkovoimala on osa Utajärvelle rakennettavaa uusiutuvan energian tuotantoa, johon kuuluu myös aiemmin keväällä infotilaisuudessa esitelty OX2 tuulivoimahanke. Aurinko- ja tuulivoima tukevat toisiaan ja takaavat vakaamman sähköntuotannon. Tuulisella säällä auringon paistetta on usein vähemmän ja vastaavasti aurinkoisella säällä tuuli on usein leutoa. Kesän pitkät yöttömät yöt tukevat aurinkovoiman tuottoa ja vastaavasti talven tuuliset olosuhteet tuulivoiman. Kattava, hyvälaatuinen ja luotettava sähköverkkomme tukee uusiutuvan energian tuottamista ja siirtämistä.

Skarta Energy Oy esitteli Utajärvelle rakennettavaa aurinkovoimalahanketta, sen aikataulua ja mitä eri yhteistyökumppaneita tarvitaan hankkeen eri vaiheissa. Esittelemässä Skartalta olivat Vikke Saarelainen ja Miia Viitaniemi.

Aurinkovoimalan rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023 ja valmistua vuoden 2024 aikana ja liittyä Fingridin sähköverkkoon. Toteutuessaan aurinkovoimala olisi Suomessa ensimmäinen suoraan Fingridin verkkoon yhdistetty aurinkovoimala.

Tuotettua uusiutuvaa energiaa on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan käyttää teollisuuden tarpeisiin lähialueilla ja loppu energia siirtää sähköverkkoon. Joustavuutta sähkön tuottamiseen ja kulutukseen saadaan käyttämällä akkuvarastoja sähkön varastointiin. Lähellä tuotettu energia on luotettavaa ja kustannustehokasta, se tukee Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Uusiutuvalla energialla voidaan tuottaa myös vetyä, jota voi käyttää sellaisenaan tai jatkojalostaa edelleen. Lähiverkon kehittämisen eteneminen riippuu sen rakentamismahdollisuuksista ja aikataulusta. Kehittämällä uusiutuvaa energiaa pystytään valmistautumaan ja varautumaan tulevaan sähkön tarpeen kasvuun.

Skarta ei itse rakenna verkkoa, vaan toimii rakennuttajana ja pääurakoitsijaneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Voit ilmoittaa oman yrityksesi yhteystiedot alihankintaa varten, ja Skarta välittää tiedot myöhemmin eteenpäin pääurakoitsijoille. Aliurakointia tarvitaan muun muassa logistiikkaan ja raivaus ja ennakkotöihin sekä muihin tukipalveluihin, sillä kennojen ja telineiden asennus ostetaan ulkopuoliselta ammattilaisyritykseltä. Enimmillään rakennustyömaalla voi olla 200 henkilöä töissä, joten myös majoituspalveluille on suurta kysyntää.

Aurinkokennojen väliin jäävää maa-aluetta voidaan hyödyntää vaikka matalan, happamassa maassa viihtyvän kasvin teolliseen viljelyyn. Tällaisia kasveja voisivat olla esimerkiksi pensasmustikka tai karpalo. Alueella voidaan mahdollisuuksien mukaan aurinkovoimalan valmistumisen jälkeen tehdä viljelykokeiluja ja niihin liittyen voit olla yhteydessä meihin Utajärven Yrityspuistolla.

Skarta Energy Oyltä hanketta esittelemässä Vikke Saarelainen ja Miia Viitaniemi.

Yhteistyökumppaneita tarvitaan aurinkovoimahankkeen rakentamisen eri vaiheisiin. Hankkeissa on tarvetta usean eri toimialan yrityksille ja mahdollisuuksien mukaan halutaan käyttää paikallisten yritysten palveluita ja työvoimaa. Tarvetta on esimerkiksi työmaasiivoukseen, jätehuoltoon, vartiointiin, teiden kunnossapitoon, kalusto- ja pienkonevuokrauksiin, rakennusaputöihin ja metsätöihin. Edellä mainittujen lisäksi voi ilmoittaa myös muita hankkeen toteutumisen kannalta tärkeitä palveluita kuten majoitus- ja ruokapalveluista, kokouspalveluista ja tapahtumanjärjestämisistä. Voit jättää yrityksesi yhteystiedot Skartalle yhteydenottolomakkeen kautta. Lisätietoa hankkeesta löydät Skartan sivuilta.

Biohiiltä valmistuu Mustikkakankaalla

Kesäkuussa järjestetyssä tilaisuudessa GRK Suomi Oy:ltä Mika Häkli kertoi Utajärven biohiilitehdasta ja mitä mahdollisuuksia raaka-aineiden tuotannon puolella on tulevaisuudessa paikallisille toimijoille. GRK on infra-alan asiantuntija, jonka toiminta alueeseen kuuluu taito- ja väylärakentaminen, rataliiketoiminta ja päällystys sekä ympäristöliiketoiminta kuten kierrätys, materiaalien jalostus ja uudempana biotuotteet. Utajärvelle valmistunut biohiililaitos on kesäkuussa koekäyttövaiheessa ja prosessia testataan ja vakautetaan ja raaka-aineena käytetään mäntypuuhaketta. Tehdas on tavoitteena saada rullaamaan isommalla teholla syksyllä ja sen toimintakapasiteetti täydellä teholla on 3000t biohiiltä vuodessa. Toistaiseksi koekäyttövaiheen aikana tuotanto on pientä ja tuotettu biohiili menee GRK:n omiin projekteihin.

Biohiili on tuhansia vuosia vanha keksintö, jota on käytetty parantamaan maaperää kasvualustana. Teollisessa käytössä tuotanto on uutta ja tehtaita on Euroopan alueellakin vain noin 60. Biohiilen pääkäyttökohteet ovat maaperän parantamisessa kasvien kasvua tukemassa ja hiilensidonta. Suomessa biohiilen käyttöä ja etuja maataloudessa on testattu Helsingin yliopiston koetilalla vain noin kymmenen vuoden ajan. Biohiilellä voitaisiin korvata myös osa terästeollisuudessa käytettävästä fossiilisesta hiilestä, mutta tällä hetkellä tuotanto ei riitä kattamaan tarvittavia määriä.

Tulevaisuudessa tehtaalla voitaisiin käyttää biohiilen raaka-aineena muita orgaanisia aineita esimerkiksi rakennus- ja raivausjätteitä. Raaka-aine tarve tehtaan toimiessa täydellä teholla on reilusta yhdestä yhdistelmä kuormallisesta kahteen päivässä ja valmista biohiiltä tulisi noin viidesosa raaka-aine volyymistä. Tuotannon sivutuotteena syntyvää lämpöä hyödynnetään prosessin kuivausvaiheessa ja tarkoituksena on myös kuivata puuta ja tehdä pellettejä hyödyntäen hukkalämpöä. Prosesseista ylijäävä lämpö voidaan johtaa kaukolämpöverkkoon tai lähialueiden yritysten käyttöön.

Täydessä toiminnassa tehdas tulee työllistämään kymmenen työntekijää kolmessa vuorossa. Tällä hetkellä tarve on tästä puolet. Toimintaan on vielä työpaikkoja auki tuotannon ohjauksessa teollisuusalan osaajille. Työntekijät koulutetaan vielä tarkemmin tehtaan työtehtäviin.

Kun GRK:n biohiililaitoksen toiminta lähtee käyntiin täydellä teholla, halutaan ottaa vastaan raaka-ainetoimituksia lähialueilta sekä testata eri raaka-ainevaihtoehtoja biohiilen tuottamiseen. Raaka-ainetoimituksen mahdollisuuksista ilmoitetaan myöhemmin. Jos sinua kiinnostaa työskentely biohiililaitoksessa, voit olla yhteydessä Vumos Oy ja teknisten tai kaupallisten tehtävien osalta GRK Suomi Oy.

Biohiililaitoksen toimintaa esittelemässä GRK Suomi Oy:ltä Mika Häkli.

Tilaisuudet ovat keränneet paikalle laajasti kuulijoita. Tapahtumiin osallistui paikan päällä Utajärven koulun auditoriossa ja etäyhteyksien kautta noin 40 yrittäjää ja kuntalaista. Tiedot tulevista tilaisuuksista ilmoitetaan Utajärven kunnan tapahtumakalenterissa ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.